Heidi Verheul

Heidi Verheul
Dankzij mijn schat aan levenservaring door de hoeveelheid lessen die op mijn pad lagen,heb ik vele inzichten ontwikkeld en een wijsheid verkregen die ik met liefde met jullie deel. Jij bent waar je op wacht en waar je op zult wachten als je verlossing buiten jezelf blijft zoekt, alle wijsheid ligt in jouw hart opgeslagen, wachtend om gevonden te worden. Liefdevolle groet, Heidi Verheul.


 

 

Heidi Verheul

En wij maar denken dat de hemel het paradijs is…. ;-) Wij bestaan allemaal uit dezelfde energie, afkomstig uit dezelfde bron. Energie wat door de wil om te creëren en zichzelf te ervaren, zichzelf gecreëerd heeft in een stoffelijke tastbare verpakking. Wij, dankzij ons stoffelijk lijf, Moeder Aarde, alles om ons heen..  Een bewustzijn wat de trilling heeft van onvoorwaardelijke Liefde, die in staat is zichzelf mee te maken dankzij de creatie die zij heeft gemanifesteerd, ontsproten uit de gedachten, de wil om te ontstaan.  Een bewustzijn, een energie wat in ons allen zit, en wat door ons heen vibreert, ongrijpbaar en toch in staat om te creëren.

Heidi Verheul

Bij mij duurde het heel lang eer dit kwartje viel, zeker te meer omdat ik altijd meer vertrouwde op wat een ander dacht dan op mijzelf. Ook mijn eigen mening vormde ik gebaseerd op wat de ander over mij dacht. Het merendeel van de tijd waren dit negatieve meningen die ik zonder na te denken over nam. Meningen die helemaal niks zeiden over mijn persoonlijkheid, maar des te meer over de ander. Meningen gevormd vanuit het gezichtspunt gezien van de ander.  Maar wel meningen, of waarheden, die overeenkwamen met wat er diep van binnen bij mij speelde. Een waarheid die ik naar mijzelf toetrok omdat dit resoneerde met wat er in mij geheeld wilde worden.

Heidi Verheul

Och, die lastige gevoelens van wanhoop, angst, verdriet en frustratie, die zouden we het liefst diep weg willen stoppen, niet? Die leuke gevoelens, ala..Daar kunnen we wel mee overweg. Vrolijk, verliefd, gelukkig, optimistisch.. Héérlijk, zulke gevoelens, en die zouden we het liefst altijd willen ervaren. Ware het niet dat we met het diep wegstoppen van de lastige gevoelens ook deze gevoelens een stuk minder zullen ervaren. Want door het sluiten van het deurtje in je hart, sluit je alle gevoelens buiten. Misschien denk je nu; Nee, wat een onzin, maar ik zeg je dat zodra jij je afsluit voor de gevoelens waar jij je geen raad mee weet, helaas ook jezelf afsluit voor alle andere gevoelens.

Heidi Verheul

"Het vlinder effect duidt op een fenomeen uit de chaostheorie dat beschrijft hoe een kleine wijziging in de begincondities van een dynamisch systeem grote effecten kan hebben op de langere termijn. Dat wil zeggen, een kleine onbeduidende gebeurtenis kan grote gevolgen hebben voor de richting waarin iets verandert. Dit geldt zeker ook voor menselijk gedrag en het effect daarvan op zijn omgeving". En laten we eens beginnen bij je gedachten. Je gedachten bestaan uit energie, en bij het herhalen van gedachten met dezelfde energietrilling versterk je het effect alleen maar.

Heidi Verheul

Een betere wereld begint bij jezelf, een zin die veel mensen wel eens gehoord hebben.  Maar een zin die niet veel mensen naleven.  Een van de primaire levensbehoeften als mens zijnde is Liefde. Houden van.. En dit is ook een van de meest moeilijke behoeften die wij onszelf niet durven te geven, zo lijkt het..  Maar als je ziet dat dit op grote schaal doorspeelt in de gehele maatschappij, is het een heel logisch gevolg dat wij in de voetsporen van onze opvoeders stappen, en ook, net zoals onze omgeving, de bevrediging van onze behoeften blijven neerleggen bij een ander, en blijven verwachten dat de ander onze behoeften, onze wensen wel kan vervullen.

Heidi Verheul

Ondanks al je goede moed, en je positieve visualisatie, je richten op je wensen en verlangens ligt er toch weer een dikke rekening op de mat, en kun je flink in de buidel tasten omdat je auto dure kosten heeft..... Herkenbaar? Onthoud dan dat dit gene wat zich nu gemanifesteerd heeft in jouw leven het resultaat is van wat er de laatste jaren heeft afgespeeld in de binnenkant van jouw mooie koppie. Dat maakt waarom je geneigd ben om het op te geven, of waarom je bij de pakken neer wilt gaan zitten; het is niet aan mij besteed, het lukt me niet...

Ik ben mezelf altijd van mijn gedachten bewust geweest. Ik ben me alleen nooit bewust beweest dat ik ook juist met mijn gedachten mijn omgeving, mijn lijden creëerde. Zodra ik dit doorhad, ben ik heel bewust aan de slag gegaan met alles wat ik dacht. Alle overtuigingen die ik had over mijzelf, en het leven legde ik onder een loep. Klopte dit wat ik nu dacht? Of is dit een overtuiging uit mijn verleden die ik als waarheid heb overgenomen? Of een overtuiging die een maatschappelijk feit lijkt te zijn? Wat klopt er van mijn denken?Zou het zelfs zo kunnen zijn dat ik mijn eigen ervaringen creëer aan de hand van mijn eigen overtuigingen? En niet zoals ik zelf heel vaak heb gedacht dat mijn overtuigingen voortkwamen uit mijn ervaringen?

Comfortzone, vasthouden aan het vertrouwde, en conditionering zit in zoveel meer dan dat je op het eerste ogenblik denkt.Ook ik betrap mezelf er soms op wanneer ik iets denk, of zeg wat eigenlijk een oude waarheid is die ik heb meegenomen zonder stil te staan of deze nu nog van waarde is, of deze nog klopt in mijn huidige situatie, in het Nu. Van de kleine dingen, naar de kapper gaan waar je al jaren naartoe gaat, de merken beleg die je op je boterham smeert, de tandpasta die je al jaren gebruikt, levensmiddelen die je niet eet omdat je deze niet lust, eigenschappen van jezelf die je denkt te hebben: Ik ben een slechte slaper, ik krijg veel puistjes van chocola, ik ben overgevoelig voor...

Zolang jij nog negatieve gevoelens ervaart in het contact met anderen, is dit alleen maar een teken dat je nog delen van je verleden met je meedraagt. En zodra deze gevoelens omhoog komen, en je hierbij stil staat, puur luistert naar jouw gevoelens, naar de pijnervaring die jouw lijf nog vast houdt zul je merken dat de gevoelens die jij ervaart, niet van dat moment afkomstig zijn. Maar van vele, vele momenten die in het verleden hebben plaatsgevonden. En wanneer je de diepere gedachte die deze gevoelens veroorzaakt hebt gevonden, kun je deze ombuigen naar een nieuwe gedachte, een gedachte die in het Hier en Nu thuis hoort.

Wanneer je je manier van kijken veranderd, en gaat kijken naar de dingen in je Leven die je wél hebt, waar je wél gelukkig van wordt, wanneer je tevreden wordt met alles in je Leven precies zoals het nu is.........  Wanneer het je lukt om heel je perspectief te veranderen, en je blik op de mooie dingen in het Leven weet te leggen verander je heel je Leven, verander je heel je eigen trilling, je eigen energieveld waardoor je vanzelf nieuwe kansen, nieuwe mensen in je Leven gaat aantrekken. Mensen die op hetzelfde trillingsniveau resoneren dat jij doet.

Heidi Verheul

Och, als wij nu toch eens gaan inzien dat de ervaringen die wij op ons pad tegenkomen, dat deze daar alleen maar liggen uit onvoorwaardelijke Liefde. Dat de gebeurtenissen, en situaties die ons raken, de gebeurtenissen die wij als zeer vervelend ervaren en de daarbij opkomende gedachten, gevoelens en emoties, alleen maar een teken zijn van Liefde. Waardoor wij eraan herinnerd worden, om een stukje kwetsbaarheid, een stukje oud zeer, in onszelf te helen. Het raken, het geraakt worden door situaties, is de hoogste vorm van Liefde die ons in staat stelt om onze eigenliefde terug te vinden.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees