Liefste dierbare, Mijn hart zingt het lied van de vreugde en tegelijk stroomt de rivier van de tranen. Verhelderend en aanmoedigend voel ik het verenigen van onze familie. De pijnlijke dagen vergaan als het ijs onder de enthousiaste zon. Brandend met passie en verrukking. Voel ik het hart verheugd van de terugkeer van de fonkel, het leven in onze ogen. Het wederkeren van de liefdevolle glimlach op ons Goddelijk aanzicht. Het ontwaken uit de helle droom van de eenzaamheid en afscheiding.Lichtjes woelt er de wind van ontroering
Het gevoel van de hoop, het opengaan van de lotus
Op zijn schildpad ’s herenigt het hart zich met de uwe
Het herstellen, het samensmelten van de familie der liefde

Meer en meer voel ik de vreugde van de manifestatie
Zoveel zielen, wonderbaarlijke wezens die toveren
Het vormen van de eeuwige vreugde
De realiteit van heerlijkheid

De dans is weer in fase gevorderd
De schijnende zonnen van de Christus kinderen
Alle harten ontroerend van de essentie
Het leven weer de vreugde schenkend
Met elke silhouet meer belichtend
De waarheid blootleggend
En de nieuwe realiteit scheppend

Jij en ik, samen, verenigd
Één hart, één wens, één mensheid in eerbied voor de aarde en het leven
Gezellig samen zingen we de unieke tonen van het hEden
Ondersteund door wezens van alle zijden, alle vormen
Elke ademhaling versterkend dit proces
De droom der dromen
Manifesterend in uw lichaam, ons lichaam, moeder’s lichaam

Zie het kind, zie de dans, voel de vreugde
Dans liefste broeder, liefste zuster
Verwen u, geef u over, speel het leven
Ontdek weer, zing weer, dans weer
Laat het leven u keuze zijn
Kies maar liefste,
Vorm uw wens
Uit uw wens
En dans

Het leven is onze eeuwige vriend
Loyaal en onberispelijk

Uit eeuwig aanwezige liefde

Uw broeder, Danny-El

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees