Och, als wij nu toch eens gaan inzien dat de ervaringen die wij op ons pad tegenkomen, dat deze daar alleen maar liggen uit onvoorwaardelijke Liefde. Dat de gebeurtenissen, en situaties die ons raken, de gebeurtenissen die wij als zeer vervelend ervaren en de daarbij opkomende gedachten, gevoelens en emoties, alleen maar een teken zijn van Liefde. Waardoor wij eraan herinnerd worden, om een stukje kwetsbaarheid, een stukje oud zeer, in onszelf te helen. Het raken, het geraakt worden door situaties, is de hoogste vorm van Liefde die ons in staat stelt om onze eigenliefde terug te vinden.

 

Heidi Verheul

Om ons Leven op aarde steeds bewuster te gaan leven en te zien dat je dankzij de ervaringen die op je pad liggen, dankzij de ervaringen die je meemaakt, een stukje in jezelf kunt helen, dat je daardoor in staat bent om een hoger bewustzijn te ontwikkelen, om een ruimere waarheid te ontwikkelen en om zo de lessen in je leven vol te omarmen. Omdat je dankzij iedere les in staat bent om steeds dichter bij je eigen kern te komen. Om steeds Heler te worden. Iedere les, iedere ervaring op je pad, heelt jou, uiteraard wel als je dit durft te zien. En die keus is aan jou.

Heel lang zijn wij als mens zijnde nog in staat om onze energie te verbruiken en als het ware te verspillen, aan gebeurtenissen, aan situaties in ons leven die niet zijn verlopen zoals wij hoopte dat hij zou verlopen.Hoewel dit alleen met onze eigen verwachtingen en invulling te maken heeft, is het ook jammer om daar je energie aan te besteden. Want immers, wie zegt dat het niet zo heeft moeten gaan, zoals het is gegaan?

Want uiteindelijk sta jij nu precies waar je hoort te staan,niet anders, en de achteraf opkomende gedachten weerhouden je ervan om dankbaar te zijn dat je nu, na het ervaren van de les die op je pad lag, meer inzichten hebt ontwikkeld. En een stukje in jezelf geheeld hebt. En juist met de inzichten die je hebt verworven dankzij de ervaring die op je pad lag, ben je in staat om niet alleen de situatie die je hebt ervaren, maar ook de volgende situaties en gebeurtenissen in je leven anders te bekijken, en anders te beoordelen en daar ook op een andere manier mee om te gaan. Zo vaak zeggen we achteraf: Een volgende keer pak ik het anders aan, een volgende keer reageer ik er anders op, ik heb mijn les geleerd..

Maar hoe vaak gebeurt het dat wij, met onze nieuwe inzichten, de oude situatie, de oude ervaring opnieuw in ons hoofd nalopen, en daarbij vervelende gevoelens ervaren, omdat wij heel vaak niet inzien, dat wij met onze nieuw verworven inzichten, gekregen door de geleerde les, de geleerde les nogmaals invullen.............. Maar op het moment van de situatie, de gebeurtenis die je raakte, had jij deze inzichten nog niet!! Die heb je juist ontwikkeld dankzij de les die op je pad kwam!! Zie je dat?

Dus gebruik je energie wijs en ben dankbaar voor de lessen die je meer wijsheid brengen. En verspil je energie niet aan situaties die tot het verleden horen, ze behoren niet voor niks in Het verleden... Gebruik in plaats daarvan je energie, aan de mooie gedachten over wat jij wilt bereiken, over wat jij wilt zien voor jouzelf in de toekomst! Over hoe jij jouw leven een mooiere invulling kan geven!! En probeer alles wat je tegenkomt op jouw pad en wat je uitdaagt, ook echt te ervaren als een uitdaging. 

En zet je energie in, om deze uitdaging te gaan winnen!! En die ga jij zeker winnen, het is tenslotte jouw leven... niet die van een ander..... niet die van mij... Jouw Leven!! En jouw Leven is niet voor niks jouw leven, Jouw Leven is aan jou gegeven omdat jij de kracht en wijsheid ervoor bezit. Dus ga de uitdaging aan en vind je eigenliefde terug, want Liefde heelt alles en Liefde komt in vele vermommingen op je pad.... 

Met Liefde gedeeld,

Heidi Verheul

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees