Een tocht door de woestijn der onwetendheid. Een fase van transformatie. De donkere nacht Wroetend voor het overleven en vinden van het ochtend licht De zonnen groet als ultieme bevrijding Het goddelijke geschenk dat het leven bevat Voelen we de angst en twijfel De strijd en de eenzaamheid Een innerlijk gevecht om te verliezen Het overgeven aan het leven Het leven dat door ons heen leeft Tot de straal der ochtend het hart doorboord en roep tot hergeboorte Het schild van pijn en strijd vervaagt bij het aanroepen van uw naam O heerlijke MoederGodin, hoor ons en vergeef ons

 

 


Vergeef ons de strijd die we voeren De wonden die we aanrichten Het verwerpen van het hart De onwetendheid der mensheid Het vergif in ons lichaam Lieve grootmoeder maan Mogen we baden in uw armen Moge het water gezuiverd worden En helderheid voelen in de wensen van ons gemeenschappelijke zijn Assisteer ons liefste in het helen van de pijn Verlicht deze duistere nacht met uw hemelse liefde Uw eindeloze macht, uw eeuwige geduld Wij bidden tot u hoeders van de aarde, hoeders van de kinderen Laat ons knielen voor verlossing Verlossing van onze waanzin, ons vergeten Laat de liefdevolle koestering ons verloren rijk tot wedergeboorte brengen Moge het hemelse rijk zich ontkiemen en ontplooien in de heerlijkheid van uw omarming Uw eindeloze roep om vereniging en bewust wording

De pijn van de waanzin wil hier stoppen Het hart verscheurt en in tranen van onze strijd, onze verbitterdheid De afgescheidenheid, de illusies hebben hun doel bereikt Voel liefste wezens, het einde van het conflict Laten we samen met de kosmos Ons hart aanroepen De pijn erkennen en het lied van verlossing samen zingen Laten we samen in dit magische moment het einde vieren Het einde van de waanzin, van verwoesting De start van het hemelrijk der verbondenheid De verbondenheid der harten Het erkennen van de weerspiegeling De acceptatie van het zijn Het uiteindelijke opengaan, der innerlijke lotusbloem Met eeuwig vibrerende liefde en broederlijke omhelzing


In La Kesh


Danny-El

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees