"Het vlinder effect duidt op een fenomeen uit de chaostheorie dat beschrijft hoe een kleine wijziging in de begincondities van een dynamisch systeem grote effecten kan hebben op de langere termijn. Dat wil zeggen, een kleine onbeduidende gebeurtenis kan grote gevolgen hebben voor de richting waarin iets verandert. Dit geldt zeker ook voor menselijk gedrag en het effect daarvan op zijn omgeving". En laten we eens beginnen bij je gedachten. Je gedachten bestaan uit energie, en bij het herhalen van gedachten met dezelfde energietrilling versterk je het effect alleen maar.

 

Heidi Verheul

 

Daarom is het zo van belang om je gedachten puur en zuiver te houden, of Bewust te Creëren, dat wil zeggen; bijdragen aan een beter en liefdevoller leven voor ieder levend wezen. Je geest is een machtig instrument, die bij het juiste gebruik ervan wonderen verricht. Veel van ons hebben nog niet door hoe de energie die Zij uitzenden effect heeft op niet alleen hun leven, maar op alles en ieder om hen heen.

Een kleine groep mensen echter, zogeheten bovenaan de financiële piramide, beseffen al jaren de scheppende kracht van het Creatieproces. En hebben deze kracht door onze eigen onbewustheid middels conditionering opgebouwd én deze tegen ons gebruikt. Zeer bepalend zijn hierin de televisie en kranten. Wij zijn zo gewend om alles klakkeloos aan te nemen als waarheid, en juist hierin wordt onze eigen kracht 'tegen' ons gebruikt. 

Want immers waar wij onze gedachten op richten, en waar wij in gaan geloven wordt door onszelf gecreëerd, en dit wordt op een subtiele maar Ooo, zo'n invloedrijke manier gedaan. En juist omdat de massa van gelovers, of beter gezegd van onbewuste mensen erg groot is, is de kracht die er van deze groep uit gaat ook erg groot. Dus als het nieuws uitzend dat er over 6 jaar zeer waarschijnlijk geen chocolade meer te koop is, en wij met zijn allen onze focus hierop leggen, vol vertrouwen, is ons geloof hierin de voeding die bepalend is voor de uitkomst. Als het nieuws uitzend dat er een gevaarlijk virus uitbreekt, met vele kans op gewonden en dat er een dodelijke afloop mogelijk is, is juist de energie die wij hier als massa aan besteden de katalysator die het creatieproces in werking zet. En hoe groter de groep gelovers, hoe krachtiger en sneller het creatieproces werkt. En dit geld voor alles waar wij als mensheid onze energie op richten, en dan met name welke energie wij daarop richten. Zijn wij boos en verontwaardigd omdat de economie alleen maar meer disbalans schijnt te creëren, is onze energie, en dan met name deze lage energieën en gedachten die wij hierover creëren juist de voeding die dit proces alleen maar in stand houdt en versterkt. Ben je verontwaardigd vanwege het dierenleed wat je tegenkomt, zal je dit onbedoeld juist in stand houden door de haat en woede die jij erover plaats. 

Echter, kun jij oprecht afstand nemen van jouw eigen gevoelens en liefde en compassie voelen voor welke situatie dan ook, ben jij een bewuste schepper van niet alleen jou werkelijkheid, maar ben jij ook in staat om ieders werkelijkheid te veranderen. Energie is energie, zonder waardeoordeel, deze Is gewoon. En deze vormt zich en volgt de weg waar hij naartoe gezonden wordt door zijn schepper en daarbij doet afstand er niet toe.

Ook kun jij dus onbewust bijdragen aan de emotionele en lichamelijke gezondheid van een ander, vele lage en negatieve gedachten hebben zeer zeker hun effect, en richten schade aan, aan eenieder naar wie zij toegezonden wordt. Maar onthoudt dat ook de wet van aantrekking werkt, en deze zal, op welk tijdstip dan ook, alles wat jij ooit uitgezonden hebt naar jou terug zenden. Nogmaals, zonder waardeoordeel, dit Is gewoon. Dát mijn lieve mensen, is de scheppende kracht waar jij uit bestaat en onbewust mee werkt, en dat is ook waar het leven om draait; Je herinneren wie Jij daadwerkelijk bent, onder al die lagen programmering en waarheden van een ander. En dan volledig wakker bewust deel te nemen aan het creatieproces dat Leven heet.

 

Heidi Verheul

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees