Sinds de oude Grieken en Romeinen of misschien zelfs daarvoor al, worden baden gebruikt om weer op krachten te komen. De helende kracht van baden wordt dan ook aangeduid als één van de oudste toepassingen in de geneeskunde. Een bad kan helend werken door het stimulerende effect van de temperatuur en de opgeloste stoffen die via ons lichaam worden opgenomen.

 

Het warme bad

Wie kent niet het effect van een heerlijk warm bad? Door de warme temperatuur beginnen onze bloedvaten zich te verwijden waardoor het bloed beter kan doorstromen. Na een aantal minuten beginnen we ons lekker loom te voelen. Voor ieder gezond mens kan een warm bad dan ook een goed slaapmiddel zijn.

Zoutwaterbad

Zoutbaden hebben een gunstig effect bij chronische gewrichtsontstekingen, bloedarmoede, bepaalde vormen van tuberculose en ontsteking van het slijmvlies in de bovenste luchtwegen. Daarnaast bestaan, behalve bronnen die enkel zout bevatten ook combinaties met andere mineralen en/of koolzuur.

IJzerhoudende bronnen

De verscheidenheid aan ijzerzouten begunstigt de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Het is dan ook niet zo vreemd dat deze baden voornamelijk bij bloedarmoede worden aanbevolen. Klimaatsfactoren spelen hierbij vermoedelijk een aanzienlijke rol. Wie voelt zich over het algemeen niet beter na een verblijf in een zonnig land?

Koolzuurbad

Van alle baden is het koolzuurbad als beste aan te raden voor de huid. Koolzuur opent de bloedvaten van de huid en doet de bloeddruk dalen. Vanwege de gunstige werking op de aderen zijn koolzuurbaden bovendien vooral geschikt bij een slechte bloedcirculatie en voor een betere doorbloeding.

Radiumbad

In onze moderne tijd is radium een bekend gegeven. Toch wordt radium al veel langer als geneeswijze gebruikt dan algemeen wordt aangenomen en wel in de vorm van baden. Dit gebeurt dan voornamelijk door inhalatie hoewel een gedeelte via de huid in het lichaam wordt opgenomen. Radiumbaden worden met name gebruikt voor chronische gewrichtspijnen, reumatische aandoeningen, hoge bloeddruk, zenuwpijnen en stofwisselingsstoornissen.

Zwavelbad

In het bijzonder zwavelwaterstof is bij deze baden heilzaam. Deze komt door middel van inademen of via de huid in ons lichaam terecht. Niet alleen hebben zwavelbaden op de eerste plaats effect bij reumatische aandoeningen maar ook bij jicht en suikerziekte werken zij bevorderend

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees