Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Selamat Balik! Hier zijn we weer! Jullie wereld verandert overal rustig richting haar goddelijke transformatie. De hemel gaat door met de voorbereiding voor het gewijde moment waarop een nieuwe werkelijkheid officieel zal worden uitgeroepen. Agartha bereidt zich eveneens voor op dit moment, door hun talloze uitvoerders aan de oppervlakte eraan te herinneren zich klaar te maken om publiekelijk te onthullen wie ze daadwerkelijk zijn. Onze vele liaisonteams bereiden zich eveneens voor om te onthullen wat voor werk ze doen om jullie nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. We werken tevens met de vele opgestegen Meesters om al hun geheime gewijde organisaties in de openbaarheid te brengen.

Galactic Channelings

Selamat Jarin! We zijn er weer! Laten we vandaag beginnen met het doornemen van datgene wat er tot nu toe is gebeurd. Zoals jullie weten, hebben onze aardse bondgenoten de basis gelegd voor een nieuw monetair en financieel stelsel en hebben de Agarthanen hun diplomatieke vaardigheden gebruikt om de kern van het nieuwe bestuur te vestigen die moet worden uitgevoerd door een coalitie onder de auspiciën van de Verlichte Leraren. De Verlichte Leraren, onder leiding van Quan Yin in het Oosten en graaf Saint Germaine in het Westen, hebben ervoor gezorgd dat een nieuw systeem van bancair en monetair beleid gaat verschijnen.

Sheldan Nidle - April 9, 2013

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie werkelijkheid is dicht bij de belangrijke verschuiving in het bewustzijn. De geheime heilige samenlevingen van jullie wereld zijn nieuwe allianties aangegaan die hen goed van pas zullen komen zodra de nieuwe bestuurlijke stijl ontstaat. We hebben garanties van verschillende gouvernementele organisaties dat, zodra de Hemel het groene licht geeft, de nieuwe realiteit zonder verdere vertraging kan beginnen. We blijven de duistere kliek volgen zolang het duidelijk is dat deze groep vastbesloten blijft zijn eigenzinnige en destructieve koers van grootschalige militaire conflicten voort te zetten.

Dratzo! We zijn er weer! We komen om uit te leggen wat we momenteel doen en waarom het nog niet gemanifesteerd is. Zoals jullie duidelijk om je heen kunnen zien, zijn de duistere volgelingen nog steeds aan de macht op deze kostbare wereldbol. We hebben hard gewerkt om een werkende alliantie te creëren tussen onze heilige geheime bondgenoten en ons, en deze unie heeft een nieuw monetair stelsel geproduceerd en heeft enorme hoeveelheden verdwenen goud en zilver veilig gesteld ter dekking van het nieuwe financiële stelsel.

Galactic Channelings

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft wankelen op de rand van een nieuwe wereld. De volgelingen van het duister zijn zich zeer bewust van het feit hoe dicht jullie werkelijkheid een zeer belangrijke transformatie genaderd is. Wij volgen verschillende ontwikkelingen die door de duistere zielen gepland zijn in een poging om hun dreigend lot op de een of andere manier te veranderen. De ‘kinderen’ van de Anunnaki hebben jullie levens gedurende bijna 13 millennia met onbetwiste en harde hand bestuurd, maar deze langdurige onplezierige situatie loopt nu ten einde. Tot op heden hebben ze steeds een manier gevonden om te ontsnappen aan gevaarlijke situaties en hopen nog steeds op enkele mogelijkheden om hun huidige situatie te veranderen.

Galactic Channelings

Selamat Jarin! We komen weer met meer nieuws! Bepaalde gebeurtenissen in de hemelen zijn momenteel in voorbereiding. Deze zullen, wanneer voltooid, voor alle betrokkenen het sein zijn dat het moment voor een grote transformatie van jullie werkelijkheid is gearriveerd! Op dit moment moet de Galactische Federatie toezicht houden op de juridische overdracht van jullie bestuur naar onze heilige geheime bondgenoten. Wij kijken vreugdevol uit naar wat een speciaal moment zal zijn voor jullie allen. De duistere kliek en haar ogenschijnlijk eindeloze en alomtegenwoordige aanhangers zullen dan verdwenen zijn.

Dratzo! Opnieuw komen we om jullie te spreken! Een grote hemelse gebeurtenis moet binnenkort plaatsvinden in jullie luchten. Deze gebeurtenis is de laatste in een reeks van verschijnselen die het einde signaleren van een heilige overeenkomst lang geleden gesloten tussen het licht en de Anunnaki. Het is onderdeel van een goddelijke plan om jullie voorouders, evenals jullie, zo goed mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar volledig bewustzijn. Op grond hiervan voorzien we de duistere zielen in jullie wereld van documenten waarin staat dat de tijd is gekomen dat we namens jullie officieel in jullie werkelijkheid kunnen ingrijpen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees