De laatste dagen bemerk ik een gevoel van ‘thuiskomen’. Thuiskomen in een wereld voorbij alle illusie en manipulatie. De wereld van Alles en Niets. Wanneer ik spreek over ‘voorbij alle illusie en manipulatie’ en ‘Alles en Niets’, heb ik het niet (alleen) over de MATRIX, maar over het gehele construct – inclusief astrale werelden - dat wij zijn gaan zien als ‘de werkelijkheid’. Een ‘werkelijkheid’, die wij als echt beschouwen, maar die – wanneer ik afga op de signalen van mijn innerlijke Licht en weten van de afgelopen dagen – wel eens één grote virtuele speeltuin zou kunnen zijn.  Toen ik een kind was, wist ik het zeker. Alles wat ik om me heen zie, is een illusie die – ten faveure van de agenda van het duister – volledig synthetisch en gemanipuleerd is. Later verdween dat inzicht naar de achtergrond om plaats te maken voor allerlei MATRIX conditionering. Jaren later, verkreeg ik opnieuw dat inzicht met betrekking tot de illusie en manipulatie.

 

Toch bleek het iets te zijn wat zich maar niet kon nestelen in mijn bewustzijn. Waarschijnlijk, omdat mijn vijf zintuigen uiteraard keer op keer de bevestiging krijgen van de wereld van de materie. Op mijn zoektocht naar de ‘waarheid’, vervuilde ik dit weten opnieuw en wel in die mate dat het naar verloop van tijd, opnieuw uit ‘mijn systeem’ verdwenen was.

Ongeveer elf maanden geleden, leerde ik iemand kennen (Moniek), die hetzelfde inzicht – wat ik inmiddels vergeten was – had. Zij legde mij haar visie – vanuit haar innerlijke weten – hierover uit en je voelt hem vast al aankomen; Ik herinnerde het me weer. De drang om meer te weten en mijn bewustzijn verder te verruimen bleef echter en daarmee ging mijn zoektocht naar ‘de waarheid’ door. Op een of andere duistere manier – en dat kun je in dit geval eigenlijk best letterlijk nemen – raakte ik gaandeweg, opnieuw mijn inzicht kwijt. Sterker, wanneer het onderwerp volledige manipulatie – en totale illusie – tussen ons ter sprake kwam, gebeurde het vaker dan eens dat, dat uitliep op een conflict. Gek, want het was – zo realiseer ik me nu weer – iets wat eerder ook voor mijn zo klaar als een klontje was. Zelfs het feit dat wij samen een ervaring hadden met betrekking tot ‘de wereld van Alles en Niets’, zoals zij in haar artikel op STAP uit de MATRIX, zo mooi beschrijft, mocht daarbij niet baten.

“We hebben zelf aan dit experiment mee willen doen”, “Alles komt uit – en is een projectie vanuit – jezelf”, “Van ellende leer je” en “Je creëert je eigen werkelijkheid en dus ook je eigen demonen”, waren de dingen die ik opwierp, wanneer er ter sprake kwam dat alles, maar dan ook alles binnen ‘de werkelijkheid’, zoals wij die ‘kennen’, aan die manipulatie van het duister, onderhevig is. Zonder het daadwerkelijk te beseffen, was ik – zo realiseer ik me nu - heel veel denkbeelden uit de New Age hoek – en de New Age hoek, die zich voordoet niet New Age te zijn - tot mijn eigen denkbeelden gaan maken. Dat ik daarbij voorbij ging aan mijn innerlijke weten – en Licht – had ik helemaal niet in mijn vizier. Zwaarder gesteld; Van het feit dat ik op die manier het duister in de kaart speelde – en fungeerde als spreekbuis -, was ik me in het geheel niet bewust.

Dat is raar, want in de fysieke werkelijkheid heb ik vaker dan eens meegemaakt hoe deze manipulatie – in sommige gevallen was ik zelf het ‘slachtoffer’ van overname door ‘iets’ – te werk gaat. Het is dus iets concreets, waar ik zo mijn vinger op kan leggen, maar waarvan ik het bestaan, keer op keer lijk te ‘vergeten’. In veel van die gevallen heb ik trouwens echt niets zelf gecreëerd. Wel heb ik open gestaan en ik heb – zowel in mijn onderbewuste als in mijn ego persoonlijkheid – ingangen gehad, waarvan het duister, in de vorm van entiteiten of energieën, gebruik kon maken.  Maar die energieën of entiteiten, daar was ik niet verantwoordelijk voor, die waren / zijn er gewoon.

Nu snap ik dat die uitspraak bij een hoop mensen de nekharen overeind zal doen  staan, want je komt zo natuurlijk op een heikel punt. Namelijk de overtuiging dat je voor alles wat er in jouw leventje gebeurt, zelf verantwoordelijk bent. Neem je die verantwoordelijkheid niet, dan stop je jezelf in een slachtofferrol en dat is natuurlijk ‘not done’. Je bent je eigen leider, je bent hier om lessen te leren en af te studeren aan de leerschool van het Licht, moeder aarde en het Licht-universum.

Toch is er een nogal prangende vraag, namelijk; Waar komt die informatie eigenlijk vandaan? En nog veel belangrijker, wie heeft er baat bij wanneer een ieder zijn of haar tegenslagen op zijn of haar eigen nek laadt en dus gaat denken ‘iets fout te doen’ of ‘karma over zich af te roepen’? Waar komt dat hele karma-systeem eigenlijk vandaan en is dat eigenlijk wel zo’n eerlijk systeem als dat de boeken, websites en goeroes ons willen doen geloven?

Wanneer ik iemand zou zijn, die de baas over een ander zou willen spelen – of wanneer ik een ander zou willen bezitten –, zou ik het wel weten. Ik zou er eerst voor zorgen dat die ander – via energieën en zonder dat die ander zou beseffen dat ik er achter zat - eens flink in de problemen kwam. Daarna zou ik die ander voor zijn of haar ‘eigen’ problemen verantwoordelijk stellen. Als laatste zou ik me voordoen als wezen van het Licht, bijvoorbeeld een verrezen meester en vervolgens aanbieden om deze problemen, samen op te lossen. Overheden doen dit ook en dan noemen we het probleem, reactie, oplossing. Voor mij is het duidelijk dat zo het in het klein is, het ook in het groot is en dat deze tactiek dus ook op het astrale niveau, wordt ingezet.

Bovenstaand inzicht – wat nu stukje bij beetje een heel ‘verhaal’ begint te vormen en via mijn innerlijk weten, tot mij komt – heeft nogal wat gevolgen. Het doet namelijk (opnieuw) alles wankelen. Dat wat een aantal weken nog zo logisch voor me leek, begint steeds onlogischer te worden. Toch heb ik nog niet het hele plaatje duidelijk, maar ik bemerk dat, dat niet lang meer zal duren. De ware aard van de manipulatie, komt me steeds duidelijker voor ogen te staan. Het gaat zelfs zo ver, dat ik me oprecht begin af te vragen of de informatie die wij nu hebben met betrekking tot ascensie, wel zo zuiver is als dat ik dacht. Eerlijk gezegd, denk ik inmiddels van niet.

Het moge duidelijk zijn dat ik hierover nog lang niet uitgepraat ben. Vooral de vraag hoe het kan dat ik dit ‘weten’ keer op keer lijk te vergeten, houdt me bezig. Toch wil ik het, vanwege de complexiteit en grootte van het onderwerp, voor nu even hier bij laten en jullie vragen, bovenstaande – met open vizier en met loslating van overtuigingen en conditionering – eens in je op te nemen en te kijken of het wellicht ook met jou resoneert.

Disclaimer: Ik zeg niet dat het ‘waarheid’ is, omdat ik me besef dat ‘de waarheid’, binnen deze virtuele ‘werkelijkheid’, slechts een illusie is. Toch vind ik het een mooie ‘discussie’, waarover je dan ook – zowel op deze website als op STAP uit de MATRIX - zeker meer van mijn hand zult lezen.

Warme hartengroet,

Marcel Graumans

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees