Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Sheldan Nidle

Selamat Jalwa! ( Beleef Eeuwigdurende Vreugde!) We zijn hier om verslag te doen omtrent de status van de initiële overdracht van fondsen naar Noord Amerika. Op dit moment bereiden we de afronding van het proces voor, dat jullie zegeningen in staat stelt voor jullie allemaal beschikbaar te komen. We werden gedwongen een paar verbeteringen toe te voegen aan dat, waarvan we dachten dat het de laatste richtlijnen waren, nodig om deze specifieke taak af te ronden. Onze partners in dit project laten weten dat er nog een paar allerlaatste aanpassingen nodig zijn. Derhalve zitten we nu in het proces van gezamenlijk doen wat nodig is om ons succes te verzekeren.

Sheldan Nidle


Dratzo! Op deze wereld vind een transformatie van niet eerder voorgekomen proporties plaats. De handlangers van de Anunnaki worden uit de macht gezet van zowel de wereldse regeringen als haar financiële systeem. Dit verbazingwekkende proces wordt voorafgegaan door een serie massa-arrestaties en het plotselinge aftreden van sleutelfiguren in het mondiale bankierssysteem. Dit wordt gedaan om een proces, dat gedurende de laatste twee decennia het financiële systeem van deze wereld in wanorde achterliet, te corrigeren.

Sheldan Nidle

Dratzo! We komen vandaag wetend wat hier gebeurt. Op deze aardbol is een beweging gaande die snel groeit. Deze beweging heeft het mogelijk gemaakt dat een nieuw financieel systeem geboren kon worden en dat de voormalige grootmachten van deze aardbol hiervoor op de knieën zijn gedwongen. Op het moment is deze werkelijkheid nog niet volledig publiekelijk omdat eerst nog een aantal wettelijke processen afgerond moet worden. Deze financiële processen zullen tijd nodig hebben. Maar weet dat deze laatste formele documenten de overdracht van de eerste gelden aan de talloze humanitaire projecten niet vertragen. Dit wordt binnenkort verwacht.

Sheldan Nidle

Selamat Balik! Er gebeurt nu veel op deze wereld. Vele financiële veranderingen vinden plaats om te verzekeren dat onze acties succes hebben. Zoals we de vorige keer al zeiden is wat er gebeurt het laatste verval van een systeem dat deze oppervlaktewereld de afgelopen 13 millennia met ijzeren vuist heeft geregeerd. Een dergelijke operatie is gevuld met een schijnbaar eindeloze rij individuen die oprecht zijn toegewijd aan het oude systeem dat lang geleden door de Annunaki is opgezet. Onze aardse bondgenoten begonnen meer dan een decennium geleden precedenten te scheppen voor de opbouw van een alternatief systeem. Zoals we eerder al zeiden, functioneert dit nieuwe systeem al in het grootste deel van Azië en zullen vele delen van deze aardbol volgen.

sheldan Nidle

Selamat Balik! We komen nu om verslag te doen van wat er op jullie wereld gebeurt. De duistere cabal blijft vol listen. Het duister smeedde een wereld waarin oneerlijkheid en misleiding geëerd zouden worden en de oneerlijkheid en gewiekstheid is wel degelijk enorm. Dit feit leidde tot een uitbraak van een dergelijke misleiding dat het spoedig duidelijk werd dat alleen degenen die door het Licht worden vertrouwd in staat zijn hun taken snel en eerlijk uit te voeren. We hebben derhalve besloten alleen hen te werk te stellen die de hun toegewezen taken zonder mankeren kunnen afmaken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een dienstenpool gecreëerd die bestaat uit een speciale groep Wezens.

sheldan Nidle

Dratzo! Het leveringssysteem om onze gelden er doorheen te sturen gaat langzamer dan we zouden willen. Zoals gewoonlijk houdt ieder nieuw onderdeel vertraging in, dat zich centreert rond degenen die ofwel de betreffende fondsen willen stelen, ofwel deze willen omleiden. Onze beveiliging is eenvoudig in staat de voortgang van deze fondsen te constateren en als er iets gebeurt kunnen we ons systeem gebruiken om de fondsen snel te herkrijgen. Iedere nieuwe procedure bevat daarom mogelijke onregelmatigheden die eenvoudig verholpen kunnen worden, meestal door diegenen te arresteren die verantwoordelijk zijn voor het creëren van weer een tijdelijke vertraging.

sheldan Nidle

Selamat Balik! We komen nu met meer informatie over wat er zich over jullie hele aardbol afspeelt. Momenteel melden die commissies, die belast zijn met de totstandbrenging van verschillende onderdelen die de duistere cabal uit haar macht zal zetten, dat succes geboekt wordt bij de uitvoering van hun taken. Toen we meer dan twee decennia geleden voor het eerst en masse aankwamen, stond deze wereld nog onder volledig gezag van de Anunnaki en hun duistere handlangers. Deze verschillende groepen hadden eveneens de geweldige hulpmiddelen van de Ancharanen tot hun beschikking. Tegen het midden van het eerste decennium waren de Ancharanen en de Anunnaki vertrokken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees