In de 20e eeuw groeiden kinderen op in een steeds schonere omgeving met betere voeding en drinkwater. Als gevolg hiervan en zeker vanaf de jaren 1970, zijn alle kinderziekten in ernst afgenomen en vervolgens bijna verdwenen, vooral in de westerse landen. Tegelijkertijd ontstond in deze landen een dramatische verschuiving van acute naar chronische ziekten zoals allergieën en auto-immuunziekten, vooral die laatste decennia. De jaren ‘60 generatie, die de meeste kinderziekten doormaakten, kampte veel minder vaak met allergie of auto-immuunziekten. Sommige immunologen vermoedden een verband.

 

Griep-kind

De onderzoekers van de zogenaamde hygiënehypothese hebben een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan die dit verband kunnen verklaren. Zij ontdekten namelijk het grote belang van op het jonge leeftijd in aanraking komen met voldoende infecties, om zodoende een gezond immuunsysteem te ontwikkelen..!! Het lijkt allemaal heel logisch, maar hoe bizar is de werkelijkheid, die met deze waarheid niets op lijkt te hebben.. Lees meer over deze belangrijke ontdekkingen in het onderstaande artikel. Het hele artikel is ook te downloaden als PDF op de site van de NVKP, de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken (HIER). (We raden je in dit verband ook aan, het artikel van Door Frankema, dat eerder HIER op de site verscheen, te lezen..!!)The Zen-Master observes the people of his village celebrating
a young boy’s new horse as a wonderful gift.
“We’ll see,” the Zen master says.
- De paradox -
De ‘hygiëne-hypothese’ opnieuw bezien..

2013 © Ing. Harry Zandvliet

Harry-Zandvliet
Ing. Harry ZandvlietTot aan het begin van de 20’ste eeuw waren infectieziekten in hoge mate verantwoordelijk voor het hoge sterfcijfer in Nederland, vooral van zuigelingen. In 1900 stierven nog 25 van de 1000 zuigelingen aan infectieziekten[1]. Er wordt wel eens gezegd dat dankzij antibioticum en vaccins hieraan paal en perk gesteld is. In werkelijkheid werd de kindersterfte met zevenmijlslaarzen verminderd door betere voeding en betere hygiëne, zoals door sanitatie.

Door betere voeding daalde de sterfte als gevolg van mazelen als een komeet, door betere hygiëne decimeerde ziektes als cholera en roodvonk.

Gingen in 1900 nog 25 per 1000 zuigelingen onder de 1 jaar dood aan met name infectieziekten, in 1925 (ver voor de invoering van antibiotica) was dit al gedaald naar 10, om vervolgens verder af te nemen tot 6 per 1000 in 1950. Vanaf 1956 kennen we het rijksvaccinatieprogramma. In die tijd lag de nadruk op het vaccineren tegen ernstige ziekten, zoals  Tetanus, difterie en ook polio die bij een klein percentage besmette mensen kan leiden tot levenslange verlamming.

 

fig-1-de-paradoxgr
Vanaf medio jaren 1970 werd begonnen met het uitroeien van de kinderziekten. Gedurende deze periode van hygiëneverbeteringen steeg het aantal mensen met allergie en auto-immuunziekten.

Met de daling van kinderziekten steeg het aantal mensen met allergie en auto-immuunziekten steeds sneller. Astma vervijfvoudigde sinds de jaren 70, MS verdubbelde tussen 1990 en 2004 onder mannen en ook bij andere allergie- en auto-immuunziekten zien we eenzelfde trend

In de laatste decennia verdubbelde allergie ieder 15 jaar alvorens zij uiteindelijk stabiliseerde.  Binnen de jaren 60 generatie die nog wel alle kinderziekten doormaakten komen veel minder allergieën en auto-immuunziekten voor. Sommigen immunologen vermoedden een verband tussen de verbeterde hygiëne, o.a.  door uitroeien kinderziekten, en de snelle stijging van allergie- en auto-immuunziekten.

Dit verband kon niet alleen aangetoond worden middels epidemiologische onderzoeken maar ook met diermodellen.

 

fig-2-de-paradoxBron: CMR Nijmegen, Trend van het aantal Nederlandse astma patiënten inde periode 1972-2004, 1972 is 100.


Uit het onderzoek in The Lancet [2]  blijkt dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen hebben doorgemaakt de prevalentie van diverse allergieën de helft is t.o.v. de gevaccineerde kinderen die de mazelen niet hebben doorgemaakt.

Overigens, dezelfde conclusie, namelijk dat mazelen preventief werkt tegen het krijgen van allergie, werd getrokken door de PARSIFAL studie [3].

Daarbij is het interessant te weten dat tot begin jaren 70 van de twintigste eeuw ongeveer 98% van de kinderen onder de 12 jaar mazelen doormaakte alsmede vrijwel allemaal de overige kinderziekten, en die generatie maakt het prima. Vooral indien gekeken wordt naar de incidentie van auto-immuunziekten zoals MS of allergie zoals astma, zie de hiernaast afgebeelde grafieken.

Uit ander onderzoek  blijkt dat bij muizen met aanleg voor diabetes type-1 de kans op diabetes type-1 afneemt bij verhoogde blootstelling aan virale infecties.[4]

Dit soort onderzoeken roept vragen op over het verband tussen de pogingen om kinderziekten uit te roeien en de stijging van allergie en auto-immuunziekten.

In de laatste jaren lijkt het er op dat de wetenschap steeds beter begrijpt waarom infecties beschermen tegen allergie en auto-immuunziekten.  Middels diermodellen heeft men de mechanismes ontrafeld in het immuunsysteem die preventief werken tegen allergie en auto-immuunziekten. Bij dieren met gevoeligheid voor allergie- of auto-immuunziekten blijkt dat bij opgroeien in een infectierijke omgeving het percentage 0% te zijn die deze ziekten ook krijgt. Bij het verlagen van de infectiedruk wordt dit percentage almaar hoger, tot wel 100% als een steriele leefomgeving bereikt wordt [5]. Deze diermodellen hebben ook onthuld waarom infecties beschermend werken tegen allergie en auto-immuunziekten. Maar eerst over de ontdekking van de hygiënehypothese.De geboorte van de hygiënehypothesex

 

kind-koorts
Een koortsig kind blijkt steeds meer een zegen in vermomming te zijn..! Het lichaam groeit in weerstand!

Er is een zeer grote verzameling van epidemiologisch onderzoek bekend [6],[7],[8]  die aantonen dat verbeterde hygiëne leidt tot meer allergie- en auto-immuunziekten. Alternatieve verklaringen bleken allemaal mank te gaan. In het NVKP artikel komt dit uitgebreid aan bod. Zo blijkt niet alleen dat in schone gebieden, zoals west Europa, meer allergie en auto-immuunziekten voor te komen, maar tevens dat mensen die migreren van infectierijke gebieden (Afrika) naar schone gebieden zoals West Europa  de nakomelingen steeds vaker allergie en auto-immuunziekten op te lopen en de cijfers van de mensen in West Europa uiteindelijk benaderen [9],[10],[11],[12],[13].

In gebieden waar de hygiëne verbeterde daalde het aantal infectieziekten maar steeg het aantal allergie- en auto-immuunziekten [14]. Tevens blijkt dat mensen die op een boerderij werken of wonen minder vaak allergie- of auto-immuunziekten op te lopen dan mensen die in de stad wonen [15],[16],[17],[18] en[19]. Het is zelfs zo dat kinderen die op een boerderij opgroeien de helft minder kans op allergie hebben. (Parsifal-studie)

Tevens bleek dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaakte de helft minder vaak allergie krijgen, het gaat hier met name om hooikoorts die de laatste decennia wereldwijd is geëxplodeerd2.

Opmerkelijk is dat allergische ziekten, zoals voedselallergie, het snelst stijgen onder zuigelingen. Zoals in het artikel te lezen is, blijkt dat het doormaken van allergie door ouders de kans aanmerkelijk vergroot dat het nageslacht op zuigelingenleeftijd een allergie gaat doormaken, zoals voedselallergie. Waarschijnlijk door het aan- of uitzetten van de genen (epigenetica) kunnen de allergische reacties doorgegeven worden aan het nageslacht [20],[21],[22]. Een verhoogde hygiëne heeft dus wel degelijk invloed op het nageslacht..

apple-hygieneHoe hygiënisch willen we het hebben..?Er is veel bewijs dat de stijging van allergie onder zuigelingen hand in hand gaat met de stijging van ADHD en regressief autisme. Er zijn tientallen publicaties (te zien als u deze link aanklikt) dat kinderen met ADHD en regressief autisme leiden aan (allergische) afwijkingen in het immuunsysteem, met name voedsel allergie.

Ik word wel eens bedroefd als een professor in een uithoek van de aarde roept, zonder enige biologische onderbouwing, dat autisme wordt veroorzaakt door het ouder worden van de vaders. Vervolgens deze tekst dan met chocoladeletters verschijnt op ‘De Telegraaf’, maar dat de media hun kaken stijf op elkaar houden als het gaat om resultaten van onderzoeken, uitgevoerd door tientallen erudiete onderzoekers, die op indrukwekkende wijze verband aantonen tussen ADHD / autisme en het immuunsysteem.

David Strachan wordt gezien als de ontdekker van de hygiënehypothese.  Het was ook in de jaren 1980 al geruime tijd bekend dat er een verband lijkt te zijn tussen verbeterde hygiëne en de daling van allergie. Strachan, een epidemioloog, bedacht een betrouwbaar onderzoek die dit verband moet bekrachtigen of weerleggen.

 

david-strachan-epidemioloogDr. David StrachanHij liet eind jaren 1980 de medische dossiers evalueren van ruim 17.000 Britse kinderen, die in de jaren 1950 geboren waren. De statistici moesten turven hoeveel van deze mensen allergisch eczeem of hooikoorts hadden opgelopen en tevens, uit hoeveel gezinsleden het gezin bestond, én het hoeveelste kind het allergische kind was toen het werd geboren.

In die dagen was al bekend dat hoe hoger het aantal gezinsleden hoe hoger de infectiedruk. Tevens is de rangorde van belang, het jongste kind staat bloot aan meer infecties als het oudste kind. Als de hygiënehypothese klopte zou allergie significant minder vaak moeten voorkomen bij grote gezinnen, en bovendien minder vaak bij de jongste kinderen.


Markante onderzoeksresultaten..! 

Het resultaat van dit onderzoek was zeer markant. Zo bleek dat als een 23 jarige opgroeide met 2 oudere broers of zussen deze gemiddeld de helft minder kans had op betreffende allergieën t.o.v. een 23 jarige opgroeiend als enig kind. De grafiek liet ook een duidelijke correlatie zien tussen het rangnummer in het gezin en de kans op betreffende allergieën. Dit onderzoek is ijzersterk, omdat alle gezinsleden natuurlijk putten uit dezelfde genenbron. Maar tevens zijn ze opgegroeid in vergelijkbare levensomstandigheden. Dit onderzoek is een aantal keren herhaald, waarbij telkens hetzelfde resultaat naar vorenkwam, zoals te lezen in het NVKP artikel.

Het onderzoek werd gepubliceerd in de BMJ in 1989 [23]. (Je kunt hier het hele onderzoek lezen: BMJ) Een theorie was geboren!


De ontdekking van de dirigenten van het immuunsysteem en de mogelijke verklaring van de hygiënehypothese..

Recent zijn de T-reg cellen ontdekt. Deze blijken te fungeren als dirigenten van het immuunsysteem. Hoe zit dat, en wat heeft dit te maken met de hygiënehypothese?  In ieder geval worden T-reg cellen in grote hoeveelheden aangemaakt tijdens met name koortsende acute infectieziekten [24]. ondermeer onder invloed van stimulatie door afweercellen zoals de NKT-cellen. . [25]

Bekend was al dat de T-helpercellen het commandocentrum vormen van het imuunsysteem. De T-helper-1 cellen stimuleren de celafweer, om bijvoorbeeld zieke cellen welke virussen bevatten snel  te kunnen laten elimineren. De T-helper 2 cellen stimuleren de humorale afweer, welke zorgt voor het elimineren van indringers via de aanmaak van passende antistoffen. Bij de ziekte Aids worden deze T-helpercellen vernietigd en te zien is wat voor gevolgen dit heeft voor het immuunsyteem.

 

Leukemie-verdwijnt-n-koortsaanval-Jordan-Harden-mother-ClaireDe Engelse moeder Claire Harden, met zoon Jordan, wiens leukemie plots verdwenen was, ná een heftige koortsaanval..! (klik voor artikel)Er zijn verschillende cellen die deze T-helpercellen manen om deze stimulatie te stoppen, bijvoorbeeld aan het einde van een infectie of een afweerreactie die ongewenst is. Het blijkt dat de T-reg cellen veruit de belangrijkste taak hebben in dit proces. Zij drukken (via interleukine 10) de werking van T-helpercellen flink de kop in waardoor een gezonde verhouding ontstaat tussen de diverse T-helpercellen (Th1, Th2 en Th17). Immonologen denken dat het geregeld in werking treden van dit stop-proces ongewenste allergische reacties kan doen laten uitdoven [25].

Daarnaast hebben T-reg cellen nog een belangrijke taak. Tijdens de homeostase worden de T-cellen (zorgen voor de specifieke celafweer) op peil gebracht.  Hiervoor worden met name T-geheugencellen gebruikt, deze produceren namelijk gezonde T-cellen.

Echter, het gevaar is dat niet de T-geheugencellen maar de auto-reactieve T-cellen zich gaan delen tijdens de homeostase met als risico het oplopen van een auto-immuunziekten. Het blijkt dat T-regcellen voorkomen dat deze auto-reactieve T-cellen tijdens de homeostase zich gaan delen. In het boek Immunologie, van Rijkers / Kroese wordt dit mechanisme uitgebreid beschreven (zie het NVKP artikel).

Diermodellen laten zien: hoe meer T-regcellen, hoe kleiner de kans op auto-immuunziekten en allergieën. Tijdens koortsende ziekten rijpen grote hoeveelheden T-regcellen uit. Sommige virale ziekten, bekend is influenza A, stimuleren ook de aanmaak van NKT-cellen. Deze NKT-cellen zetten de aanmaak van T-regcellen in een hogere versnelling [26]. Dieren die NKT stimulerende ziektens als influenza A doormaken hebben een aanmerkelijke betere bescherming tegen astma, zoals aangetoond middels deze diermodellen [27].

Tevens blijkt dat infecties die op jonge leeftijd zijn doorgemaakt veel meer gewicht in de schaal te leggen dan infecties die op oudere leeftijd zijn doorgemaakt. Citaat:

 

T-cellen-vallen-kanker-aanMenselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.


Het blad, Medisch Contact (woensdag 28 maart 2012) vat dit onderzoek als volgt samen:‘Volgens Torsten Olszak e.a. spelen de zogenaamde invariant natural killer T-cells (iNKT) hierbij een belangrijke rol. Bij lage blootstelling aan bacteriën stapelen de iNKT-cellen zich op in de darmen en longen van kleine kinderen. Factoren die op latere leeftijd optreden kunnen deze cellen triggeren, met een auto-inflammatoire respons als gevolg.

Olszak e.a. onderzochten twee groepen muizen: bacterievrije en niet-bacterievrije. Bij de bacterievrije muizen was een hogere stapeling van iNKT-cellen te vinden. Op volwassen leeftijd hadden deze muizen een verhoogd risico op een geïnduceerde colitis en astma. Herintroductie van bacteriën bij deze volwassen muizen drong het aantal iNKT-cellen niet terug; de schade was onomkeerbaar.


Het grote probleem: bewustwording van een probleem..

Degene die denken dat deze ontdekkingen zou leiden tot grote paniek bij gezondheidsinstanties moet ik teleurstellen. In de loop van de eeuwen is de mens zo doordrongen van de gevaren van infecties dat het lijkt alsof de keerzijde van een zeer ver doorgevoerde eliminatie van infecties maar niet wil doordringen. Ik vergelijk het wel eens met het proberen te overtuigen van een atheïst dat er een God is, of omgekeerd een gelovige bekeren tot het atheïsme. Toch gaat deze metafoor niet geheel op, aangezien het bij geloof om geloof gaat en hier om wetenschappelijk vaststaande feiten.

Immunologen zien de toename van allergie en auto-immuunziekten meer als een natuurramp waar nieuwe vaccins uitkomst moeten brengen. Dat komt door het TINA denken, het denken dat er geen alternatief is (“There Is No Alternative”) voor het huidige RVP. Ondanks dat op de achterkant van een sigarendoosje valt uit te rekenen dat de nadelen van het vaccinatieprogramma, ingezet in de jaren 1970, meer nadelen dan voordelen heeft, afgaande op de hiervoor genoemde onderzoeken.

De overheid (GR en RIVM) kunnen ook moeilijk nog terug. De media moet  de overheid echter controleren. Echter, de huidige journalist vindt dat hij of zij ook een maatschappelijke functie heeft. De gezondheidszorg en het vertrouwen in het vaccinatiebeleid worden als zeer belangrijk gezien. Vandaar dat de media bij slecht nieuws over vaccinaties zich in eerst instantie laat informeren door het RIVM.
Soms doet een actualiteitenprogramma wel aan kritische journalistiek, maar wordt deze kritiek vervolgens snoeihard door het RIVM terecht gewezen, zoals het commentaar in ‘Trouw’ door het RIVM over een kritische Netwerk-uitzending (december 2009). De beschuldigingen van het RIVM luiden, dat zij de gezondheid van al onze kinderen op het spel zetten als door hun kritiek de vaccinatiegraad daalt.

De overige media laat deze schandalige inmenging in de persvrijheid ook aanleunen, aangezien niemand het vertrouwen in het o zo belangrijke vaccinatiebeleid wil schaden. De NRC gaat zelfs zo ver dat zij vindt dat als mensen googlen op ‘vaccinatie issues’, zij alleen mogen uitkomen bij ‘betrouwbare’ instanties, waarmee dan bedoeld wordt: het RIVM, de NOS of wellicht het NRC. Daarbij dienen de onwetende googlers gewaarschuwd te worden voor theorieën die niet conform het politiek correct universum van het ‘liberale’ NRC zijn..

Gelukkig zijn er ook een paar uitzonderingen.
Journalisten die wel de keerzijde van het vaccinatiebeleid in relatie tot de hygiënehypothese durven te benoemen. Bijvoorbeeld Simon Rozendaal van de Elsevier heeft wel eens iets geschreven over de mogelijk nadelen van vaccinaties als gevolg van de hygiënehypothese. Elsevier schreef ook een artikel over de heilzame werking van Influenza A, ter voorkoming van Astma, naar aanleiding van een onderzoek onder . (Elsevier: griep op jong leeftijd voorkomt astma) Een citaat uit dit Elsevier artikel:

Door op jonge leeftijd griep te krijgen, worden meer T-cellen aangemaakt, cellen die voor de natuurlijke afweer zorgen. De cellen voorkomen dat het lichaam extreme afweerreacties gaat vertonen zodat allergieën en astma kunnen worden voorkomen. De resultaten dragen bij aan de aanname dat steeds meer kinderen in het Westen lijden aan allergieën omdat zij niet genoeg worden blootgesteld aan virussen.


Hulde!

 

T-cellen-immuunsysteemDe T-cellen van het immuunsysteem, kunnen worden gezien als de poortwachters die alarm slaan en soldaten activeren, wanneer indringers worden gelocaliseerd.Toen ik in aanraking kwam met de hygiënehypothese was ik hiervan ondersteboven, wellicht omdat ik weet wat een auto-immuunziekte kan aanrichten (niet bij mezelf). Omdat het voor de voeten werpen van dit issue bij belangenverenigingen of de media alleen maar leidt tot geïrriteerde of agressieve reacties, vond ik het tijd worden om deze onwelkome boodschap te delen met u.

Het meest schokkende wat ik hierbij meemaakte was de reactie van het World Cancer Research Funds. Toen ik dit WCRF voor de voeten wierp, dat koorts de actieve tolerantie verminderde, en daarmee een antagonist was tegen kanker, dus een preventieve werking had, werd dit niet ontkend.. In tegendeel! Echter, men legde mij uit dat het WCRF ‘dit soort onderzoek niet sponsort en zodoende hierover niets publiceert’…

Het Wilhelmina fonds maakt weer gebruik van het WCRF onderzoek en zodoende hoeft niemand het WHO beleid of het RIVM beleid in de wielen te rijen, door met onderzoek te komen dat dit beleid (koortsverlagers waaronder vaccins) aantoonbaar leidt tot meer kankergevallen, zoals aangetoond in diermodellen alsmede epidemiologisch onderzoek, zie het NVKP artikel hierover.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit probleem niet meer genegeerd wordt?  We kunnen heel veel doen. Schrijf naar vaccinatiegelovigen, naar de pers als er weer een onzinartikel of niet evenwichtig artikel verschijnt over vaccinaties of naar de politiek of naar belangenorganisaties. Maar zorg dan voor een goede onderbouwing, maak gebruik van de voetnoten in de NVKP-artikelen, maar vermijdt ingewikkelde theorieën zonder deugdelijke bronnen, die niet zelden complottheorieën blijken te zijn. Kortom, zeg het voort..

Bronnen/referenties:

[1] CBS Bevolking huishoudens en bevolkingsontwikkeling

[2].Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby, Measles and atopy in Guinea-Bissau, The Lancet, 1996; 347: 1792-6

[3] Rosenlund, H, Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection, Pediatrics 2009 Mar;123(3):771-8. doi: 10.1542/peds.2008-0013

[4] Oldstone MBA, Prevention of type 1 diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection, Science, 1988; 239: 500-2

[5] Okada H, Kuhn C, Feillet H, Bach JF, The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases, Clinical and Experimental Immunology, 2010 Apr;160(1):1-9. doi: 10.1111/j.1365-2249.2010.04139.x (Pubmed 20415844)

[6]Patterson CC, Carson DJ, Hadden DR, Epidemiology of childhood insulin-dependent diabetes mellitus in Northern Ireland 1989-1994: low incidence in areas with highest population density and most household crowding. Northern Ireland Diabetes Study Group, Diabetologia 1996 Sep;39(9):1063-9(pubmed 8877290)

[7] Ponsonby AL, van der Mei I, Dwyer T, Blizzard L, Taylor B, Kemp A, Simmons R, Kilpatrick T., Exposure to infant siblings during early life and risk of multiple sclerosis, JAMA 2005 Jan 26;293(4):463-9 (pubmed 15671431)

[8] Bach, JF, The effect of infections on susceptibility to autoimmune and allergic diseases, New England Journal of Medicine 2002 Sep 19;347(12):911-20 (pubmed 12239261)

[9] Bodansky HJ, Staines A, Stephenson C, Haigh D, Cartwright R, Evidence for an environmental effect in the aetiology of insulin dependent diabetes in a transmigratory population, British Medical Journal 1992 Apr 18;304(6833):1020-2 (pubmed 1586783)

[10] Leibowitz U, Kahana E, Alter M, The changing frequency of multiple sclerosis in Israel, Archives of Neurology 1973 Aug;29(2):107-10 (pubmed 4717716).

[11] Staines A, Hanif S, Ahmed S, McKinney PA, Shera S, Bodansky HJ, Incidence of insulin dependent diabetes mellitus in Karachi, Pakistan, Archives of Disease in Childhood 1997; 76:121–3. (pubmed 9068300)

[12] Detels R, Brody JA, Edgar AH, Multiple sclerosis among American, Japanese and Chinese migrants to California and Washington, Journal of Chronic Diseases 1972 Jan;25(1):3-10(pubmed 5027330)

[13] Symmons DP, Frequency of lupus in people of African origin, Lupus1995 Jun;4(3):176-8(pubmed 7655486)

[14] Von Mutius E, Martinez FD, Fritzsch C, Nicolai T, Roell G, Thiemann HH, Prevalence of asthma and atopy in two areas of West and East Germany, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 1994; 149 (2 Pt 1):358–64. (pubmed 8306030)

[15] Leibowitz U, Antonovsky A, Medalie JM, Smith HA, Halpern L, Alter M., Epidemiological study of multiple sclerosis in Israel. II. Multiple sclerosis and level of sanitation, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1966 Feb;29(1):60-8 (pubmed 5910580)

[16] Flohr C, Tuyen LN, Lewis S, Quinnell R, Minh TT, Liem HT, Campbell J, Pritchard D, Hien TT, Farrar J, Williams H, Britton J. Poor sanitation and helminth infection protect against skin sensitization in Vietnamese children: A cross-sectional study, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2006 Dec;118(6):1305-11. Epub 2006 Oct 13 (pubmed 17157661)

[17] Prevention of Allergy Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic Lifestyle.

[18] Riedler J, Braun-Fahrländer C, Eder W, Schreuer M, Waser M, Maisch S, Carr D, Schierl R, Nowak D, von Mutius E; ALEX Study Team, Exposure to farming in early life and development of asthma and allergy: a cross-sectional survey, Lancet 2001 Oct 6;358(9288):1129-33 (pubmed 11597666)

[19] Ege MJ, Bieli C, Frei R, van Strien RT, Riedler J, Ublagger E, Schram-Bijkerk D, Brunekreef B, van Hage M, Scheynius A, Pershagen G, Benz MR, Lauener R, von Mutius E, Braun-Fahrländer C;Parsifal Study team, Prenatal farm exposure is related to the expression of receptors of the innate immunity and to atopic sensitization in school-age children, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2006 Apr;117(4):817-23. Epub 2006 Feb 7 (pubmed 16630939)

[20] Graham A.W. Rook, Darwinian View of the Hygiene or “Old Friends” Hypothesis, Microbe magazine Number 4, 2012

[21] Cantani A, Micera M, A study on 300 asthmatic children, 300 controls and their parents confirms the genetic transmission of allergy and asthma, European Review for Medical and Pharmacological Sciences (pubmed 22013728)

[22] Misiak RT, Wegienka G, Havstad S, Ownby DR, Johnson CC, Zoratti EM.,Specific allergic sensitization in parents and their 18-year-old offspring in the Suburban Detroit Childhood Allergy Study, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009 Jun;123(6),(pubmed19409605 )

[23] Charfi MR, Khouani H, Fajraoui N, Hsaïri M.,Family transmission of atopic organ manifestations and allergen sensitizing in 659 Tunisian families, La Tunisie Médicale (Pubmed 19472809)

[24] Strachan David P., Hay fever, hygiene, and household size, British Medical Journal 1989;299:1259-60

[25] Ya-Jen Chang, Hye Young Kim, Lee A. Albacker, et al, Influenza infection in suckling mice expands an NKT cell subset that protects against airway hyperreactivity,The Journal of Clinical Investigation http://www.jci.org Volume 121 Number 1 January 2011 (Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA)

[26] Schaub B, Liu J, Höppler S, Schleich I, Huehn J, Olek S, Wieczorek G, Illi S, von Mutius E, Maternal farm exposure modulates neonatal immune mechanisms through regulatory T cells, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009 Apr;123(4):774-82.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2009.01.056 ( pubmed-19348917)

[27] Matangkasombut P, Pichavant M, Dekruyff RH, Umetsu DT, Natural killer T cells and the regulation of asthma, Mucosal Immunology 2009 Sep;2(5):383-92. doi: 10.1038/mi.2009.96. Epub 2009 Jul 8 (pubmed 19587638 )

 

Bron : Want to Know

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees