Bij mij duurde het heel lang eer dit kwartje viel, zeker te meer omdat ik altijd meer vertrouwde op wat een ander dacht dan op mijzelf. Ook mijn eigen mening vormde ik gebaseerd op wat de ander over mij dacht. Het merendeel van de tijd waren dit negatieve meningen die ik zonder na te denken over nam. Meningen die helemaal niks zeiden over mijn persoonlijkheid, maar des te meer over de ander. Meningen gevormd vanuit het gezichtspunt gezien van de ander.  Maar wel meningen, of waarheden, die overeenkwamen met wat er diep van binnen bij mij speelde. Een waarheid die ik naar mijzelf toetrok omdat dit resoneerde met wat er in mij geheeld wilde worden.

 

Heidi Verheul

 

De waarheid van een ander, hoe een ander naar situaties en gebeurtenissen kijkt, en reageert zegt veel meer over zijn of haar kwetsuren dan over jou. Dat je deze persoon aantrekt, en als je geraakt wordt door het contact met deze, zegt dit veel meer over jou. 

Twee werelden die elkaar raken om geheeld te worden.. 

En het is aan jou hoe je hiermee omgaat. Wanneer je naar binnen durft te kijken, ontwikkel je een goede zelfreflectie. Dan zul je gaandeweg merken dat je voelt welke gevoelens van jou afkomstig zijn, en welke bij de ander horen.

Ieder heeft zijn eigen waarheid, er bestaat niet zoiets als éen waarheid. 

Zodra je je hiervan bewust wordt, en dicht bij je eigen waarheid blijft zul je veel makkelijker de waarheid, de mening van een ander, ook daar waar hij hoort kunnen laten, bij de ander. En je zult merken dat hierdoor je leven veel soepeler en makkelijker verloopt, omdat jij vertrouwd op jouw eigen waarheid. En hierdoor de noodzaak niet meer voelt om te willen reageren, om de ander te overtuigen van jouw waarheid, jouw werkelijkheid.... 

Ontwikkel een goede zelfreflectie, door jezelf bij alles wat je denkt af te vragen of dit wel klopt, of dit een waarheid is die van jou is, of een die je onbewust hebt overgenomen. Hierdoor neem je je verantwoordelijkheid over jouw eigen leven, en zul je steeds dichter bij je eigen Ware Zelf komen, wetend wat jouw doel op aarde is en welk pad jij dien te lopen, namelijk jouw eigen unieke pad.

 

Heidi Verheul

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees