We leven in een fundamentele tijd die vraagt om ontwaking. Er is momenteel een hoop chaos, verwarring en crisis aanwezig in deze wereld. Als ik de krantenkoppen mag geloven zijn we voorlopig nog niet uit de crisis. De koppen schreeuwen moord en brand. Crisis hier, crisis daar, de mensheid op tilt in een wereld die blijft vasthouden aan economische belangen en systemen die mensen in de angstgreep houden.  In een wereld waarin crisis en 'druk druk druk' het motto is ontstaat een innerlijke tegenbeweging in de mens. De mens hunkert diep van binnen naar een wereld van stilte, reflectie en sereniteit. Momenten waarin de mens zijn wezenlijke essentie kan voelen en in contact kan staan met zijn ware aard en natuur. De drang naar ontmoeting, verbinding, zingeving en ontwaking sluimeren als een bevrijdende innerlijke beweging onder al die uiterlijke beweging en crisis. De mensheid wordt voortgedreven, maar waar naar toe? 

 

 

We leven in een roerende tijd. Energetisch beschouwd zijn er momenteel twee onderliggende krachten werkzaam op aarde. De kracht van liefde en de kracht van angst. Angst komt voort uit het ego en vraagt van de mens om te overleven. Angstenergie creëert o.a. beperkende systemen, schaarste van middelen, strijd, stagnatie, controlesystemen en machtsuitdrukking. Liefde komt voort uit onze diepere essentie en vraagt van ons om te leven. Liefdesenergie creëert een gevoel van vrijheid, overvloed (er is voldoende voor iedereen), veiligheid, verbinding, creatie, stroming en gelijkwaardigheid. 

Vanuit een diepere essentie wordt iets in de mens geroepen om wakker te worden, te ontwaken uit een eeuwenoude ego angstdroom. Echter, dan rijst al snel de vraag; wie of wat is het die roept? Benoem het als God, benoem het als ziel, benoem het zo je wilt, ik benoem het als Essentie. Essentie ligt niet buiten ons en is al zeker geen man met een baard die zwaait met een scepter. Essentie zit in jou, ieder mens is er op een dieper en wezenlijk niveau mee verbonden. Essentie is liefde, diepe pure liefde. 

Essentie laat zich maar moeilijk in woorden bevatten omdat Essentie is en slechts ervaren kan worden. Het is een staat van zijn. Het is een diep gevoel van binnen waarin iedere ervaring, iedere gebeurtenis, iedere crisis kan verworden tot een sterretje, als de liefde haar aanraakt. Alsof het iets in zichzelf doet overstijgen. Essentie is dat punt waarin de scheppingskracht zichzelf ontmoet. Het is dat punt waarin wij nietig zijn in onze grootsheid. Het is dat punt waarin alles vervaagt en vervloeit en tegelijkertijd helder wordt. Het is dat punt waarin we zijn wie we zijn en elkaar in pure naaktheid kunnen aanschouwen en bewonderen. Het is dat punt waarin alles met elkaar verweven is en niemand op zichzelf staat. Het is dat punt waarin heel dit aardse avonturen- en crisisspel is verworden tot slechts een puntje van een groter geheel. 

Essentie is onbevattelijk voor het menselijke verstand. Het laat zich slechts beleven, het laat zich slechts verbinden met iets dat voortkomt vanuit het hart; de stroom van liefde. Naarmate je hart steeds meer open gaat staan groeit het bewustzijn, en met het groeien van je bewustzijn krijg je toegang tot diepere bronnen van wijsheid en universele bronnen die je een andere kijk geven op de werkelijkheid. Je ziet de angstenergie, aanwezig in deze wereld nog wel, maar verbindt je er niet meer zo mee. Iedere dag weer, ieder moment in elke situatie heb je als mens keuzevrijheid. Kies je voor de kracht van angst of kies je voor de kracht van liefde! Kies maar...!

 

Bron : New Energie Movers

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees