Danny Theunissen

Mijn naam is Danny Theunissen.Het leven op deze aarde, op dit gegeven moment is op zijn minst spectaculair te benoemen. Om de heerlijkheid van het leven te kunnen beleven, tijdens deze wonderbaarlijke overgangs periode. Maar zoals velen het wel beseffen, is er nog wel wat te transformeren en leven er nog talloze illusies, pijn, angsten, woede, disbalans…Illusies die vaak de schoonheid van het leven verbergen en versluieren. Met een andere invalshoek of perceptie zou je het ook als heerlijkheid kunnen zien, dat ons de mogelijkheid schenkt om de innerlijke kelder eens mooi uit te zuiveren, om zo weer plaats te maken voor nieuwe, mogelijks vreugdevolle ervaringen, concepties. Wat we ook kiezen, de moed om verder te gaan kan soms ver te zoeken zijn, en heb persoonlijk mezelf al een tijdje kunnen meeslepen om nu toch meer te kunnen genieten van het los laten en het leven in het algemeen.

Meer en meer vallen de stukjes op hun plaats en krijgt het leven een heel ander gevoel.Vreugde en enthousiasme zijn een van de elementen die ik beschouw als deel van de essentie, maar wel een uitdaging vind om geleefd te worden. Maar voel dat bij elk woord, elk lied, elke dans, elke expressie dat we manifesteren, dat we dichter bij de heelheid van het leven komen. Om de gevoelens en emoties te laten stromen zijn er talloze methodes, en voor mij is dit schrijven en fluit spelen. Voelt als een fijn hulp middel om geblokkeerde stukken los te weken en te laten varen zonder in strijd te gaan met mezelf. Ik herken, dat er in mezelf nog een heel universum is te ontdekken en wens hierbij met jullie te delen wat er zoal passeert in mijn innerlijke beleving van het leven. Ik wens ieder van ons veel vreugde, vrede, gemak en rust op deze weg van liefde. En moge we als één familie samen komen, elkaar ondersteunen en in deze prachtige tijd, samen paradijs scheppen.

Met veel liefde, Daniël


 

Danny Theunissen

Fluisterend in uw hart spreekt de liefde teder en zacht,Over gelukzaligheid en een realiteit van de mogelijkheid,De dans der dromen en stralende regenbogen, Het stille lied der weten , dat het zindert in het heden , Geheel vervuld van vertrouwen, In het synchroon dansen der prachte zonnen stralen, Ontvlamd zich de passie in de uiting van het leven, De liefde voor het wezen, en het gratievolle spelen, Enthousiasme ons begeleidend op het pad der vele keuzen, Beleven we eindeloze avonturen vol kunnen van die dromen, Steeds vervullend de wil der pure harten

Een tocht door de woestijn der onwetendheid. Een fase van transformatie. De donkere nacht Wroetend voor het overleven en vinden van het ochtend licht De zonnen groet als ultieme bevrijding Het goddelijke geschenk dat het leven bevat Voelen we de angst en twijfel De strijd en de eenzaamheid Een innerlijk gevecht om te verliezen Het overgeven aan het leven Het leven dat door ons heen leeft Tot de straal der ochtend het hart doorboord en roep tot hergeboorte Het schild van pijn en strijd vervaagt bij het aanroepen van uw naam O heerlijke MoederGodin, hoor ons en vergeef ons

Danny Theunissen column

Voel het zachte gefluister van het innerlijke paradijs

Heerlijk troostend wiegt het ons tot rust

Zwevend op wolken zo teder en omhelzend

Begeleid het ons naar valleien van vredige gelukzaligheid

Danny Theunissen

Dank u voor het leven. De heerlijkheid om te proeven. De zinderende sensaties van vreugde en verdriet. In u armen leren we begrijpen. Het mysterie van het mensen zijn. Triljoenen ervaringen om te groeien. Om weder bij onszelf terecht te komen. O zo lang en zo kort is onze reis geweest. Die ons eindelijk weer thuis heeft afgezet. O zo heerlijk is het ochtend licht dat in ons lieve hartje schijnt. Het voelen van de liefde, de spreuk van cohesie. O broeders en zuster van alle vormen en maten. Glimlachend of pisnijdig. We herkennen elkaar direct. Genoeg hebben we elkaar ontweken en bestreden. Het verlangen naar de eenheid. Het gezamenlijk dansen van de vreugde.

Liefste dierbare, Mijn hart zingt het lied van de vreugde en tegelijk stroomt de rivier van de tranen. Verhelderend en aanmoedigend voel ik het verenigen van onze familie. De pijnlijke dagen vergaan als het ijs onder de enthousiaste zon. Brandend met passie en verrukking. Voel ik het hart verheugd van de terugkeer van de fonkel, het leven in onze ogen. Het wederkeren van de liefdevolle glimlach op ons Goddelijk aanzicht. Het ontwaken uit de helle droom van de eenzaamheid en afscheiding.

Dierbare geliefde vonken in mijn hart Spiegels van Goddelijke schoonheid. Manifesteerders van gelukzaligheid En familie van licht en liefde,  Ik zie u, ik hoor u, ik proef u. In de innerlijke rijken voel ik ons hart verenigd in harmonie en vrede. Vanuit eenheid stromend, samen het lied van wedergeboorte zingend. Herken ik weder, de glimlach van de ziel. De liefelijke omhelzing van de spiegels. Overgegeven aan de oorspronkelijke vreugde. Gedoopt in de transcenderende heling  van liefde. Vervaagt het beeld van afzien.Aanschouwend de vrijheid van keuze. Vibreert het hart van geluk en bevrijding.

Mijn liefste broeders en zusters. Het moment in onze beleving is aan gebroken dat het begrip, eenheid, stevig geankerd en bevestigd mag worden. De regenboog die in uw hart verscholen zit wilt de pracht laten stralen.De essentie van uw bestaan staat op springen om de schoonheid te delen, te manifesteren, Als een fontein van gelukzaligheid en verbondenheid. Hoe vaak we als mens dezer tijd dit begrip ter spraken brengen, en stapsgewijs ook meer ervaren.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees