Vorig jaar stelde het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) de aanbevolen maximum hoeveelheid fluoride in drinkwater naar beneden bij omdat kinderen het risico liepen op fluorose. De vraagtekens die worden gesteld bij de invloed van fluoride op de mentale gezondheid kunnen niet langer worden genegeerd. Uit een recente Harvard-studie is naar voren gekomen dat kinderen in gebieden met veel gefluorideerd drinkwater ‘significant lagere’ IQ-scores hebben dan kinderen die in gebieden wonen met weinig gefluorideerd water.De wetenschappers concludeerden ook dat:Fluoride mogelijk een neurotoxine is die de hersenontwikkeling van kinderen beïnvloedt bij blootstelling ver onder de waarden die giftig zijn voor volwassenen.Ratten die werden blootgesteld aan relatief lage concentraties fluoride in water last kregen van veranderingen in het brein op celniveau en dat aluminium zich begon op te hopen in het hersenweefsel.

 

Andere studies naar dieren troffen een verband aan tussen de consumptie van fluoride en amyloïde plaques, eiwitophopingen die veel worden gevonden in de hersenen van patiënten met Alzheimer en andere vormen van dementie.

 

Foetussen

Ook is aangetoond dat fluoride de hersenstructuur van foetussen verandert en daarbij een negatieve invloed heeft op gedrag en inschattingsvermogen van pasgeborenen. Bij dieren bleek fluoride het geheugen aan te tasten.

Deze informatie is vanuit psychiatrisch perspectief uiterst belangrijk omdat er sinds de veertiger jaren (toen men fluoride begon toe te voegen aan het drinkwater) steeds meer mensen zijn die worden gediagnosticeerd met ADD, depressie, dementie en andere psychische aandoeningen.

 

Mentale aandoeningen

In tegenstelling tot veel Europese landen wordt in de Verenigde Staten een groot deel van het drinkwater gefluorideerd. Nergens is het aantal gevallen van mentale aandoeningen zo hoog als in de VS.

Het is nog niet duidelijk of fluoride volledig of ten dele verantwoordelijk is voor deze feiten, maar de connectie is, met het oog op de Havard-studie, op zijn minst intrigerend te noemen.

Het is kinderen met leerstoornissen, ADD, depressie, ADHD of andere psychische aandoeningen af te raden om fluoride te consumeren zodat zo weinig mogelijk van deze neurotoxine wordt geabsorbeerd door het lichaam en met name het brein.

 

Televisieploeg

Afgelopen maand werd een televisieploeg van de Duitse publieke omroep ARD belegerd tijdens het filmen in de chemicaliënfabriek Do-Fluoride op twee uur van Zhenzhou, de hoofdstad van de Chinese provincie Henan. Werknemers van de fabriek namen tapes van de journalisten in beslag. De ploeg wilde een reportage schieten over vervuiling.

De natuurlijke vorm van fluoride is apatiet. De kunstmatige vorm van fluoride is natriumfluoride, een chemisch afvalproduct dat vrijkomt bij de productie van aluminium, staal, cement, fosfaat en kernwapens.

Fluoride is een bestanddeel van rattengif en één van de basisingrediënten van Prozac en het zenuwgas Sarin. Veel mensen poetsen er iedere dag hun tanden mee.

 

Bron : Niburu

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees