Marcel Messing

Marcel Messing
Marcel Messing (Den Haag,1945) studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap, was o.a. stafdocent en decaan in het Hoger Beroepsonderwijs, wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam en adviseur van de IKON-televisieserie Via Mystica. Hij is regelmatig te gast bij de radio en medewerker van de tijdschriften InZicht en Prana.  

Als spreker in binnen- en buitenland staat hij bekend om zijn synthese van oosterse en westerse wijsheid. Hierbij verbindt hij de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, religie, kunst en poëzie. 

Van 1991 tot 2001 woonde hij in de Franse Pyreneeën (Ariège), waar hij onderzoek deed naar de geschiedenis van de katharen, excursies begeleidde en verdiepingsweken gaf. 

Na zich een aantal jaren grondig verdiept te hebben in de verborgen krachten achter het wereldtoneel, begon hij in te zien dat de (spirituele) evolutie van de mens ernstig wordt bedreigd. Als gevolg daarvan schreef hij in 2006 het boek Worden Wij Wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. De daarop volgende DVD ‘Wij Worden Wakker’ is inmiddels in acht talen vertaald.  

In 2009 kreeg hij de ‘Frontier Award’, die hij als een erkenning ziet voor de werkzaamheden van de werkgroep WijWordenWakker, die o.a. aan de basis heeft gestaan van www.wijwordenwakker.org

Als voorzitter van Stichting Lindenhof is hij zo'n 20 jaar betrokken bij ontwikkelingsprojecten, speciaal voor kinderen (voeding, kleding, onderwijs en scholenbouw). Begonnen in India en voortgezet in Polen, Nepal en Afrika (Kenia en Oeganda).  

Momenteel werkt hij aan het derde deel van de trilogie ‘De parabels van Jezus’, dat dit najaar verschijnt. Uit zeven van de negen parabels die hierin worden besproken, blijkt dat de uitspraken van Jezus verrassend actueel zijn.

Marcel Messing

Tussen schuttingtaal en sms-taal. In onze turbulente maatschappij kunnen emoties soms hoog oplopen. Was het nog maar enkele decennia geleden een ‘goede gewoonte’ om zich in de meeste democratieën te bedienen van parlementaire taal, sinds enkele jaren voeren taalverruwing en taalvervlakking de boventoon in gesprekken, discussies en ‘dialogen’. Er heeft een ingrijpende verschuiving plaatsgevonden in de beleving van onze gevoelens. Steeds minder lijken we aanstoot te nemen – op straffe van beschuldigd te worden van een al te puriteinse geest – aan woorden als (bull)shit (, ‘lul’, ‘klootzak’, ‘gezeik’, ‘geouwehoer’, ‘stront’), ‘gelul’, ‘verneukt’ enzovoorts.

Marcel Messing

Doorbraak van taboes. Zo’n dertig jaar geleden werden de eerste taboes rondom seksualiteit doorbroken. Alles wat de seksualiteit verhulde en omhulde werd ontbloot en in een snel tempo werd al hetgeen eerst nog geladen was met een sacrale of magische sfeer, teruggebracht tot de banaliteit van alle dag. Freud werd alom geprezen en de Victoriaanse preutsheid was doorschouwd als één grote neurose. De man raakte al spoedig losser in ‘kleden en zeden’ en het kraagje van menig vrouw werd ingewisseld voor decolleté, minirok of strakke broek. De heldenrol van de man als veroveraar werd door de e-man-cipatiebeweging van de vrouw aangetast en in de bruine cafés werden de problemen tussen man en vrouw onder het genot van een kop koffie of een glaasje bier onder de loep genomen.

Loslaten

Kom, bekijk deze wereld. Ze lijkt op een geschilderde koningskoets. Dwazen gaan erin op, wijzen hebben er geen binding mee. Dhammapada,171. De hierboven geciteerde soetra van de Boeddha is zeker niet bedoeld om de wereld te verachten, er geen enkele zorg aan te besteden of haar als een begoocheling te zien. Alles wat naam en vorm heeft is echter vergankelijk, aan verandering onderhevig. Ernaar verlangen dat alles blijft zoals we het om ons heen zien, geeft gegarandeerd problemen. Jezus spoorde zijn leerlingen niet voor niets aan om wel in de wereld, maar niet ván de wereld te zijn. Ook zei hij: 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld' (Johannes 18:36), waarmee wordt uitgedrukt dat de staat van totaalbewustzijn (het koninkrijk) niet verbonden is met de relatieve werkelijkheid van tijdruimte.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees