Geen Geheimen meer. Groeten van Thuis. Wij hebben over jullie gewaakt en hebben jullie gadegeslagen. Jullie pad begint op nieuw manieren te veranderen en het wordt erg mooi op Aarde, hoewel jullie er anders over denken.  Wij nemen heel duidelijk veel chaos waar. Er zijn vele nieuwe blauwdrukken en herdefinities van wie jullie werkelijk zijn. Vaak ervaren jullie het nieuws en de omstandigheden in je leven als een grote chaos, het is een grote disharmonie die de mensen de straat op drijft. Kijk maar naar Turkije, Syrië, Egypte, Venezuela en zoveel andere locaties.

 

Steve en Barbara

 

Waarom? Wat is er dan zo anders aan deze tijd ten opzichte van enkele jaren terug? Zelfs twee of drie jaar geleden zou je nooit demonstraties van deze omvang hebben gezien in zoveel landen tegelijk. De ganse mensheid is veranderd, geliefden, jullie zijn tot een nieuwe perceptie gekomen. 

Een deel van deze uitdaging is dat jullie geen geheimen meer voor elkaar verborgen kunnen houden. Is dat niet interessant? Vanuit ons perspectief is het juist prachtig. Jullie leven in de tijd van transparanties en geen geheimen meer, waarover wij al een hele tijd hebben gesproken. Jullie dachten niet dat het zou gebeuren, toch is het zover. 

Leef met Vergeving.

Oké, wat gebeurt er als jullie achter geheimen komen? Welnu, het eerste wat jullie doen is overreageren en boos worden omdat jullie je leven lieten bouwen op leugens. Jullie voelen je er boos en gefrustreerd om. Welnu, jullie zullen moeten leren elkaar te vergeven omdat jullie allemaal met leugens hebben geleefd. 

Jullie hebben allemaal verborgen geheimen die nu boven water komen. In de nieuwe tijden van transparantie is nu alles anders. Het eerste wat wij jullie vragen is elkaar vriendelijk te bejegenen, en elkaar bij elke gelegenheid te voeden, daar is vergeving voor nodig. Dat is het enige dat we jullie vragen, omdat jullie in een nieuwe werkelijkheid zijn gekomen. 

Het voelt, vergeleken met vroeger, nogal vreemd aan en dingen gebeuren nu met de snelheid van liefde. De vertraging van tijd bestaat niet meer. Het meest belangrijke is dat jullie nu een collectief bewustzijn hebben, dat op het randje van frustratie staat. Dat is de reden waarom zo veel mensen zich durven uiten! Ze voelen dat ze zoveel te zeggen hebben dat ze het naar buiten brengen of dat ze hoe dan ook rebelleren om gehoord te worden. En wij vinden het prachtig. 

Harmonie is jullie Toekomst.

Jullie creëren een nieuwe wereld, de Era van Autorisatie, precies op de wijze die een ieder van jullie nodig heeft. Jullie komen in opstand tegen de manier waarop in het verleden de dingen voor jullie bepaald werden. Jullie hebben wereld leiders gehad die gekozen werden om jullie te leiden, maar dat is niet meer nodig! 

Jullie zijn bewuste scheppers die leven en creëren op deze planeet, en wat jullie leiders moeten doen is jullie veiligheid verschaffen. Heel simpel; het zijn dienaren en geen leiders. Veel mensen zetten hun leiders aan de kant, maar dat is echter niet waar alle opstanden om gaan. Ze leiden niet tot de weg die jullie willen gaan.

Wat zal er daarna gebeuren? Voorlopig, geliefden, zal het alleen maar erger worden en dat is geen geheim.

Wat uiteindelijk zal gebeuren is dat het collectieve bewustzijn van de mensheid zich zal verbinden, ofschoon het momenteel te moeilijk is. Er zijn nog teveel mensen die zich van anderen willen afscheiden; de afscheiding op Aarde zal jullie vooruitgang stoppen. 

Heel simpel jullie bevinden je in de Eeuw van Harmonie. Jullie zijn begonnen aan de derde golf van autorisatie, die iedereen gelijkwaardig maakt. Daarom zal alles wat afscheiding schept een probleem zijn voor de toekomst van de mensheid.

Alles wat in harmonie samenkomt, is de toekomst waar jullie allen naar streven. 

Jullie hebben dit bepaald, wij niet. Jullie zijn het die in deze Era van Autorisatie stapten en zeiden: “Ik ben een bewuste schepper. Ik herinner me alle magie die ik bezat toen ik een kind was.” Jullie zijn het niet helemaal vergeten en jullie kunnen er elk moment weer over beschikken. 

Dat is erg mooi en wij voorzien dat jullie er aan toe komen. Dit volgende energie niveau is hier voor jullie allemaal. Er is ook enige hulp waar jullie niet bekend mee zijn, en dat is waar wij vandaag over willen spreken. 

De Wedergeboorte van de Aarde.

Weet je, dit is niet nieuw voor jullie. Jullie bleven maar praten over de Era van Autorisatie. Jullie bleven praten over je vrijheid oppakken en over in staat zijn om elk moment te kunnen creëren, zoals je gewend bent als je Thuis bent. Dit is prachtig, geliefden, want jullie scheppen de hemel; Thuis op Aarde. Dit impliceert tevens dat jullie de verantwoordelijkheid voor die vermogens moeten nemen, want verantwoordelijkheid is wat de magie voor jullie zal aarden. 

Jullie wisten dat het kwam, want jullie hebben er op gestudeerd en vele mensen hebben het zelfs voorspeld. Toch namen jullie in de laatste ronde van het Spel het besluit om er nog een ronde aan te plakken. Jullie zeiden: “We gaan niet weg! Wij zijn hier nog niet klaar!” De planeet was op haar eind cyclus, en die verandert niet zo snel als het collectieve bewustzijn van de mensheid. De planeet heeft dus nog steeds grote problemen en veel uitdagingen zullen aan de oppervlakte komen. 

Jullie zien de frustratie en de woede van de demonstranten, zelfs als jullie niet begrijpen waar de strijd om draait. Jullie hebben empathie voor hen, want jullie weten hoe ze zich voelen. Veel van die emoties worden nu getriggerd door de problemen diep in de Aarde. 

Vanuit meerdere perspectieven zijn jullie je bewust wat er zich in de Aarde afspeelt. Gaia gaat door een belangrijke hergeboorte on een nieuwe cyclus te beginnen. Oorspronkelijk zouden jullie hier niet zijn om dit mee te maken. Nu hebben jullie een extra ronde in het Spel gecreëerd en jullie traden naar voren om er aan deel te nemen. 

Het is prachtig, maar ook uitdagend omdat de Aarde op haar einde liep. Op Aarde waren al vele soorten uitgestorven. Maar de Aarde is onlangs opnieuw bezaaid, en dat bezaaien zal doorgaan. Er zullen nog meer meteoren, kometen en zonnevlammen zijn die dat proces bijstaan. Er zullen later dit jaar enkele komen die jullie schrik aanjagen, vergeet dan niet gewoon door te ademen. 

(Er rinkelt een telefoon) Oh, dat is voor ons. Niemand belt dit nummer, maar je hoort het rinkelen. Magisch vandaag… (Steve graaide in zijn jaszak en gooide zijn rinkelende GSM van het podium af.)

Kristal Kinderen hebben de Sleutel voor deze Transitie Tijden.

Dus, waarom zijn wij hier? Waar gaat het om? Wat is het mooie deel dat wij voorzagen? Jullie allemaal en wij allemaal, zagen wat er plaatsvond en creëerden een kans voor dit volgende niveau. 

Hoe participeerden jullie hierin? Waar zijn de antwoorden die jullie voor je zelf achterlieten? Welnu, het was bijna 22 jaar geleden dat de eerste Kristal Kinderen op Aarde werden geboren. Begrijpen jullie nu waar dit toe leidt? Kunnen jullie zien wat er gebeurt met de Kristal Kinderen? 

Zij zijn gekomen met een ongelooflijke gevoeligheid. Zij kunnen niet omgaan met andere mensen vanwege hun ongelooflijke sensitiviteit, maar er is meer dan dat.

Jullie hebben op Aarde een enorme toename gezien in wat jullie de ‘spectrum wanorde’ noemen. Geliefden, dit spectrum heeft een hoog percentage Kristal Kinderen die uitdagingen/problemen hebben die met jullie allemaal. 

Jullie brachten hoogfrequente kinderen op een erg laagfrequente planeet. Omdat zij niet in staat zijn te aarden, zijn ze in zich zelf gekeerd en creëerden wat jullie op Aarde in een alarmerend tempo ervaren: Autisme en spectrum stoornissen.

Hoewel zij op de Aarde in opkomst zijn, is het niet ‘slecht’. Jullie zagen wat er zou plaatsvinden en plantten jullie hoop in de Kristal Kinderen. Jullie gaven ze de ruimte ook al ervaren jullie er ongelooflijk problemen mee. 

Zelfs met hun gevoeligheden en de andere kenmerken waar ze mee moeten omgaan, hebben ze het antwoord. Dat zullen jullie gaan zien in de zeer nabije toekomst. Jullie zullen tv interviews met mensen zien die uitleggen wat er zich zal voordoen op een manier die voor iedereen goed aanvoelt. Kristal Kinderen planten de zaden diep in jullie harten en voeden die zaden. Dat is waar ze voor gekomen zijn en ze zijn er erg goed in, want ze weten hoe ze met die energie moeten werken. 

We hebben ze al die jaren Kristal Kinderen genoemd, gewoon omdat zij kinderen waren toen wij, meer dan 20 jaar geleden, voor het eerst over ze begonnen te spreken. Maar nu zijn ze tieners en jonge volwassenen. Zijn ze zich dit bewust? De meesten niet op individuele basis. Hoewel de meeste van hen zich niet bewust zijn van hun gaven, hebben ze wel verbinding. 

Geliefden, het is erg magisch als die verbinding gebeurt, en het begint nu al. Het wordt getriggerd door wat de Aarde emotioneel loslaat, want Zij ondergaat erg veel zoals jullie dagelijks merken. Groenland smelt en het is niet langer een vermoeden dat het water zal rijzen op de planeet; je ziet het gebeuren. 

Er zijn belangrijke veranderingen op Aarde en jullie voeren ook de spanning in de tektonische platen op, die onlangs bij Los Angelos een kleine landverschuiving hadden. Dat was een kleintje, maar er wordt hier veel meer spanning opgevoerd.

Welnu, betekent dat dit een aardbeving of een vulkaaneruptie moet zijn? Nee, dat is niet noodzakelijk. 

We zullen zien hoe veel werk de Kristal Kinderen aankunnen, omdat thans een collectief bewustzijn op vele niveaus plaatsvindt. De Kristal Kinderen zijn gekomen met een talent om zich op een manier te verbinden die de meeste mensen niet kunnen. 

De Indigo’s hebben hier ook deel aan, want zij hebben met een nieuw communicatieniveau gewerkt om de weg te zuiveren van de misverstanden die op Aarde zijn gebracht. Indigo’s hebben alle systemen omvergeworpen, en hielpen daarna alles weer op een nieuwe manier te ordenen.

Wie zijn de Kristal Kinderen? Kristal Kinderen voelen energie op een manier waar jullie allemaal mee worstelen, jullie volgen cursussen om te leren energie te voelen. 

De Hoeder geloofde dat hij een hoogfrequente leraar was totdat iemand een rotsblokje in handen gaf en vroeg: “Kan je die mooie energie voelen?” En hij zei: “Nee. Het voelt als een rotsblokje.” Niet iedereen voelt dingen op dezelfde wijze, daarom volgen jullie cursussen om te leren energie te voelen. Welnu, voel de opwinding, geliefden! 

Wat er plaatsvond is dat jullie afgestemd zijn op de energie van de Aarde. Als zij deze uitdagingen ervaart, die overigens heel normaal zijn, verbinden jullie allen je emotionele systemen met de Aarde. Zij ondergaat enorme veranderingen; de collectieve vibratie veranderde toen een kritieke massa werd bereikt, en jullie traden de Era van Autorisatie binnen. 

Jullie gingen door de 12.12.12 Poort helemaal tot aan 21.12.12, en dat deden jullie in een tijd waarin de Aarde zou eindigen. Toch staan jullie hier met een glimlach op je gezicht, wachtend op de volgende stap. Dat is zo mooi. Wij, aan deze zijde van de Sluier, moedigen jullie aan zoals je nooit kunt geloven. Er waren zo veel entiteiten hier aan het werk om verbazingwekkende energie naar de Aarde te sturen. 

Wij hoopten dat jullie het voelden, want het is nu aan jullie omdat de Aarde van jullie is. Jullie zullen met haar in harmonie komen of jullie laten haar sterven. Wij zeggen jullie, geliefden, dat ze nog in een stervende cyclus is en dat het nodig is met haar samen te werken in een nieuwe eenheid. De Kristal Kinderen zullen niet alleen aan de Aarde werken, ze zullen ook aan jullie werken, want de mensen zijn de stichters van deze zeer uitdagende problemen. 

De Aarde heeft eerder vele evolutionaire periodes meegemaakt. Zij heeft er geen probleem mee, ze zal het weer doormaken en het zal werken; ze zal er aan de ander kant uit komen. De Aarde weet hoeveel cycli zij heeft doorstaan en het raakt haar niet. Wat haar wel zorgen baart is de mensheid, jullie reis in deze zeer lastige tijd van transities en problemen en jullie gebrek aan begrip. 

Hier is het goede nieuws, geliefden. De Kristal Kinderen zijn niet afgescheiden van jullie, zij zijn deel van jullie. Hoewel zij een (boven) toon hebben gevonden waarmee ze communiceren, kunnen jullie je allemaal op die energie afstemmen in de zeer nabije toekomst. Spoedig zullen jullie beginnen je eigen ervaring op Aarde te kristalliseren waarmee jullie een frequentie bereiken waarop jullie negativiteit niet langer kunnen tolereren. 

Daarom zien jullie nu alle chaos op Aarde, want jullie zien het eigenlijk vanuit een hogere vibratie. Jullie dagelijkse leven bevestigt dat echter niet. Hoewel het er niet op lijkt dat je het hebt bereikt, kunnen jullie het in je hart voelen. Jullie openen je ogen, maar kunnen het niet om je heen zien, dus worden jullie gefrustreerd. Besef dat het niet alleen jou treft, het gaat de ganse mensheid aan. 

“Nee” - De Start van een Nieuwe Macht Cyclus.

Het collectieve bewustzijn van de mensheid bereikt een kritiek niveau. Jullie verlangen een vrede op Aarde, die jullie nu niet ervaren. Alles wat jullie op tv zien is alles behalve vredig op di moment, omdat het transitionele tijden zijn. Maar vrede is exact waar jullie op af stevenen. Jullie machtscyclus begint met ‘nee‘ te zeggen. Met andere woorden; in het begin van een machtscyclus zeg je ‘Nee!’. Of dat nu individueel is of als mensheid

Vaak definiëren jullie je zelf met wat je niet wilt in het leven, daarom zeggen jullie: “Dit is er al de hele tijd geweest. Ik ben een nieuw mens, ik heb iets nieuws nodig.” Of dat nu een nieuwe relatie, nieuwe vriendschap of een nieuwe baan is, jullie kunnen dit in je leven zien. De meeste mensen gaan om de zeven jaar door een machtscyclus. 

Als er andere triggers zijn zoals contracten waaraan je gewerkt hebt, of als je terug kijkt op je leven, kan je erg duidelijk zien dat je door machtscycli bent gegaan die begonnen met “Nee. Dit is iets wat ik niet langer wil.” Dit is iets wat de hele mensheid nu exact doet: “Nee! Wij hebben jullie (regeringen) niet meer nodig.” 

Nu is dat lastig omdat de mensen waar jullie ‘nee’ tegen zeggen gewoon niet luisteren. Maar luisteren zullen ze, en dat is waar. Het is de verandering die nu plaatsvindt, maar wat je dient te onthouden is de machtscyclus. Wat betekent dat? Nu, dat is nogal simpel. Het begint met zeggen: ‘Nee. Ik wil dit niet meer in mijn leven. Dit is wie ik nu ben.” 

Dan bereik je het punt waarop het niet meer nodig is dingen weg te stoppen. Dan zal je dus zeggen: “Oké, ik zit op de top van mijn machtscyclus.” En je voelt je er gemakkelijk bij, het is niet meer nodig dingen uit je leven te verwijderen. Dan bereik je het punt waarop jullie je zelf beginnen te definiëren met wat je in je leven wilt, in plaats van wat je niet in je leven wilt. 

Het gaat niet met ja knikken, het gaat alleen met nee zeggen. De hele mensheid is net een nieuwe machtscyclus gestart, en wij denken niet dat het jullie zeven jaar kost om het te integreren. Hoewel wij geloven dat het heel snel zal gaan, is het aan jullie en de Kristal Kinderen omdat zij deze cyclus begonnen. 

Zij ontwaken uit de droom en nemen plaatsen op jullie wereld in die je niet verachtte. Jullie dachten dat ze op witte paarden zouden komen om redding te brengen, in plaats daarvan hebben ze zeer duidelijk de zaden van waarheid geplant. Hoewel ze het soms hebben bereikt via hun eigen wanorde of fysieke uitdagingen/beperkingen, hebben ze het gedaan en het netwerk van de kristallen vibratie is gevestigd. 

Begrijp alsjeblieft, geliefden, dat er al heel lang Kristal Kinderen op Aarde zijn geweest. Meestal werden ze gevreesd: Christus was er een en Boeddha ook. Jullie zullen het telkens weer zien, want veel van de mensen van wie jullie boodschappen van licht ontvingen zijn erg sensitief en machtig geweest. Dat zijn eigenlijk de twee kenmerken van de Kristallen: ongelooflijke macht als gevolg van hun extreme gevoeligheid. 

Past dat op de Aarde? Niet op de oude Aarde. Daarom zijn al die veranderingen nu gaande. Jullie hebben dit bereikt, geliefden, door je frequentie bewust te verhogen. Jullie hebben cursussen gevolgd, gebeden, naar je zelf geluisterd, gemediteerd, gesproken met je eigen geest en je zelf gechanneld. Dat is war er nodig is en dat zijn de stukjes waarmee de Kristal Kinderen op Aarde kwamen.
 

Zaden die de Kristal Kinderen hebben geplant.

Op een gegeven moment, niet zo lang geleden, bracht de Hoeder tijdens een channeling cursus een Kristal Kind op het podium, en zei: ”Oké laat ons dit proberen.” De persoon zei: “Ik weet/kan het.” De Hoeder zei: “Weet je als je channelt, kan je dit, “ en de persoon zei: “Ik weet/kan het.” En zo gaat het met deze wezens die echt niet een bord vasthouden met: “Ik heb alle antwoorden voor de planeet Aarde.”

Dit zijn wezens die hun kracht verborgen hielden, om de natuurlijke evolutie van de mensheid te verstoren, of om dat te versnellen. Als ze dat wel hadden gedaan, dan zou de planeet veel van jullie verloren hebben; het gaat namelijk niet om de Kristal Kinderen, maar om de ganse mensheid. 

Het gaat om de collectieve frequentie die nu omhoog gaat naar een niveau waarop jullie in harmonie kunnen komen met kristal. Het zal niet alleen hen helpen, maar het zal het aantal ontwikkelingen die jullie nu hebben met betrekking tot autisme reduceren. Want, geliefden, autisme is slechts één van de fysieke uitdagingen waarmee Kristal Kinderen worstelen. 

Als jullie in staat zijn inzicht te verwerven in de kenmerken van deze kinderen, zullen jullie ongelooflijke gaven vinden die diep verborgen zijn onder de ogenschijnlijke handicaps. Ze zijn niet gehandicapt, geliefden, en dat is het nieuwe sleutel element op Aarde om een beter begrip voor hen te bereiken. De grootste uitdaging hiervan is reactie. (Oordelen) 

Als jullie de reacties (oordelen) op Aarde lang genoeg kunnen vasthouden om te zien wat er waarlijk gebeurt, zullen jullie hart voor hart veranderen. Betekent dit dat als iedereen in de zaal plotseling een collectieve kristal frequentie bereikt, alle problemen in de wereld op zullen lossen? Dat de chaos in Turkije, China, Venezuela, Syrië, Egypte en de Oekraïne zullen verdwijnen? 

Nee, maar jullie kunnen absoluut de mogelijkheid aarden om de vrede daar te manifesteren. En als dat jullie intentie is, zal het ook lukken. Maar het is nu tijd om je aandacht diep naar binnen te richten, niet naar buiten. Het mag er op lijken dat de problemen over de hele wereld zich net op armlengte afstand afspelen, maar er is geen armlengte. Het is niet de ver van mijn bed show! 

Zelfs als het niet in je eigen land, bij jullie in de straat plaatsvindt, gebeurt het nog met het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit zijn echt de tijden op Aarde waarin mensen zullen leren in harmonie te leven; ze zullen ontdekken hoe veel onderlinge overeenkomsten er zijn in plaats van verschillen. Op dit moment zijn de normale patronen van afscheiding die op Aarde bestonden de grootste schijfrem op de evolutie van de mensheid. 

De meeste Kristal Kinderen komen nu tot volwassenheid of jong volwassenheid.

Jullie denken dat je het moeilijk had in je kindertijd, maar je zou de uitdagingen moeten zien waarmee de Kristal Kinderen geconfronteerd werden om door de rest van de wereld begrepen te worden. Dat was zeer uitdagend, toch is het begrip gekomen en het werkt. 

Vele van hen begeleiden studies en onderzoek om de rest van de wereld te helpen waar ze naar uit moeten kijken en wat ze kunnen verwachten. Dat krijgt grotere betekenis als de tijd voortschrijdt, want jullie zien nu nieuwe mensen op Aarde. Zij zullen niet opstaan en roepen: “Kies mij, want ik kan jullie regering goed leiden.” 

Zij zullen eerder achter de schermen blijven, en zo hoort het ook, geliefden, omdat jullie de behoefte aan leiders los laten. Jullie kunnen in collectieve eendracht op een nieuwe manier samen werken. 

De Familie van E.

Een ander belangrijke zaak waarover wij willen praten is dat, als je niet op Aarde kwam als een Kristal Kind, je kritieke informatie uit vorige levens die je toen niet kon delen.

Sommige van jullie stierven op de brandstapel of werden gemarteld, of je werd door fysieke kenmerken weerhouden naar voren te treden. Geliefden, dit is een nieuwe tijd en een nieuwe energie. Dit is niet de eerste belangrijke stap die jullie als collectief hebben gemaakt. 

Bij kritieke tijden van massa evolutie is er altijd een speciaal team van Thuis om zaden op Aarde te planten die nodig zijn voor autorisatie. Dat team is aanzienlijk gegroeid en is grotendeel samengesteld uit wezens die onlangs op Aarde zijn geïncarneerd, het zijn de mensen van de ‘E’ frequentie. 

Als wij die term gebruiken, weten jullie allemaal meteen wat de “E” betekent. Als jullie het alleen in één taal willen horen, noemen we het simpel “Empowerment”,

Maar het is veel meer dan dat. “E” is toevallig het meest algemene geluid dat mensen maken; het komt het meest voor in de Engelse taal en in andere talen. 

Waarom? Omdat jullie je zouden herinneren waarom je hier bent. Jullie zijn naar voren getreden om menselijke autorisatie, of menselijke rechten te vestigen. We hebben hier al over gesproken, geliefden. De eerste keer dat de incarnatie en masse plaatsvond was 800 jaar geleden ten tijde van de ondertekening van de Magna Carta. Jullie vestigden aandacht op het menselijk bewustzijn waarmee een cyclus van autorisatie op Aarde begon. 

Dat verankerde de nieuwe energieën en maakte dat jullie in je autorisatie kwam en dat je het kon benutten in je volledigheid en volkomenheid. Wat prachtig! Jullie zijn vele malen op Aarde teruggekeerd. De familie van “E” is altijd op kritieke tijden geïncarneerd, bijvoorbeeld ten tijde van het ondertekenen van de (Emancipatie) Onafhankelijkheid Verklaring. 

Er zijn heel wat kampioenen geweest als Jimmy Carter, een pindaboer die een van de eerste mensen was die over mensenrechten sprak. Hoe helpen jullie planeet Aarde? Dat doe je door iedereen als gelijkwaardig te zien. Het is eigenlijk heel eenvoudig, want jullie brengen samen wat afgescheiden was, opdat jullie dit Spel konden spelen van net doen alsof je afgescheiden bent. 

En dat is het kenmerk van waar de mensheid zich thans bevindt. Zij wiens naam begint met de “E” hebben dat intentioneel gedaan, opdat ze zich konden herinneren wie ze zijn en wat hun doel is. Je zult het misschien niet geweten hebben, of de naam niet fijn gevonden hebben, het is wel een duidelijke identificatie. 

Betekent dit dat als je de “E” niet in je naam hebt, je niet van de familie van “E” bent? Nee, dat betekent dat je ouders niet geluisterd hebben naar wat je wilde en noemden je anders… 

 

Vier je Geest.

Er zijn vele wezens die op Aarde zijn gekomen voor dit specifieke doel, en vele onder hen noemen zichzelf Lichtwerkers. Wij zijn zo trots op jullie. Mocht je ooit Thuis zien voordat je thuis komt, zullen jullie begrijpen waarom het onze harten zozeer roert er getuige van te zijn wat jullie bereikt hebben. Dit zou een tijd van grote opschudding moeten zijn, want het was oorspronkelijk bedoeld als het Armageddon… 

Eigenlijk zou het nu geëindigd zijn; maar er zijn vele gebeurtenissen die versneld zijn voorgevallen om al deze veranderingen mogelijk te maken. De chaos op Aarde is slechts een overblijfsel van wat jullie niet hebben kunnen opruimen.

Dus geef je zelf een schouderklopje, geliefden, want jullie deden geweldig werk en openden reeds de poort naar de Era van Autorisatie. Hoewel het er soms erg tumultueus en uitdagend lijkt, hebben jullie geen notie hoe het kan zijn geweest en waar jullie pad oorspronkelijk heen leidde. 

Jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd, en jullie doen waarlijk ongelooflijk werk. Besef dat er veel wezens een stap terug deden opdat jullie dit spel konden spelen in het pretenderen dat je mens bent. Weet je, in deze cyclus werden uitsluitend de allerbesten naar de Aarde gestuurd. 

Welnu, wie besliste wie de beste waren? Dat zijn allen die achter bleven, en zij juichen jullie nu allemaal toe. Zij trachten jullie bij te staan in het openen van Poorten, ze werken en channelen via jullie om berichten op Aarde te brengen die je nu leest. 

Gefeliciteerd, geliefden. In tijden van chaos, vragen wij jullie te feesten. Vier je Licht. Vier wie je bent. Vier het aspect van het collectief dat jouw naam draagt… dat deel waarin je kwam om je Licht op Aarde te brengen. Jullie zijn succesvol geweest en hebben nu kansen die voor je liggen. De oordelen uit het verleden zullen je blokkeren, net zoals welke afscheiding dan ook. 

De negatieve energie hield jullie in de lagere frequenties, dus als jullie in staat zijn dat los te laten in het collectieve bewustzijn zullen jullie sneller in de nieuwe tijd arriveren. Aard je zelf in die prachtige nieuwe wereld die jullie hebben gebouwd, want wij juichen jullie toe. Jullie zijn helden, degenen die onze dromen uitdragen. Wij zijn nooit op Aarde geweest, geen van ons, behalve dan de Hoeder. 

Wij hebben veel energie gespendeerd in het waken over een ieder van jullie, zowel individueel als collectief. Nu bevinden jullie je in een positie waar wonderen zouden kunnen gebeuren. Gefeliciteerd, geliefden. Welkom Thuis! 

Het is uit eerbied dat wij jullie vragen elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanneer je kunt. Speel goed samen. 

Espavo.  

De groep.

 

Bron : Assayya

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees