Een Maya-afstammeling legt uit wat er volgens hem gaat gebeuren op 21 december 2012. Hij beweert o.a. dat de macht achter de macht verschilende keren geprobeerd heeft de aardpolen te laten wisselen. Dit gaat gepaard met veel magnetisch geweld waardoor dieren verward raken, hun orientatiemechanisme raakt gestoord waardoor grote groepen dieren uit de lucht vallen, dood aanspoelen op stranden etc.  De deeltjesversnellers zijn hier debet aan. De Maya hebben echter op hun beurt een deeltjesvertrager ontwikkeld tegen een fractie van de kosten wat de deeltjesversneller kost en werken hiermee om wereldwijd de gevolgen van de deeltjesversneller te compenseren.

 

 

Wat er waar is van het verhaal van deze Maya is natuurlijk moeilijk te achterhalen maar dit geplaatst hebbende kunnen wij hierop terugkomen als de kwestie dit verlangt.  Er zal een eclips plaatsvinden vanaf 12.00 uur 21 december tot en met 23 december 12.00 uur, dit terwijl de planeten in 1 rij achter elkaar staan opgesteld. Feitelijk zullen er meerdere eclipsen plaatsvinden maar deze eclipsen hebben geen effect op de mens, het zijn slechts indicatiepunten die de Maya gebruiken om de electro magnetische effecten van de uitlijning van de planeten te meten en mee te werken. Als de berekeningen en de genomen maatregelen genoeg zijn zal de mensheid in rap tempo de huidige vorm van samenleving verlaten en een nieuwe samenleving ontwikkelen die meer gebaseerd is op welzijn en veel minder op welvaart. Dat wil niet zeggen dat er geen welvaart zal zijn maar dat materialisme van ondergeschikt belang zal worden. Geld speelt geen rol meer.

 

Video

 

Wij zullen zien wat er van de voorspellingen van deze man uitkomt, 21 december staat voor de deur dus lang wachten hoeven wij niet.

Laten wij met zijn alen hopen dat deze Maya gelijk heeft en dat de Aarde vanaf 21 december 2012 een andere weg zal inslaan, een weg van saamhorigheid en eerlijke verdeling, liefde en echte vrijheid!

 

Bron : Bovendien

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees