Dit is een zeer zeldzaam en krachtig kristal uit het Silent Grove gebied in Torrington New South Wales, Australië. De meeste kristallen zijn zo’n 100 jaar geleden gevonden, de kristallen die nu af en toe gevonden worden, zijn gevonden bij wegwerkzaamheden of huizenbouw. Onze kristallen zijn gevonden door een boer terwijl hij op zijn land werkte, bij de wortels van een omgevallen boom vond hij de kristallen. De Aboriginal Dreamtime Lemurian Quartz is naar de oppervlakte gekomen vanuit de diepte van tijd en creatie. Donker en mysterieus wachten deze enorm krachtige kristallen net onder de oppervlakte tot ze gevonden worden.

Aboriginal Dreamtime Lemurian Quartz

De zeldzame combinatie van kwarts, rookkwarts, amethist, meerdere fantomen, sluiers, lemurische etsen en soms dubbeleinders, maken allemaal toespelingen op de geheimen die in ze verborgen liggen. Eeuwen geleden hebben de Lemurianen de kristalpunten hier geplant om ze nu terwijl wij kunnen ascenderen in “de droomtijd” te vinden. Deze kristallen zijn van enorm belang. In hen ligt de sleutel naar levens met tijdloze kennis. Deze kristallen zijn zo extreem oud, dat alleen zij die met hun energie resoneren, met deze kristallen kunnen werken. De meeste mensen hebben nog nooit van ze gehoord, laat staan ze gezien, omdat er maar zo weinig van in omloop zijn.


De naam wijst op mysterie en kracht. Voor de Aboriginals ligt de “droomtijd” om de hoek van je percepties en je verstand en kan via ceremonies en dromen in je fysieke lichaam komen. Als je naar deze kristallen kijkt, kun je het onderling verbonden web van fantomen en sluiers ervaren. Je wordt dieper en dieper gezogen in de mysteries. Als eerste zie je het rookkwarts dat zo donker kan zijn, bijna zwart, maar van binnen zit een zacht licht dat steeds krachtiger wordt naarmate jij erbij komt, als een zonsopkomst, totdat die zich ontwikkeld tot daglicht. Dan zie je de fantomen, soms van rookkwarts, soms ook van amethist, die eonen lang lessen in zich hebben opgenomen en die door het verleden in perspectief te plaatsen je de weg naar groei en evolutie wijst.


Aboriginal Dreamtime Lemurians brengen je in het NU-bewustzijn, door hen kun je tijdreizen naar het onbekende. Ze laten je de ware realitijd van gebeurtenissen van zowel het heden, verleden als de toekomst zien. Je pad voorwaarts zal steeds helderder worden. Het kristal trekt je uit zelfopgelegde oordelen, egoverbindingen en blinde stukken en geeft inzicht. Hij laat je het leven zien zoals het is en laat de magie zien die zich in alles en iedereen bevindt. Hij leert je dat alle tijden er tegelijkertijd zijn en dat het verleden even sterk aanwezig is als de toekomst. Je keert weer terug naar de baarmoeder van alle tijd en bestaan. Je wordt weer verbonden met alles en iedereen, met je voorouders, je hogere zelven, je persoonlijke bestaan op aarde en je plek in het schema van het leven.


Door deze kristallen worden de beperkingen van tijd en ruimte opgeheven, alles gebeurt in het tijdloze NU. Het ontdekken van wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan wordt door deze kristallen met liefde aan ons geopenbaard. Dit zijn echte Meesterkristallen en maar weinigen zijn uitgekozen om met hen te werken. Je zult een bepaalde resonantie en begrip moeten hebben ontwikkeld voordat je met zo’n krachtig kristal kunt werken. Je zult je door het kristal geroepen voelen.


Aboriginals geloven in twee vormen van tijd, de ene is de dagelijkse objectieve en de andere is een oneindige spirituele cyclus die “droomtijd” wordt genoemd, maar die meer werkelijk is dan de werkelijkheid zelf. Ze geloven dat mensen met uitzonderlijke spirituele krachten contact hebben met de “droomtijd” Leven in de illusie van tijd is slechts een fase, het heeft een begin en een einde, het leven in de “droomtijd” heeft geen begin of einde.

 

Bron: Lichtpuntje

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees