Waarschijnlijk heeft elk individu buiten de vijf normale zintuigen nog een extra-zintuig. Misschien is niet iedereen zich hiervan bewust, maar zullen later -bij meer ontvankelijkheid- wel tot de ontdekking komen. Sommige mensen zijn er vast van overtuigd dat zij een 'Zesde zintuig' hebben, anderen willen hierover gewoonweg niets weten, omdat ze er niet in geloven en staan er sceptisch tegenover. Nochtans is het een psychische rijkdom een 'Zesde zintuig' te mogen bezitten.

 

Is het normaal een 'Zesde zintuig' te hebben?

Wanneer iemand een 'Zesde zintuig' bezit, en buitenzintuiglijke waarnemingen heeft, wordt dit als paranormaal beschouwd. Deze persoon wordt bij de paranormaal begaafde personen gerekend, omdat deze een speciale gave bezitten, zoals; het 'Zesde zintuig'. Er zijn tevens ook mensen die deze gave bezitten en ze verdringen, uit angst voor niet normaal door te gaan. Wees gerust lieve mensen, dit is nog meer dan normaal. Wees zeker niet angstig, maar wees blij deze gave te mogen bezitten!

Wie was de ontdekker van het 'Zesde zintuig'?

De bekendste onderzoeker op dat gebied was Dr.J. Rhine. Hij heeft zich als eerste op de hele wereld serieus bezig gehouden met de fenomenen van het psychologisch onderzoek. Hij had nadien ook de leiding in het parapsychologsch laboratorium van D.U.

Is het 'Zesde zntuig' een buitengewoon zintuig?

Normaal gezien heeft een mens vijf zintuigen, zoals: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Wanneer men nu kennis verwerft buiten deze vijf zintuigen om, dan spreekt men van buitenzintuiglijke waarneming. Men mag dan terzelfdertijd wel geen toegang hebben tot andere belevenissen.

Hoe is de beleving van het 'Zesde zintuig'?

Een buitenzintuiglijke waarneming kan optreden onder de vorm van een intuïtie, een bepaalde indruk van iets hebben, of een plotseling weten of ingeving, een beklemmend gevoel krijgen, of een beeld of visioen. Ook helder zien, helder weten, helder horen en helder voelen zijn buitenzintuiglijke waarnemingen. Ze zijn een teken dat het 'Zesde zintuig' werkt.

Kan men het 'Zesde zintuig' ontwikkelen?

Wanneer men het 'Zesde zintuig' wil ontwikkelen moet men in de eerste plaats:

  • Open en ontvankelijk zijn!
  • Zorgen voor zuivere positieve gedachten!
  • Kalm en rustig reageren en niets forceren!
  • Alles rustig op zijn beloop laten!
  • Geloven in de eigenschappen en talenten!
  • Zeker niet twijfelen!
  • Open staan voor intuïtie!
  • Niet oordelen over anderen!
  • Assertief zijn!

 

Als slot:

Wanneer men intuïtief is ingesteld en meestal weet wat de toekomst zal brengen, omdat men vertrouwd is met het 'Zesde zintuig' dan kan men alle kanten uit om het geluk te zoeken en zelfs te vinden. Zo kan men nog zelden met nieuws worden verrast. Want het was al geweten!

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees