Gegroet, geliefden, IK BEN eM. / Een Nieuwe Energie van Evenwichtige Macht. Ik ben met de speciale intentie gekomen om jullie te helpen energie op Aarde te verankeren, en om jullie bij te staan je Hoger Zelf in verbinding te brengen met alles wat jullie doen. Ik ben binnengekomen met een evenwichtige energie. Veel mensen denken dan dat er geen seksualiteit is. Maar dat staat er geheel buiten. Deze energie is op alle gebieden in balans.  Wanneer jullie pretenderen een mens te zijn, moeten jullie beslissen in welke polariteit je wilt leven.

 

steve en barbara intro afbeelding

Als je vele belichamingen hebt in de ene polariteit, heb je de neiging daar steeds weer in terug te keren, wat zelfs voor een geest/spirit een behoorlijke uitdaging is. Momenteel zien jullie meer vrouwelijk instroom, meer evenwichtige energieën op Aarde komen boven drijven. 

Dit lokt de wrijving uit, de kracht en overnames die jullie thans om je heen waarnemen, dit komt omdat de oude energie, de mannelijke energie nog aanwezig is. Hoe ga je hiermee om? Veel mensen zetten de televisie aan en worden daardoor zo ontmoedigd dat ze het toestel weer uit zetten. Jawel, geliefden, er zijn thans veel moeilijke energieën op Aarde als gevolg van het Licht dat indaalde. 

Dat Licht kwam van een aantal diverse bronnen, maar eigenlijk brachten jullie het me je mee. Alle nieuwe energieën die hier zijn, inclusief de Kristallen, de Indigo’s en elk aspect daarvan, zijn op Aarde gekomen met een hoger niveau van deze connectie. Zo hebben jullie ook een nieuwe energie van evenwichtige macht ingebracht, wat een enorme uitdaging voor jullie is, maar je hebt dit voorzien. 

Vele mensen zagen wat er op Aarde zou plaatsvinden en hebben zich dien overeenkomstig gepositioneerd. Wij zeggen jullie dat er nu meer dan ooit van de E-familie op deze planeet aanwezig is. Dat is precies zoals het bedoeld was. Dit zijn ook de redenen waarom jullie op Aarde kwamen. 

Vele zielen hebben zich exact op dit kruispunt van tijd en ruimte geplaatst. Vele zielen hebben er zelfs voor gekozen niet via het eerste stel ouders te komen maar bij een andere stel geboren te worden waarmee ze niet helemaal mee accordeerden om op exact dat kruispunt te komen waar ze een verschil konden uitmaken. Ongeveer 20% van de mensheid kwam in wat wij een Back Up Plan noemen. Het is erg simpel en erg mooi; het impliceert dat jullie je Zelf op een zeer speciale tijd in het Spel projecteerden.

 

De Herdefinitie van Macht.

Hoe dragen jullie die evenwichtige energie? Hoe drukken jullie je macht uit als een evenwichtig wezen? Ah, dat is de grote vraag! Dat is het punt waar jullie allemaal in het Hier & Nu mee worstelen. Jullie zien je macht op Aarde op vele manieren tot expressie gebracht worden, jullie zien het op vele verschillende manieren opnieuw gedefinieerd worden. 

Welnu, wij zeggen jullie dat die kracht geen macht is. Dat is zoals het altijd gegaan is, en alle regeringen, niet één enkele regering of één enkele energie, hebben dit spel tot op bepaalde hoogte gespeeld. Op dit moment wordt het in vele delen van de wereld uitgespeeld.

De mannelijke energie, de mannelijke machten aan de top, eisen en grijpen alles wat ze kunnen grijpen met de gedachte dat dit de laatste kans is om die macht uit te oefenen. Hebzucht is in vele opzichten hun motivatie. 

Maar zo hoeft het helemaal niet te gaan! Het is aan jullie om dat te veranderen. Geliefden, spoedig zullen jullie de collectieve vibratie van de mensheid, het collectieve hart ontdekken, en daar willen we het vandaag over hebben. 

GeestesRecht en het Collectieve Hart.

Jullie kwamen op Aarde om het collectieve hart te brengen, dat is de schoonheid van de evenwichtige energie die ik jullie moet uitleggen. Dat betekent niet mannelijk of vrouwelijk zijn, of zelfs mens zijn, maar toestaan dat je Geest uit de kast komt! Daarom zijn wij zo opgewonden over het GeestesRecht waar jullie over spraken want dit is wat er waarlijk plaatsvindt. 

Elke Geest op jullie planeet heeft een complete set geheime, niet openlijk verklaarde rechten. Zou het niet fijn zijn als jullie regeringen daarvan op de hoogte waren? Ze zullen er binnenkort achter komen. Ook al zullen ze niet noodzakelijkerwijs lezen wat jullie schrijven, de collectieve vibratie zal haar dag hebben op deze planeet. De evenwichtige energie van het masculiene en feminiene zullen als één in hun volle macht terug komen. Dat is de schoonheid en de waarheid hieromtrent.

 

Tijden van Verandering.

Natuurlijk zijn er nog zielen die in de oude energie hangen. Dat zal voor sommige zielen nog even opgaan totdat jullie een collectieve vibratie hebben bereikt waar je het allemaal zat bent. Jullie zullen het veranderen als de mensheid er klaar mee is; wanneer jullie alles hebben geleerd wat er te leren valt, en wanneer jullie genoeg van je eigen reflectie hebben gezien op al die verschillende manieren. 

Wij vragen jullie die gedachte te koesteren, we vragen jullie die energie in je hart vast te houden en het als je waarheid te koesteren. Bescherm je zelf onderweg op deze tijdlijn. Begrijp dat het al is opgelost, en dat jullie nu alleen nog door de modderpoelen gaan om er te komen. Dit zijn de tijden waarvoor jullie kwamen. Jullie zijn allemaal al in diverse perioden op Aarde geweest. 

Niemand van jullie op Aarde is echt nieuw. Jullie zijn allemaal diep met de Aarde en haar evolutie verweven. Nu hebben jullie de kans om meer Licht in je fysieke wezen te dragen, om meer van wie je waarlijk bent te integreren zonder de fysieke dichtheid die daarmee gepaard gaat. Er zullen vele lieden zijn die op de oude wijze graaien, die jullie terugduwen en zeggen: “Nee dat is niet de manier. Dat is niet wat er geschreven staat.” 

Toon de moed om een nieuw scenario te schrijven. Toon de moed om je toekomst te claimen. Wees zo moedig om het in beweging te brengen en gewoon waar te nemen wat er gebeurt. Wanneer een collectieve vibratie een inzicht bereikt, verandert alles. Dat is de waarheid van wat er nu gebeurt. Jullie technologieën ondersteunen die verandering volledig, daarom zijn het er ook zoveel. 

Wij zeggen jullie ook dat dit de reden is waarom er zoveel mensen zullen trachten controle te verkrijgen over die technologieën. Diezelfde figuren hebben in hun eigen landen bepaalde zaken geblokkeerd om te voorkomen dat de mensen niet te veel in hun eigen autorisatie/macht kwamen. Wij zeggen jullie ook dat dit al eerder gebeurde in de 6e eeuw toen Constantine de Bijbel opnieuw schreef.

Vele waarheden die jullie hebben gekend, werden herschreven vanwege de angst dat jullie je macht op zouden kunnen pakken. Welnu, jullie zijn terug en dat is het mooie van de hele geschiedenis. 

De vraag is dus: “Waarom moesten jullie zo nodig vandaag hier zijn? Aan welke oproep gaf je gehoor en wat was je afspraak voordat je op Aarde kwam?” Dat is het mooie van wat ik moet doen; ik werk in de zogenaamde Herberg van Licht. Dat is de prachtlocatie waar ieder Geest heengaat voor een incarnatie. Ze gaan er aan tafel zitten en nodigen hun ganse spirituele familie uit, zowel uit het verleden, het heden als de toekomst. 

Ze tekenen contracten, gaan overeenkomsten aan, en ze creëren gelegenheden om al die afspraken na te komen. Welnu, geliefden, wij zeggen jullie dat je een aspect bent van een groot contract: op de planeet van vrije wil zijn in tijden van verandering. Wij kunnen jullie niet zeggen dat deze verandering op natuurlijke wijze naar zijn hoogste niveau zal gaan, maar het is wel de reden waarom jullie in zulke grote getale zijn geïncarneerd. 

Dat is de reden waarom de E-familie met zo’n energie terug is om het verschil in de collectieve vibratie der mensheid uit te maken. Laat je niet ontmoedigen door de problemen op de Aarde. Laat je niet ontmoedigen als je het nieuws aanzet en je ziet hoe de oude masculiene energie nog steeds kracht/geweld gebruikt boven macht of in de plaats van macht. 

Jullie houden je macht vast. Daarom zijn wij hier om je dat te zeggen. Jullie hebben de macht om je werkelijkheid te creëren waar je bij staat. Doe dat dan op een evenwichtige manier en deel het met je buren. Deel het met een ieder die maar luisteren wilt, en je zult je Licht Thuis brengen. Wanneer jullie daaraan beginnen, begint alles te veranderen.

                        

Ontmoetingen met Spirituele Familie.

Geliefden, velen van jullie zullen leden van hun spirituele familie oproepen die ze nog nooit ontmoet hebben. Het is een prachtige energie om gade te slaan als het gebeurt omdat jullie allemaal in een reünie van gelijkgestemden op Aarde bent geweest. Nu zullen jullie gaandeweg meer van dergelijke ontmoetingen meemaken. 

Dat is erg magisch, dus verwelkom die mensen als ze op de mooiste manieren in je leven verschijnen. Ze zullen niet allemaal in je omgeving blijven of dagelijks met je werken, enkelen zullen gewoon komen en weer gaan. Neem dat wat ze jou te bieden hebben; neem de reflectie die ze je tonen en dank hen voor de herinneringen die je helpen te her-inneren en in het collectief naar voren te komen. 

Visualiseer een beeld van je Zelf als het hoogste wezen! Visualiseer een beeld van je Lichtwezen dat vastgehouden wordt in een fysiek wezen en het zal beginnen zich te verbinden. Dat zijn de hologrammen die een nieuwe planeet scheppen. Dat zijn de nieuwe energieën waar jullie mee werken.

 

Een Hologram van Hart Licht.

Geliefden, als jullie een prachtige straal licht vanuit een perspectief, een visie projecteren, bewegen fotonen zonder densiteit op de hoogste snelheid door jullie Universum. Doch als jullie een tweede, zelfs een derde, vierde of vijfde lichtstraal

projecteren en het laten kruisen met de eerste straal, hebben jullie de kans om

een hologram te creëren, een volkomen drie dimensionale projectie die werkelijkheid kan scheppen. Nu spreken we eigenlijk niet over een straal licht zoals jullie dat kennen, maar over een straal van je hartelicht. 

Wij vragen jullie je hartelicht te focussen op deze projectie, want hoe meer mensen er vanuit verschillende perspectieven op focussen, hoe concreter dit nieuwe hologram zal worden. Jullie hebben dit al eerder gedaan in de dagen van de Magna Carta. Jullie hebben het voor elkaar gekregen in de dagen van de Onafhankelijkheid Verklaring. 

Jullie hebben het zo vaak voor elkaar gekregen op jullie planeet. Jullie hebben het zelfs in de vroege dagen van Babylon al gedaan. Er zijn op jullie planeet vele tijden geweest waarin een kritieke massa een bepaald niveau bereikte maar er simpelweg niet voorbij geraakte. Jullie bevinden je nu precies op een van die kruispunten. Kom op een of ander manier samen. Koester het visioen van de nieuwe planeet en houdt je vast aan het visioen van waarom je hier kwam, ook al heb je daar geen zicht op omdat jullie een van de laatsten zijn die zich zelf in de spiegel zien. 

Dat ligt aan de aard van de Sluier die jullie hebben ontworpen. Jullie hebben erin toegestemd om dit Spel telkens weer geblinddoekt te spelen. Aar nu is het de tijd waarin jullie kunnen beginnen je te her-inneren. Begin dan in je hart en blijf daar gefocust, want dat is de plek waar je het verschil mee kunt maken. Wanneer jullie je met andere verbinden en iedereen zich op zijn/haar hartenwens focust, scheppen jullie een nieuw hologram. 

Dat is wat er gaande is. Welnu, er zijn nog veel lieden die deze energie en de verandering voelen, maar zich nog aan de oude energie vastklampen. Jullie zullen weerstand ondervinden van hen die nog vastzitten in oude ideeën en de oude successen op jullie planeet. Wees erg behoedzaam waar jullie je energie aan schenken, geliefden. Jullie brachten iets wat erg uniek, en tegelijk een gewoonte is op Aarde. 

Jullie besloten in te dalen en iets te vinden om je macht te reflecteren. Vanwege de Sluier voor je neus, konden jullie je zelf niet eens zien. Jullie konden noch de schaduw, noch het Licht zien dat uit je hart kwam. Daarom creëerden jullie die reflecties. Sommige daarvan waren religiën, andere waren geloofsovertuigingen, weer andere waren ervaringen die jullie toestonden je zelf bijeen te pakken en een nieuw pad te volgen. 

Een ieder die ooit een bijna dood ervaring heeft gehad, komt terug met een geheel nieuwe visie op het leven. Dat zijn de soorten reflectie waar veel van jullie door zijn gegaan. Nu is het tijd waarin jullie elkaars licht op de mooiste manier kunnen reflecteren, en die energie kunnen focussen om een nieuwe collectieve vibratie van Thuis te scheppen.

 

Jullie levens opnieuw inrichten.

Dit zijn de tijden waarin jullie meer van je Licht dragen. Het is niet gemakkelijk en het lijkt niet altijd met de wereld te resoneren. Hoewel jullie de reflectie ervan niet altijd kunnen zien, zijn jullie de grootste wezens die ooit leefden. Jullie zijn de familie van E; jullie zijn de waarheid van de autorisatie woorden en in die hoedanigheid zullen jullie alles vlak voor je neus creëren als jullie in harmonie samenwerken. 

Hoewel dit de meest moeilijke transitie perioden op Aarde zijn, kunnen jullie allemaal in beweging komen.

Wij vragen jullie je levens opnieuw in te richten gedurende de komende maanden, naar nieuwe kansen uit te kijken en uit te vinden wat er nodig is om op deze planeet gelukkig te zijn. Als je het Spel voetje voor voetje gespeeld hebt, denk dan eens over hoe het zijn als je zomaar links of rechtsaf gaat. 

Bedenk je eens hoe het zou zij als jullie je dans veranderden, van ritme wisselt, of iets met opzet aanpast. Ach, maar dan zouden jullie het oude liedje afspelen: “Goed, maar wat gebeurt er als ik van richting verander en het is de verkeerde richting?” Wij antwoorden dan dat er geen verkeerde richting bestaat. Jullie leren ervan, ongeacht welke richting je pakt. 

Zodra jullie de macht van zelfverantwoordelijkheid leren, komt het allemaal goed. Dat zijn de verbindingspunten voor jullie allemaal in de nieuwe energie.

 

De beste mensen voor het werk, doen het werk al.

Het is een prachtige tijd om hier te zijn. Niemand zei dat het een ‘makkie’ zou worden, maar we maken ons geen zorgen. Wij schouwen de planeet van verre en we zijn niet verbonden omdat de beste mensen voor het werk, het werk al doen. 

Jullie zijn reeds geïncarneerd; jullie zijn daar en jullie vinden elkaar. Houdt dat in dat jullie allemaal samen moeten komen in één geloofsovertuiging? Dat zal niet gebeuren. Een beetje succes zal lange tijd blijven doorwerken. Wat jullie thans zien is dat mensen op de oude manier rondgraaien. 

Ze je intentie neer. Zet het in je hart dat dit zal veranderen, en dat jullie zullen zien dat de wereld vriendelijker en nobeler wordt; een wereld waarin de mensen elkaar in harmonie zullen vinden. Op de dag dat jullie tussen alle mensen meer overeenkomsten zien dan verschillen, zal alles veranderen. Die dag is dichterbij dan je denkt omdat jullie zulke grote harten hebben, en dat is prachtig. Vind die passie. Ga iets nieuws aan ook al denk je dat het geen nut heeft, want als het je hart laat zingen, maak je deel uit van het collectief. 

Bereid je voor op de Verandering in Energie (Maart 2015)

De realiteit, geliefden, is dat er meer leden van de E-familie op Aarde zijn dan ooit tevoren. Juist nu hebben jullie de machtigste scheppers op de planeet, die dit licht en die mooie energie koesteren. 

Maar jullie twijfelen nog steeds aan je zelf. Dat is prima. Dat is niet belangrijk. Het belangrijke is dat jullie hier zijn en een licht dragen en dat jullie iets van Thuis meebrachten dat alleen jullie konden dragen. Wij zeggen jullie, geliefden, dat de tijden veranderen. In de periode die jullie Maart noemen, met name tegen eind maart, zal er een verandering in jullie energie zijn. 

Er komt tegen die tijd een energie binnen die jullie zal helpen te resetten. Plaats je zelf dan op de hoogste posities. Ontdek waar je het liefste zou willen zijn als jullie je hart volgden en creëer dat hologram van licht. Waar zijn jullie dromen?

Veel mensen leefden in de overlevingsstrategie, en zijn dienovereenkomstig hun dromen verloren. 

Als jullie dagelijks vechten om iets voor elkaar te boksen, verliezen jullie het grotere plaatje uit het oog. Dit zijn de tijden om dat weer op te pakken en als je dat doet, zullen jullie merken dat hulp van de andere kant erg sterk door je heen werkt. Je zult zien dat andere leden van de familie jou zal vinden. Dat is je spirituele familie die zomaar tevoorschijn komt.

Ze zullen je levenspad kruisen om jullie te helpen je zelf heel even te reflecteren en om je er aan te herinneren dat jullie je op het mooiste deel van het pad bevinden en op de mooiste, magische momenten van je hele leven. 

Kijk naar je eigen historiën en naar je eigen afwijkingen, want een ieder van jullie zal daar zelf over moeten beslissen. Jullie zijn allemaal op een of andere wijze enigszins uit balans geweest op de Aarde. Dat is inherent aan de dualiteit waarin jullie geleefd hebben. Thans leve jullie in een veld van Trialiteit, wat totaal anders is dan waar je vandaan kwam. Toch kennen jullie alle puzzelstukjes niet. Houd het eerst in je hart vast. Besef dat jullie niet alleen zijn! Doe wat je kunt om hoe dan ook verbinding te maken met de anderen. Dat is wat de hartsenergie richt en het nieuwe hologram vormt dat de nieuwe planeet creëert.

 

Deel je Licht met het Collectief.

Wij weten dat jullie de ontwikkelingen niet kunnen overzien; wij weten dat jullie erg onderdrukt en leeg gezogen worden door de vele gewelddadige energieën die nu de Aarde teisteren. In het verleden trokken ze altijd aan het langste eind, maar dit keer niet. Dat gaat niet zo in de nieuwe energie. Ondersteun je Licht en deel het met het collectief op de mooiste manieren; dit is hoe jullie dat hologram zullen vormen en er in zullen stappen. 

De grootste hologram creators zijn op Aarde en wij noemen hen de Familie van E.

Wij danken vele van jullie dat je hier bent. Vele van jullie hebben eigenlijk genoeg energie en wijsheid vergaard om naar andere ervaringen te reizen, en toch brachten jullie je zelf weer terug om deel uit te maken van deze prachtige energie. 

Nu is het tijd om te ontwaken uit de droom, het visioen diep van binnen te koesteren en je zo te positioneren dat je wind in de rug hebt. Positioneer je zelf voor een nieuwe komst, een nieuwe energie en een nieuw hologram van Licht. Het is uit diepe eerbied dat wij jullie vragen elkaar met respect te bejegenen.

Voed elkaar waar en wanneer je kunt. Weet dat jullie heel en volkomen wezens zijn die op een nieuwe manier in evenwicht zijn. Speel goed samen. 

Espavo. IK BEN eM.

De groep. 

“Espavo” is een groet uit Lemurië die vertaald kan worden met: “Dank je dat jij je macht oppakt.”

 

Bron : Assyya

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees