Gegroet, geliefden. Ik Ben de Hoeder van Tijd. Een hogere visie. Ik ben dat wat jullie de groep noemen binnengekomen omdat ik vandaag wil spreken over waar jullie je bevinden op dit prachtige knooppunt van tijd en ruimte. Jullie zijn hier eerder al geweest om gelijkwaardige energieën te ervaren. Het is thans een unieke tijd, omdat veel van de uitdagingen op Aarde zijn ontstaan op de knooppunten waar werkelijkheden elkaar kruisen en permanente ‘deuken’ achterlaten. Laat het ons verklaren. steve en barbara intro afbeelding

Jullie Multidimensionele Natuur.

Jullie ware aard is multidimensioneel. Jullie bekijken jezelf als één wezen, hoewel jullie dat uiteraard niet zijn. Jullie zijn meervoudig; je bent, om het zomaar eens te noemen 11. Met al die wezens, die simultaan bestaan vorm je in feite een grote cirkel, een wiel waaruit 11 verschillende stralen licht zich gezamenlijk voort bewegen. Ofschoon jullie tijd op Aarde als lineair beschouwen, is tijd eigenlijk circulair. 

We zullen het nu maar gewoon lineair noemen omdat jullie met je beperkte waarnemingen tijd als zodanig zien. Jullie zien het als verleden, heden en toekomst omdat jullie dat als een tijdlijn zien. Goed, we gaan hierin met jullie mee. Uiteraard kan van het verleden, het heden en de toekomst er maar één werkelijk zijn en dat is het heden. Jullie kunnen je herinneren dat je drie jaar was. Jullie kunnen je ook voorstelle hoe het zal zijn als je veel ouder bent dan je nu bent, dus bereiden jullie je daarop voor en leven overeenkomstig dat beeld. 

Weten jullie waarom je fysieke lichaam ouder wordt? Omdat jullie dat verwachten! Onlangs hoorde de Hoeder iemand op TV zeggen: “Ik ben 70, maar natuurlijk is 70 de nieuwe/eigentijdse 50, nietwaar?” Jullie herdefiniëren alles in jullie wereld en dat is perfect, zo is het bedoeld. Besef dat het punt in je evolutie waarop jullie zijn aangekomen zeer uniek is. Laat het ons verklaren. 

Dimensionale Lijnen Oversteken.

Neem nu even het concept van een lijn in gedachten, stel je een lineaire lijn voor.

Je andere 10 dimensies (aspecten) van tijd en ruimte bevinden zich naast je op soortgelijke lijnen. Geliefden, waar die lijnen elkaar ooit kruisten hebben ze permanente ‘deuken’ (indrukken) op elkaar achtergelaten. Dat zijn zeer unieke momenten en de grootste verhalen in de geschiedenis die jullie kennen… Die verhalen, zoals het verhaal over de Hof van Eden, veranderen nooit en doen zich voor in gans de mensheid. 

Hoewel de meeste mensen dat verhaal erg verkeerd hebben geïnterpreteerd, is het waar en hoe dat verhaal zich ontvouwde was inderdaad erg mooi. Het was het verhaal van jullie eerste oefening in densiteit, en jullie hebben vele van die oefeningen gekend in de loop van je geschiedenis. Jullie grootste leraren op Aarde, zij die jullie Meesters noemen, zijn gewoon lijnen die elkaar gekruist hebben op verschillende momenten. 

Deze multidimensionele lijnen, die tot nu toe separaat zijn geweest, beginnen elkaar weer te kruisen, te ontmoeten. Daarom zien jullie momenteel een geweldige hoeveelheid van die ontmoetingen in je leven; dit was de grootste hoop van alles dat jullie hier op dit moment zouden zijn. Vele zielen stonden aan de andere kant van de Sluier in een lange file om hier te kunnen komen teneinde de mogelijkheid van meervoudige lijnen die elkaar gelijktijdig kruisten te kunnen ervaren. 

Dit klopt exact met de lijnen die de apostelen Paulus en Barnabas zo’n 2.000 jaar terug in Antalya speelden. In dit leven heten ze Paul en ArjunA, ze gingen met hartzeer uit elkaar en kwamen met hartfalen elkaar weer tegen op de intensive care van het Anadolu Hastanesi in Antalya. 

Wij hebben de multidimensionale aard van de mensheid al eerder aangekaart, wij hebben jullie ook gezegd dat de Sluier tussen de lijnen, de muur tussen jullie dimensies/aspecten dunner worden. Jullie beginnen dat te merken door dingen te voelen die niet geheel van jullie zijn. Aangezien dat is gebeurd, zijn jullie een beetje van je zekerheid, zelfverzekerdheid kwijt, omdat de muren (van afscheiding) jullie een bepaalde structuur gaven die er thans niet meer is. 

Maar dat impliceert dat jullie kunnen beginnen je op nieuwe manieren te perfectioneren. Hoewel geen enkele individuele lijn/aspect de gehele waarheid draagt, zijn jullie samen een perfect wezen. Eenvoudig gezegd moesten jullie je perfectie opdelen om hier op Aarde te zijn, om dit spel te spelen dat je mens bent. Jullie doen dat erg goed. Eigenlijk hebben jullie enkele unieke kansen. 

 

Drie Stappen Vooruit

Er zijn vroeger golven op Aarde geweest waarbij jullie door vergelijkbare oefeningen zijn gegaan; soms bleken het wat jullie erg negatieve ervaringen noemen. Besef, geliefden, dat jullie de regie hebben. Dat is de boodschap die wij jullie vandaag willen geven. Ongeacht wat jullie op je af zien komen, ongeacht de moeilijkheden die we met jullie in de komende berichten zullen delen, besef dat jullie de regie hebben! 

Hoe neem je de regie over je leven in handen? Jullie hebben dat sinds je geboorte met enigszins beperkt succes al geprobeerd, althans dat denk je. Maar nee, dat is niet waar. De werkelijkheid is dat jullie exact daar zijn waar je wilde zijn. Nu oordelen jullie jezelf op verschillende manieren, waardoor je zou kunnen zeggen: ‘O, maar ik wilde meer geld. Ik wilde meer uitdaging in mijn werk. Ik wilde een relatie die eigenlijk op mijn golflengte zat.” 

Dat zijn jullie maatstaven voor succes, maar wij zeggen jullie dat je op de juiste  bent. Jullie zijn in de ruimte/locatie waar je wilde zijn toen je voor deze incarnatie op Aarde kwam. Nu, hoe neem je de verantwoordelijkheid daar voor op? Hoe krijg je weer vreugde in het leven? Welnu, geliefden, meestal komt het er op neer dingen anders te bekijken en opnieuw in te schatten. 

Er is hier een foefje voor waar wij vaak over hebben gesproken: jullie zijn schepper wezens… Jullie zijn levende, bewuste scheppers op Aarde, en het mooie daarvan is dat jullie het vermogen hebben om alles voor je neus te creëren. De meeste mensen hebben erg hard geprobeerd ons ongelijk daarin te bewijzen.

“O, ik heb alles gedaan wat jullie voorstelden. Ik heb de boeken gelezen en de Abc’s van het creëren gevolgd. Ik heb alle cursussen gevolgd en de diploma’s aan de muur hangen.” 

Jullie hebben alles gedaan dat je nodig achtte om een schepper te zijn, behalve één ding: verantwoordelijkheid. Hoe neem je verantwoordelijkheid voor waar je nu bent, voor wie of wat je nu bent? Als jij je in een situatie bevindt die je niet leuk vindt of waar jij je ongelukkig bij voelt, is het eerste wat je dient te begrijpen dat jij je doelbewust in die situatie hebt geplaatst. Het tweede ding is dat je moet beseffen dat jij de situatie kunt veranderen.

Nu, als je zegt: “Oké, ik ga er voor zitten en verander de hele situatie. Ik vind mijn situatie niet leuk. Ik ga vandaag nog die energie veranderen, dan zal ik me omdraaien en het anderen ook leren.” 

De meeste mensen zijn zo geprogrammeerd, want jullie hebben vele levens op aarde geleefd. De meeste mensen zijn leraar in hun hart, toch leren zij de lessen niet volkomen totdat ze zich omdraaien en het anderen leren. Dat is hoe jullie denken, en dat is op zich heel mooi. Jullie maken deel van elkaar uit. De uitdaging doet zich voor als jullie je zelf op een hoger of lager niveau plaatsen dan de mensen die je les geeft. 

Jullie zijn allemaal aspecten van elkaar, dus hoe kan iemand zich een niveau toe-eigenen? Het eerste wat jullie je af mogen vragen is: “Wat probeerde ik hier voor elkaar te krijgen?” Jullie kennen wellicht de daden en vergissingen die gemaakt zijn om zover te komen, en je weet dat je gezworen hebt dat nooit meer te doen.

Echter, de werkelijkheid is zo dat jouw Geest je doelbewust naar die situatie heeft geleid. 

Het feit dat veel mensen zich nu in uitdagende situaties bevinden zou er op kunnen duiden dat er een moeilijke energie op Aarde is, maar jullie hebben daarom gevraagd. Jullie hebben niet alleen gevraagd om de energieën, de veranderingen en verschuivingen om jullie hier te krijgen, maar jullie vroegen bovendien om een van de weinigen te zijn in een fysieke vorm die dit moment mochten ervaren. 

De Gouden Sleutel

Er zijn vele manieren waarop jullie je werkelijkheid kunnen wijzigen. De eerste is er de verantwoordelijkheid voor nemen, en beseffen dat je Geest je er om een bepaalde reden heeft geplaatst; de tweede manier is je wijze van kijken op de situatie veranderen. 

Beseffen jullie wel hoeveel wezens op Aarde werk hebben waar ze een hekel aan hebben? Ze zeggen: “Ach, als ik maar rijk was dan hoefde ik helemaal niet te werken. Dan zou ik pas echt een verschil op Aarde uit kunnen maken. Ik zou dan echt dat kunnen onderwijzen waarvoor ik gekomen was.” 

Hebben die mensen misschien een contract met dat werk? Misschien zijn er mensen met wie je een meeting hebt afgesproken, en wachten ze gewoon op je om de woorden te spreken die je ze hebt beloofd? Maar je denkt dat je een andere baan moet hebben voordat je jouw waarheid kunt spreken. De sleutel is om eerst en vooral vreugde in het moment te vinden. 

Ja, als je de situatie zou inventariseren, zou vreugde wellicht een klein deel ervan zijn en ontevredenheid het overgrote deel. Je zou de situatie nog steeds willen veranderen, maar je kunt die niet veranderen, geliefden, voordat je het licht hebt gevonden. Dat is het deel wat wij vandaag met jullie willen delen. 

Neem verantwoordelijkheid voor de situatie en besef dat je op de perfecte plaats bent. Jawel, enkelen onder jullie vinden dat niet leuk, en zouden veel liever op een leukere plek zijn, een gemakkelijke situatie waar de energie stroomt als in de goede oude tijd… Wij zeggen jullie echter dat die goede oude tijd lang niet zo leuk was als je denkt. 

Jullie moesten een erg lage trilling dragen, want soms is onwetendheid een ware zegen, en hoewel jullie daarmee in een gezegende staat verkeerden, waren jullie ook erg onontwikkeld en het was erg moeilijk om te begrijpen hoe energie werkt.

De ganse mensheid is gegroeid in de afgelopen jaren en maanden. Het gevolg daarvan is dat veel mensen uit elkaar zijn geraakt; jullie voelen je alsof je de magie hebt verloren, en je vraagt je af waar dit allemaal toe leidt. Jullie weten niet goed wat je kunt verwachten, maar jullie zijn er dichterbij dan je denkt. 

Er is een Gouden Sleutel, en totdat je die vindt, zal je niet uit je omstandigheden komen of veranderen. Neem de verantwoordelijkheid en besef dat je de Gouden Sleutel alleen kunt vinden door alles bewust te ervaren waar je net doorheen bent gegaan! Je kunt wellicht niet gelukkig zijn met die omstandigheden, en je wilt nog steeds veranderen, maar dat is perfect. Zoek de sleutel. 

Hoe vind je de Gouden Sleutel? Dat zijn de kristallen die je op je pad hebt geplaatst. Soms vallen ze je voor de voeten en soms moet je leren accepteren om ze te ontvangen. Jullie hebben de neiging om iets te bekijken en te zeggen: “O, dit is helemaal niets voor mij. Ik heb hier iets nodig en niet daar.”  Totdat je het licht in het moment ziet, zal je de situatie telkens weer herhalen omdat dat de cyclus is. 

Wanneer wij jullie vertellen over de grote cirkel en de manier waarop het in alle 11 dimensies van jullie tijd en ruimte beweegt, moeten jullie begrijpen dat elk aspect, elk deel uit een cirkel bestaat. Tijd is waarlijk circulair geliefden, niet lineair. Daarom garanderen wij jullie dat als je iets moeilijks ervaart, het zich zal herhalen totdat je de Gouden Sleutel vindt. 

Als je in staat bent je perceptie te veranderen en dat ene straaltje hoop kunt vinden, gebruik dat dan! Dat zijn de manieren van de Nieuwe Wereld; dat zijn de manieren van geautoriseerde mensen, want jullie maken ruimte op je planeet, geliefden. 

Een Nieuw Evenwicht

Er komt op een geheel nieuwe wijze evenwicht in het mannelijke en vrouwelijke. Het was er vroeger ook omdat alle energie in golven komt. Vroeger hadden jullie zo’n lage frequentie dat jullie niet in stat waren het te benutten, want het overweldigde jullie volkomen. Jullie eindigden in een grote oorlog, wat erg moeilijk was. Dat hoeft dit keer echter niet zo te werken. 

Jullie zijn de schepper wezens; jullie zijn degenen die elk moment van je leven scheppen middels jullie perceptie en een individueel aspect van die grote cirkel die van jullie is. Samen zijn jullie compleet en perfect levend op een planeet van imperfecties. Het is voor jullie niet mogelijk dat alleen te dragen, dus verborgen jullie het in verschillenden aspecten van je zelf. 

Nu is het een prachtige tijd omdat veel van die energieën/lijnen elkaar eindelijk kunnen kruisen. Welnu, wat gebeurt er als een van je energieën/aspecten je pad kruist en jij een andere jij, een ander aspect van je zelf ontmoet? Jullie worden dan op de mooiste manieren bewust van iets van je perfectie. Dit staat jullie te wachten, en wat vele van jullie zullen doceren. 

Als je gelooft dat je iets in je leven ontbeert, zeg je wellicht: ”O, ik ben niet zo goed in dit aspect van mens zijn. Ik ben er goed in dit en dat deel daar is erg lastig, het is mij altijd een raadsel geweest. Ik ben n ooit i staat geweest dat onder de knie te krijgen.” Nu kan je beseffen dat er een ander aspect van jou is die dat deel al lang onder de knie heeft gekregen, omdat jullie bij al die knooppunten komen waar de lijnen elkaar kruisen. 

Jullie zullen de tekenen op vele manieren ontwaren, inclusief de astrologie.

En jullie zullen vele van de indrukken (deuken) van deze opening zien, want er start een nieuwe energie op de Aarde. Het zal een tijd zijn waarin je volledig kunt ontwaken uit de droom die het leven heet. Zelfs als je vandaag was ontwaakt, wat zou je ermee kunnen doen? Daar gaat het om. Waarom zou je wachten? 

Speel je meesterschap nu uit! Claim het door verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waarin je nu zit met het besef dat je daar met een reden bent. Besef zelfs in dit knooppunt van tijd en ruimte, hoewel het er op lijkt dat deze densiteit je zorgen en beslommeringen op Aarde over heeft genomen, dat je hier met een doel bent. 

Kijk om je heen, geliefden. Het zou wel eens één enkel persoon zijn die je hier op dit bijzondere moment dient te ontmoeten. Maak die verbinding. Geef die straal licht door, of ontvang dat geschenk van de ander en het zal alles veranderen. Hoe ga je dat regisseren? Dat zal je leren middels elk aspect van je Zelf, omdat jullie volmaakt worden. Jullie beginnen op elk moment dimensies/aspecten in je zelf te kruisen, geliefden, met namen tijdens de energie die jullie uitdagingen/problemen noemen. 

Nu is het tijd uit te kijken naar die Gouden Sleutel; zoek naar dat ene aspect dat je alleen kunt bereiken door je zelf in die positie te plaatsen. Zelfs al vind je het niet erg mooi om dat te doen, probeer dan een andere standpunt in te nemen.

Ben je er bewust van dat je iets schept telkens als je je ogen opent en focust? Het Universum bestaat niet op de manier die jullie denken. Kijk om je heen. 

Ik kijk naar de dingen die de Hoeder op zijn bureau heft liggen; ik zie pennen, briefopeners, en iets wat hij een muis noemt. De waarheid is dat die atomen in een willekeurig patroon verspreid zijn. Ze zijn voortdurend in beweging, maar alleen als hij ernaar kijkt en iets verwacht te zien, komen die atomen samen om dat te tonen wat hij waarneemt. Dus, wat is er voor nodig om iets anders te verwachten? Verwacht een wonder. Dat betekent je gedachtepatronen veranderen, de manier waarop je over tijd denkt veranderen. 

Schepper Wezens die Verouderen

De enige reden waarom jullie in je fysieke voertuigen verouderen, geliefden, is omdat jullie dat verwachten. Jullie denken dat dat nodig is. Jullie zullen er spoedig achter komen, want dat is een van de gaven waarover vele van jullie voorouderlijke rassen beschikten toen ze nog 8 tot 12 voet lang waren op Aarde.

Vele van hen keren weer, geliefden. Betekent dat er een ruimteschip op CNN zal landen? Welnu, dat denken we eigenlijk niet. 

Maar wat het betekent is dat jullie iets van de magie in jullie zelf zullen herinneren. Jullie zullen je ware aard gaan begrijpen. Kijk naar je zelf in de spiegel en je ziet een beperkt ouder wordend wezen dat zich langs een lineaire tijdlijn beweegt. Begin te begrijpen dat tijd circulair is, hetgeen de reden is waarom jullie gek zijn op herhalingen. Dus als je iets miste, en je maakte een vergissing, oordeel je zelf dan niet. 

God oordeelt niet over zichzelf, want dat is gekkenwerk. Laat het los en weet dat het zich opnieuw zal voordoen via de natuurlijke, circulaire tijd en je zult vele kansen hebben om de druk ervan af te halen. Jullie zullen beginnen naar dingen te kijken vanuit een ander perspectief. Jullie zullen de moed brengen tevoorschijn te komen en veel goede fouten te maken. 

Nu gaan jullie je waarheid zien, vervolgens gaan jullie begrijpen wie je werkelijk bent en op die momenten, zullen we omdraaien en het elkaar aanbieden. Dit is de Era van Autorisatie, geliefden. Het is hier op een heel duidelijke wijze. Het is hier voor alle mensen, ook zijn  de meeste momenteel behoorlijk in de war daarvan. Het kwam binnen tijdens een ongelooflijk golf waarover wij spraken zo´n 11 jaar voordat het kwam. 

Jullie wisten dat het in dit leven zou komen, daarom plaatsten jullie je zelf hier. Welkom Thuis. Welkom op de Nieuwe Aarde. Wij zullen jullie helpen dit te begrijpen, niet door te onderwijzen of door jullie nieuwe dingen aan te reiken, maar gewoon door jullie te helpen herinneren aan wat je wilde doen toen je voor het eerst hier kwam. 

Dat zijn de Gouden Sleutels die een ieder van jullie draagt. Enkelen brachten het naar de clan waartoe ze behoorden, terwijl anderen specifieke stralen licht naar de Aarde brachten. Veel mensen zijn van de familie van A, de familie van Waarheid en Autorisatie die hier zijn om de ganse mensheid te helpen de volgende stap in autoriteit te zetten en de nieuwe wereld te creëren. Het is al begonnen, daarom zijn jullie hier. 

Vier het! Vier de situaties waarvan jullie geloven dat ze lastig zijn, en daarmee veranderen jullie je perspectief. Het kan sommige mensen aanvankelijk in verwarring brengen, maar zodra jullie in staat zijn het te zien vanuit het standpunt van een bewuste schepper, verandert alles voor je ogen. 

Dat is de magie die jullie allen koesteren

Julie zijn de grootste engelen die ooit ergens leefden. Wij applaudisseren voor jullie, geliefden. Jullie hebben geen flauw idee hoe speciaal jullie zijn. Jullie hebben een Sluier van vergetelheid ontworpen. Veel mensen dragen die met trots, maar wij zeggen jullie dat die begint te vervagen. 

Wij applaudisseren voor jullie met een enorme glimlach op onze gezichten aangezien jullie beginnen te ontwaken uit de droom en de slaap uit je ogen beginnen te wrijven. Jullie nemen de regie weer in handen, want de nieuwe wereld is hier. Welkom Thuis. Kijk uit naar die prachtige sleutels, die gouden sleutels die jullie helpen een leven naar eigen keus te leven. Vier dat Thusi, geliefden, en vier dat wat je bent op dit moment. 

Espavo. Ik Ben de Hoeder van Tijd.

De groep.

Espavo stamt van een vroege Lemuriaanse begroeting: “Dank je dat jij je eigen macht opneemt.”

 

Bron : AssayyA

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees