Maya-expert Carl Calleman vraagt zich af wat het einde van de Mayakalender voor de wereld heeft betekend. Is er sprake geweest van een paradigmaverschuiving? Calleman merkt op dat de Mayakalender niet gaat over specifieke data, maar manifestaties van menselijke bewustzijnsverschuivingen op de lange termijn. De kennis over de Mayakalender is niet statisch en vaak moeten aannames worden herzien. Sommige archeologen geloven dat de oude Maya’s veel verwachtten van het jaar 829, toen op de Mayakalender een nieuwe dag aanbrak. De Mayacultuur stortte daarna echter ineen. Dit hadden de Maya’s waarschijnlijk niet verwacht en kan ook verklaren waarom ze later afstapten van de Lange telling, aldus Calleman.

 

 


Planetaire synchronisatie

Geïnteresseerden in de kalender en de oude Maya’s zijn deels afhankelijk van informatie die archeologen geven. Er bestaat een kans dat deze informatie niet begrepen of verdraaid wordt. Nog geen drie decennia geleden was slechts een kleine groep onderzoekers geïnteresseerd in de kalender. Zij werkten veelal vanuit stoffige bibliotheken. Daar is sindsdien veel verandering in gekomen.

De meeste onderzoekers denken dat de Lange telling bestaat uit 13 baktuns van elk 394 jaar. Algemeen wordt aangenomen dat de kalender begon in 3114 voor Christus en afliep in 2012.

In zijn boek The Mayan Factor (1987) schreef José Argüelles dat de negen golven van de Mayakalender na 2012 zouden ophouden te bestaan. Hij omschreef dit unieke moment als de totale planetaire synchronisatie. Volgens de schrijver zou het menselijk ras samen met de dieren en overige rijken zijn rechtmatige plek in de grote elektromagnetische zee innemen. De aarde zou klaar zijn om een interplanetaire beschaving te worden.

Metafysische kalender

Zijn visie was grotendeels gebaseerd op uitspraken die archeologen destijds deden over de dertien baktuns. Mayanist Mark van Stone wees er in Science and Prophecy of the Ancient Maya (2012) op dat er geen bewijs is dat de oude Maya’s het einde van de dertiende baktun zagen als het einde van de Lange telling. De Maya’s geloofden volgens Van Stone dat de Lange telling na de dertiende baktun eindeloos zou doorgaan.

Calleman haalt nieuw onderzoek aan waaruit blijkt dat de Maya’s de dertien baktuns niet zagen als een terugkerende cyclus, maar als een metafysische kalender, ‘de laatste creatie’, die bestond uit een eindeloze serie baktuns.

Uit de nieuwe bevindingen blijkt bovendien dat de Lange telling niet is gebaseerd op de zogenoemde precessiecyclus van 26.000 jaar. Nergens in de Maya-teksten wordt gesproken over een periode van 26.000 jaar, aldus Calleman. De Lange telling is daarmee geen terugkerend (cyclisch) fenomeen. Dit betekent echter niet dat het begin van de nieuwe baktun betekenisloos is geweest.

Ontwaking

De genoemde synchronisatie houdt volgens Calleman namelijk in dat we nu de eeuwige eindeloze tijd zijn binnengegaan. De activatie van de laatste en negende golf van de Mayakalender op 9 maart 2011 betekende dat mensen voor het eerst in 5125 jaar konden inhaken op eenheidsbewustzijn uit het metafysische rijk. De activatie betekende ook het einde van de versnelling van tijd omdat er geen nieuwe golven meer zijn met hogere frequenties.

Heeft de negende golf geleid tot zichtbare effecten? Volgens de Oneness University in India zijn er sinds 2011 opvallend veel mensen ontwaakt. Calleman merkt op dat deze ontwaking de mensheid voorbereidt op de creatie van een nieuwe wereld. De negende golf gaat eindeloos door en is de drijvende kracht achter de stapsgewijze transformatie van de wereld.

 

Bron : Niburu

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees