Groeten van Thuis, geliefden, Jullie zijn magisch. Een ieder van jullie koestert een speciale vorm van magie, iets dat jullie van Thuis meebrachten. Jullie waren van plan je hele leven te focussen op het naar de Aarde brengen van die magie, en nu beginnen jullie je dat op nieuwe manieren te herinneren. Dit, geliefden, is een magische tijd waarin een ieder van jullie je ware macht kan herinneren om het tot in detail te manifesteren. Jullie daden en toewijding creëren de wereld voor je neus, want dit zijn nieuwe tijden. We zullen terstond iets van wat je verwachten kunt met jullie delen, opdat jullie het vanuit ons perspectief kunnen bekijken. Als jullie dat doen, geliefden, worden jullie verliefd op de mensheid.

 

SteveRother

Het kan gebeuren dat jullie je tv aanzetten, en zien dat de wereld volgens jullie (geloofs-)overtuiging een puinhoop is.


Het lijkt wel of iedereen een andere kant opgaat. Hoewel jullie niet kunnen zien wat er waarlijk plaatsvindt, zien wij het wel, en wij willen dat met jullie delen. Dit zijn verbazingwekkende tijden, die tevens nogal uitdagend voor jullie kunnen zijn. Jullie begrijpen niet ten volle wat er aan de hand is. Deze veranderingen vinden simultaan op vele verschillende gebieden plaats, maar wij geven jullie slechts dat wat wel verschil uitmaakt in jullie werkelijkheid.
 

Veel regeringen vertegenwoordigen niet het collectieve hart van de mensheid.
Jullie, in de VS, hebben momenteel die wonderbaarlijke toestand die jullie de presidentsverkiezingen noemen. Goede genade, wij kunnen niet wachten om alle rotzooi die jullie voorbereiden, voorbij te zien komen. Dit is een enorme, massale onderneming die voor ons tot iets ondefinieerbaars leidt. Aanvankelijk gebruikten jullie de verkiezingen om de beste persoon voor die taak te kiezen. En natuurlijk verviel het in vele tientallen jaren tot iets totaal anders.
 
Laat ons jullie daarom nogal wat jaren terug brengen naar toen deze verandering begon.
Het gebeurde eigenlijk in de vroege jaren ’60 toen de verkiezingsstrijd tussen Richard Nixon en John F. Kennedy ging. De verkiezing werd in feite beslist vanwege het simpele feit dat de ene kandidaat zich op TV beter presenteerde dan de ander. Die ervaring had voor het eerst een geweldig effect op het collectieve bewustzijn.
 
De meeste mensen die jullie kozen om de regering te leiden waren advocaten. Die hebben een geschiedenis van al dat inzicht/verstand achter zich. Waarom zou iemand advocaat moeten zijn om jullie te regeren? Dat zou er simpel op duiden dat alles via het legale systeem moet worden beslist. Wat er gebeurde, geliefden, is dat in vele landen op Aarde de regering niet langer het collectieve hart van de mensheid vertegenwoordigt.
 
Zoals we het al eerder heel simpel hebben uitgelegd, is meer het collectieve hart dat zal leiden en regeren. Wat jullie nu zien gebeuren is dat jullie regeringen proberen hierop vooruit te lopen. Jullie verkiezingen in de VS zijn een simpel voorbeeld hiervan. Al die mensen springen voor de camera’s, en doen zich erg goed en betrouwbaar voor, maar wat ze zeggen is vaak zonder betekenis.
 
Waarom zijn er zoveel mensen die hen steunen en aanmoedigen? Omdat ze de frustratie channelen. Nogal wiedes. Zij zijn de enigen die de frustratie verwoorden. Er is een kloof in het economische systeem, waar jullie middenstand zou moeten zijn maar er gewoon niet is.
Waarom vertegenwoordigen jullie regeringen je niet op die manier? Jullie hebben er een kapitalistisch systeem van gemaakt, en daarom krijgt geld een grotere stem dan het collectief. Dat is aan het veranderen.
 
Geld is belangrijker dan het collectief.
We zullen moeten afwachten hoe die verandering precies gebeurt. Het kan het gevolg zijn van een complete instorting van het systeem, waarna het op een solide basis weer opgebouwd wordt, wat naar onze inschatting zo verkeerd nog niet is. Wij zagen graag dat jullie er voor zouden gaan. Maar jullie kunnen ook alles op z’n beloop laten en net doen alsof er niets aan de hand is, om zo stapje voor stapje kleine veranderingen te teweeg te brengen.
 
Wij zeggen jullie, geliefden, dat het eerst scenario momenteel onderweg is, maar we zullen moeten afwachten en maar kijken waar dat heen leidt.
 
Hoe denk je over de frustratie en waarom is die hier? Nogal simpel, jullie hebben alles, zeker op dit terrein, verandert in iets dat volkomen berust op kapitalisme. Kapitalisme was het toverwoord en jullie hebben het in je regering geïntegreerd. Waarlijk, door dat te doen, worden zij die het hardst roepen meestal verkozen. Welnu, jullie staan op het punt te ontdekken hoe hard de mensen kunnen roepen. In feite zal het er op neer komen dat jullie zullen kiezen door de tv uit te zetten, omdat het dit komend jaar behoorlijk hectisch zal worden.
 
Als je de tv uitzet of gaat zappen, weten ze het eigenlijk al. Jawel, jullie stem kan op verschillende manieren gehoord worden, geliefden. Op dit moment is het een circus, maar wij vinden het grappig en interessant om het te zien. Vertegenwoordigt dit wat er plaatsvindt? Het vertegenwoordigt de frustratie die nog steeds niet aan de orde gesteld wordt.
 
De frustratie van het volk.
Waarom is er zoveel frustratie? Zelfs een dummy kan zien waar de frustratie vandaan komt. Jullie hadden eens een verkiezing waarbij het ganse collectief voor iemand koos, maar een ander werd president. Jullie kunnen voelen dat je regering jullie eigenlijk niet vertegenwoordigt; het heeft meer van doen met hen die door het bedrijfsleven worden betaald om lobbyisten te zijn. Die lobbyisten vullen de gaten op en besturen jullie regering op een of andere wijze door ondernemingskapitaal.
 
Nu staan jullie op het punt om enkele belangrijke beslissingen te nemen. Wij spreken nu voornamelijk over de VS, maar jullie weten dat al jullie energieën zijn verbonden vooral op economisch terrein. Dus, wat goed is voor één land is goed voor alle landen. De hele wereld slaat deze veranderingen gade terwijl zij zich ontwikkelen, omdat iedereen elkaar beïnvloedt. Wij staan te trappelen om te zien waar dit heen leidt.
 
Wij zien geen enkel scenario als slecht, en het zou jullie kunnen helpen dit in gedachten te houden, want onze blik reikt verder dan die van jullie. Wij zien wat jullie aan de andere kant opbouwen, en daarom hopen wij dat jullie er voor zullen gaan en de volgende stap in je evolutie maken. Bovenal hopen wij dat jullie regeringen in staat zijn om zich op tijd aan te passen, want momenteel wordt er niet naar jullie geluisterd.
Laat je collectieve stem gehoord worden.
Nu krijgen jullie frisse energie van nieuwe mensen. Het goede daarvan, tenminste in de VS, is dat jullie collectieve stem nu gehoord wordt. Dat is fascinerend, want dit geeft weer aandacht aan iets dat is verdwenen/
Veel mensen voelden dat als: “Och dat zijn zij weer. Zij zullen het wel toch op hun manier doen. Ze hebben mijn deelname niet nodig.” Geliefden, ze hebben jullie wel nodig. Jullie maken, in meer opzichten dan je kunt indenken, deel uit van het collectief.
Je stem laten horen in dat collectief zal een van de grootste kansen zijn die jullie hebben.
 
Jullie zullen je wereld op kleine schaal creëren, maar ook op grote schaal als jullie en de anderen op elkaar inwerken. Zo komen jullie allemaal tot elkaar in deze magische tijden.
Durf te dromen. Durf je hoop weer te leven. Kijk in de toekomst en durf op dat moment de grootste kansen voor je zelf te projecteren. Beschouw je zelf als een wezen dat alle energie heeft van wat jullie god noemen.
 
Een ieder van jullie kan beginnen met het benutten van die talenten om de wereld om je heen te scheppen. Wanneer jullie dat hoogste niveau bereiken waarop jullie iets gecreëerd hebben dat jullie volledig ondersteunt, zijn jullie op het punt waarop jullie van het hoogste nut zijn voor dit Universum. Dat punt is nu.
 
Het is tijd om ervoor te gaan.
Daarom vragen wij jullie, wat is er voor nodig om zover te komen, en wat is dan jullie volgende stap? Wachten jullie op de verkiezingen of op een sesam-open-u deur? Wij zeggen jullie, geliefden, dat het nu jullie kans is, punt uit! Doe het. Claim je kans. Kom te voorschijn. Een ieder van jullie heeft de blauwdruk voor een Nieuwe Aarde van Thuis uit meegebracht.
 
Je kunt het misschien je innerlijke waarheid noemen, maar het past pas in elkaar als je het zo uitspreekt dat het resoneert met andere waarheden om je heen. Hoe doe je dat?
Eenvoudig door te oefenen. Meer niet. Blijf oefenen en stap naar voren in liefde, dan zullen jullie de kloof overbruggen die uit frustraties bestaat. Hoe kan de frustratie van de middenstand opgelost worden? Door creativiteit en door ze een stem te geven. Door ze de kracht te geven te herscheppen.
 
Natuurlijk spreken we over jullie als we het over de middenstand hebben. Kanaliseer het en doe dat op een positieve manier. Wees absoluut bereid alles te veranderen. Er zijn veel verschuivingen en snelle veranderingen die hun weg moeten vinden in jullie systemen om de transitie van het ene niveau naar het andere te tillen. Wij zien die veranderingen al trappelen om te beginnen. Het mooie gedeelte is dat de collectieve vibratie een geluid maakt dat op Aarde niet kan worden misverstaan.
 
Mensen komen heel behoedzaam in beweging, in het besef dat elke beweging die ze maken anderen om hen heen beïnvloeden. Jullie vagus nervus (dwalende zenuw) begint zich te ontwikkelen zodat jullie steeds meer compassie doorheen de mensheid kunnen voelen. Dit maakt deel uit van het Lichtlichaam dat mensen thans ervaren. Jullie kunnen meer van je eigen licht vasthouden.
 
Wij vragen jullie daarvoor te gaan, geliefden. Stap voorwaarts, Stap op. Het komt eraan.
Pak het op naar beste kunnen en wacht niet op de perfecte kans, want het is hier en nu.
Er is zoveel dat nu plaatsvindt, toch begrijpen jullie wellicht niet dat jullie de bal aan het rollen brachten. Het is nu aan de collectieve vibratie. Dat betekent dat als je ervoor kiest te zwijgen, je ook je macht opgeeft. Het is tijd je stem te laten horen, op te staan en je bereidheid en je wijsheid te claimen. Niet dat het altijd perfect is, maar tenzij het wordt aangeboden is er geen mogelijkheid om harmonie te bereiken.
 
Een kritieke datum.
Kom te voorschijn. In deze tijden, geliefden, zullen jullie goed begeleid worden. Soms wil je je mond openen om zuiver vanuit het hart te spreken, maar je kunt de juiste woorden niet vinden.
Daarom zullen jullie uit het hart gaan channelen op een nieuwe manier. Het is de kans voor de geest om zich duidelijk via jullie te laten horen. Terwijl jullie deze nieuwe manier van samenwerken op de Nieuwe Aarde verzinnen en ontwikkelen, kunnen wij nauwelijks afwachten wat jullie volgende stap zal zijn.
 
Wij zeggen jullie heel specifiek dat we jullie een datum hebben aangereikt om naar uit te kijken, de tweede week in november zou het kritieke omslagpunt zijn. Toen we die datum noemden had het te maken met de Federal Reserve die eind oktober een speciale truc zou uithalen. Nu zeggen we jullie dat het al gebeurd is, jullie zijn die kritieke datum al gepasseerd.
 
Jullie zijn nog niet uit de problemen, maar jullie gaan de goede kant op. Ja, jullie hadden in de tussentijd een kleine dip in de energieën, die iets van de zwakten van de wereld economie liet zien. En China heeft daar een groot aandeel in. Werk er samen aan, geliefden. Zend hen energie en wens hen het beste. Besef dat wij allemaal verbonden zijn. Stop met wijzen naar anderen, stop met denken dat jullie van elkaar afgescheiden zijn en neem je verantwoordelijkheid op.
 
Dat is de manier op de Nieuwe Aarde, en weet dat jullie er deel van uitmaken. Eis je falen evenals je successen op, want dat is waar je van groeit en geniet gewoon van het Spel. Het is tijd er voor te gaan.
 

Het is uit eerbied dat we jullie vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar bij elke kans die je krijgt. Speel het Spel goed samen.
 
Espavo, geliefden,
De groep.

Bron : The golden Age

www.assayya.com

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees