Meer dan twaalfduizend jaar geleden, toen het continent Lemurië onder de golven van de Stille Oceaan verdween, gingen ongeveer 25.000 Lemuriërs, die aan de ramp ontkwamen en hem overleefde, ondergronds leven.  Het bouwen van deze stad werd al verschillende eeuwen voor het zinken van het continent begonnen. De Lemuriërs en de Atlanten wisten al eeuwen lang dat hun continenten gedoemd waren te zinken. Zij bereiden zich voor op hun pijnlijke taak. Telos was bedoeld om 200.000 mensen te herbergen, maar slechts 25.0000 konden op het nippertje ondergronds gaan voor hun land onderging.

Zij kozen destijds voor deze pijnlijke en uitdagende regie om hun levens, alsook de oudste geschriften en schatten te redden, om zo hun evolutie vredig, zonder de last van de vreselijke negativiteit  en oorlogen die de oppervlakte van de planeet en de mensen er op verwoesten.

Na de ondergang van Lemurië en dat van Atlantis, enige honderden jaren later, waren de gevolgen voor de planeet zo groot dat de Aarde gedurende tweeduizend jaar bleef schudden. Zeker drieduizend jaar lang was de fall-out (wolk van stof, puin en chemische verbindingen) van deze ramp dicht genoeg om het zonlicht zozeer te temperen dat het erg koud werd op aarde. Het planten en dierlijk leven werd schaars, en het verbouwen van voedsel werd bijna onmogelijk. Het leven op aarde werd nagenoeg ondraaglijk, en zo had dat de overlevenden aan de oppervlakte uiteindelijk stierven. Tweehonderd jaar lang waren de aardbevingen zo verschrikkelijk, dat grote delen van de oppervlakte zo zacht werd als klei waardoor een zee van modder ontstond, die complete steden over de hele planeet onverhoeds verzwolg.

 

 

Vloedgolven waren zo immens, dat ze over meer dan duizenden kilometers het land overspoelden en alles op hun weg vernietigden. De steden die niet door de modderzee of de vloedgolven verzwolgen werden uiteindelijk puinhopen door het eeuwen lang schudden van de aarde. Honger en ziekten vierden overal hoogtij. En ja, er waren plekken die het overleefden, zoals in Egypte omdat ze deze rampen hadden voorzien en ze de wijsheid bezaten om tijdig hun retraites te bouwen. Maar in de meeste gevallen zorgde de algehele verwoesting voor een totale ontvolking. Het was toen veel makkelijker om ondergronds te leven dan te proberen aan de oppervlakte.

Zij die ondergronds gingen, de overlevenden van deze reeks rampen, waren in staat om geleidelijk, stap voor stap, een manier van leven te ontwikkelen die veruit superieur en wonderbaarlijk was, dan waar de mensen aan de oppervlakte aan waren blootgesteld. Daarna kwamen de plunderende buitenaardse bendes (bv de Annunaki van planeet Niburu) om de mensen op Aarde, die zo goed en zo kwaad als het ging worstelden om in vrede te overleven, uit te buiten en te overheersen.

Die buitenaardsen waren niet de enigen die veel negativiteit op deze planeet veroorzaakten. De meerderheid van de Aardemensen zelf was teruggevallen naar een zeer laag niveau van spirituele ontkenning. Ook zij voerden oorlog en buitten elkaar onderling zeer wreed uit. Liefde, mededogen en ware broederschap waren zaken uit een ver verleden en totaal uit de geest van de mensheid verdreven.

In vele delen van de wereld vervielen mensen tot het niveau van holbewoners en strijdende wilden. Sindsdien zijn de mensen niet meer gestopt elkaar af te maken. Er waren tijden van vrede en liefde, maar die duurden slechts kort. Telkens waren er weer lieden die het verstoorden en er een eind aan maakten door aanvallen en verwoestingen. Zelfs nu er een nieuwe Gouden Tijdperk op deze planeet gloort, leven nog steeds velen in het bewustzijn van angst, geweld, vijandigheid, overheersing van anderen, manipulatie, oorlog, intolerantie, belastingdruk, bedrog, hebzucht enzovoort. Je kunt via alle media tot op heden deze gedragspatronen waarnemen.

De Lemuriërs die toegewijd waren aan hun spirituele evolutie die trouw wenste te blijven aan hun erfgoed van vrede, liefde en broederschap vonden het gemakkelijker om ondergronds te leven dan onderworpen te zijn aan de grofheid en ruwheid die aan de oppervlakte heersten. Dat is nogal wiedes, nietwaar?.. Het was niet alleen het afschuwelijke klimaat dat het leven aan de oppervlakte bemoeilijkte, maar ook de vreselijke manier waarop de mensheid elkaar behandelde. We weten zeker dat er een lange aanpassingsperiode nodig was voor hen die ondergronds gingen. Jullie moeten begrijpen dat het eerder pure noodzaak was dan een genoeglijke keus die de Lemuriërs en andere ondergrondse bewoners dwong om voor het ondergrondse te gaan. Maar door die keus voegden ze zich ook bij en ontvingen ze hulp van de Binnen Aardse wezens die er wel honderden tot duizenden jaren langer woonden die de oppervlakte hadden verlaten om vergelijkbare redenen in andere vergeten tijden van de geschiedenis.

Na ondergang van de continenten, leerden de mensen van de aarde hun lessen niet, velen bleven hun duistere wegen bewandelen, hielden zich aan hebzucht, overheersing en oorlog voeren. Men had begrepen dat toen Atlantis zonk, de gevolgen voor Moeder Aarde nog vreselijker waren dan toen Lemurië onderging. Dat wat in de bijbel bekend is als de Zondvloed is in feite een van de fasen die ons bekend zijn over de ondergang van Atlantis.

 

Het leven ondergronds bood meer zekerheid, stabiliteit en vrede dan ondergronds. Wij, aan de oppervlakte, leven nog steeds in dualiteit, terwijl de mensen van de BinnenAarde naar een niveau geëvolueerd zijn die wij nauwelijks met ons verstand kunnen bevatten. Over het algemeen heeft de ondergrondse populatie zo’n hoge graad van spirituele ontwikkeling bereikt, dat ze werkelijk het bewustzijn van een Verrezen Meester heeft gekregen, zodat onze manier van leven aan de oppervlakte absoluut niet aanlokkelijk voor hen is. We mogen zelfs stellen dat ze helemaal niets met onze levensstijl te maken willen hebben. Voor hen is die veel te primitief! Zij hebben geleerd de energie in elk aspect van hun leven totaal te beheersten. Zij hebben het verval van ziekte en dood overwonnen door hun fysieke voertuigen onsterfelijk te maken. Zij kunnen jeugdige lichamen behouden voor duizenden jaren achtereen zonder een spoor van veroudering.

Het Klimaat

Zij beheersen het weer met hun voortdurende harmonieuze gedachten. De grillige weerspatronen aan de oppervlakte worden door niets anders opgewekt dan door grillige emoties/gedachtevormen van de mensen aan de oppervlakte. Het kan ons niets schelen wat wetenschappers ervan vinden, de elementen van de natuur die zich middels het weer manifesteren, of dat nu plezierig is of niet, zijn een ander facet van het leven die het gebruik of misbruik van energie door de mensheid spiegelen. Als we het weer in ons voordeel willen veranderen is er slechts één manier. Als soort dienen we te leren onze emoties en gedachten te beheersten en ons oefenen in onvoorwaardelijke liefde voor elk deel, hoe klein dan ook, van leven op deze planeet.

 

 

Zodra we leren onze emoties en gedachten op de Trilling van Liefde, Licht, Vreugde en Broeder/Zusterschap gericht te houden, zullen we ons verzekeren van het mooiste weer zonder de tussenkomst van onze manipulerende overheden.De “Ondergrondsen” hebben dit principe al heel lang geleden begrepen en in eigendom genomen. In de Ondergrondse Steden beleven ze elke dag perfecte weersomstandigheden, simpel door het feit dat ze leven naar de Wet van Liefde en Ware Broeder/Zusterschap. Het weer is voor hen een voortdurende lente, met temperaturen van rond de dertig graden het hele jaar door. Wij moeten beginnen de weersomstandigheden op deze planeet te zien, waar te nemen, als een barometer voor de gedachten van emoties die het Collectief Bewustzijn vasthoudt.

De extreem hete en koude weersomstandigheden zijn goede indicaties van de extreem negatieve gedachten en gevoelens van de mensheid in het algemeen. Wanneer de mensheid terug zou keren op de Weg van Liefde, zullen we het evenwichtige weerstype creëren dat wij graag willen. Het weer dat op deze planeet beheerst wordt door de elementen, weerspiegelt niets meer of minder dan de emotie en gedachtevormen van de mensen die hier leven.

In de ondergrondse steden zijn er al mensen die geëvolueerd zijn naar het bewustzijn van de vierde en van de vijfde dimensie met behoud van een onsterfelijk lichaam dat totaal vrij is van de menselijke beperkingen waar wij op de oppervlakte last van hebben. Zij leven allen in een wonderbaarlijk soort paradijs, dat zij voor zichzelf hebben gecreëerd in de duizenden jaren die ze ondergronds wonen. De mens aan de oppervlakte is nog ver verwijderd van hun manier van leven. Zij beschouwen onze manier van leven nog als primitief en de constructie van onze samenleving, onze regeringen, onze wetgeving, ons onderwijssysteem en onze geneeswijzen met het snijden, branden en vergiftigen met chemicaliën.

Vergeleken met hen zijn wij nog peuters in luiers of wilden in de jungle. Ze veroordelen ons niet, ze beschouwen ons nog als broeders en zusters; maar ze zijn beslist niet geïnteresseerd om deel te nemen aan onze manier van leven. Wanneer we bereid zijn naar ze te luisteren, ze te accepteren als leraren zonder ze te doden, wanneer we bereid zijn hun levenswijze in die van ons te integreren, zullen ze naar boven komen en ons helpen het wonderbaarlijke leven op te bouwen dat zij voor zich hebben gecreëerd binnenin de Aarde.

De dag van hun verrijzenis naar de oppervlakte zal onze bevrijdingen betekenen.

Overvloed


Zij zullen ons leren hoe we ons zelf een Gouden Tijdperk van Liefde, Voorspoed voor allen, Onsterfelijkheid en ware Broeder/Zusterschap kunnen smeden naar het voorbeeld dat zij eonen terug in hun ondergrondse paradijzen hebben gebouwd. Totdat wij bereid zijn alle Rijken van Materie op Aarde in alle onschuld en schadeloosheid te erkennen, zullen ze niet te voorschijn komen. In BinnenAarde wonen de mensen in huizen die, in vergelijking met die van ons er uitzien als behoorlijk luxe paleizen. Welzijn, welgesteldheid is er voor iedereen ongelimiteerd.

 

 

is geen geldsysteem, maar een tamelijk effectief systeem van ruilhandel in dienstverlening en dienstbaarheid. Er is geen belasting in welke vorm dan ook en ook geen ‘FIOD’. Er zijn geen banken, geen creditcards, geen makelaars, geen hypotheekverstrekkers, geen ziekenhuizen, geen apotheken omdat niemand ziek wordt, geen advocaten, geen rechtsdienaren, geen FNV of CNV en dergelijken. Geen gevangenissen of psychiatrische inrichtingen. Zelfs geen bejaardenwoningen omdat niemand oud wordt. Een ieder is in staat perfecte gezondheid, jeugd en vitaliteit te behouden voor duizenden jaren aan een stuk, tot men er voor kiest gehoor te geven aan de roep om ergens anders heen te gaan.

Iedereen krijgt een van die paleizen om in te wonen zodra ze volwassen zijn of een eigen gezin beginnen. Niemand hoeft ooit iets te kopen! Zij kunnen alles krijgen dat ze wensen, daarvoor hoeven ze allen naar hun diverse distributiecentra te gaan en er om te vragen. Verse en heilzame voeding wordt verdeeld in de distributie en iedereen neemt wat hij/zij nodig heeft. Het voedsel is gratis, vers, totaal organisch met zo’n hoge concentratie van levengevende mineralen, vitaminen, enzymen, zuurstof etc. die hun lichamen in perfecte conditie houdt.

Ons voedsel moet voor hen een soort rattengif zijn en zij hebben verteld dat ze er geen seconde aan moeten denken het te proberen. Het is toch geen wonder dat een ieder van ons wel het één of ander kwaaltje heeft, nietwaar?

In de BinnenAarde Steden werkt iedereen ongeveer 20 uur voor het welzijn van iedereen. Er zijn, meestal, gemeenschappelijke projecten die de samenleving soepel laat verlopen. Elk soort werk wordt beschouwd als gelijkwaardig en heilig. Tegelijkertijd hoeft niemand te betalen voor iets dat ze willen of nodig hebben.

Alles is gratis omdat hun leven absoluut zonder stress is. Zij kiezen bewust voor hun werk en iedereen vindt zijn werk leuk. Elk werk wordt uitgevoerd met liefde en een hoge vorm van uitmuntendheid. Zij weken meestal in teamverband en omdat ze altijd in harmonie leven en werken, wordt de werktijd beschouwd als ‘a lot of fun’ en heel erg bevredigend.

Iedereen heeft veel vrije tijd om hun persoonlijke talenten te ontplooien en hun hobby’s uit te oefenen of de studies waar ze persoonlijke interesse in hebben af te maken.

In de BinnenAarde Steden zijn de meeste mensen vegetarisch. Niemand eet een ander en dat geldt ook voor de dieren. Alle dieren zijn vegetarisch, ook de leeuwen, tijgers en panters etc. Omdat er geen geweld is die gepaard gaat met het doden van dieren is hun land zuiver en gezegend. In Telos hebben ze slechts zeven are land nodig om anderhalf miljoen mensen te voeden.

We zouden uren kunnen doorgaan met beschrijven waarom de ondergrondse mensen niet de geringste wens hebben om aan de oppervlakte te leven.

 

 

Totdat ons collectieve bewustzijn in een positieve richting evolueert, totdat we misschien uit onze ‘luiers’ komen en ons volwassen gedragen, totdat we verantwoordelijke verzorgers worden van onze Heilige Aarde, totdat we stoppen Haar lichaam te vervuilen en te bevuilen, tot dat we stoppen elkaar en onze dieren af te slachten, worden wij voortdurend gezien, niet alleen door de verscheidene ondergrondse beschavingen maar ook door andere InterGalactische beschavingen als primitieve, onbetrouwbare, onvoorspelbare barbaren waar je beter niet mee om kan gaan. Persoonlijk geef ik ze geen ongelijk!

Mensen aan de Aarde-oppervlakte wordt wakker! Het is tijd de handen ineen te slaan om het paradijs te creëren waarnaar we al zo lang naar uitzien. Laten we vandaag nog de onschuld omarmen en vriendelijkheid, liefde, mededogen, broederschap en vergeving ten opzichte van elkaar. Het Rijk der Dieren en alle andere Rijken der materie van Moeder Aarde omarmen. Laten we een nieuw begin maken en bewijzen dat we het waard zijn om door de ondergrondse broeders en zusters onderwezen te worden. Laten we ons in de geest met hen verenigen in onze gebeden en in onze stilte en spoedig zelfs lichamelijk samen een nieuwe beschaving op deze planeet vormen die dezelfde meesterschap en beheersing uitdragen zoals onze ondergrondse familie hebben verkregen.

Laten we het NU doen. Weet, dat als we het samen doen, het niet lang zal duren voordat onze twee beschavingen weer als één zijn in een grootse viering van Liefde en Licht.

 

Bron: Nieuwetijdskind

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees