Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Dratzo! We komen vandaag jullie welvaart bespreken! Over jullie gehele wereld is er een enorme omschakeling onderweg. Eonen geleden was jullie werkelijkheid opgeslorpt door het donkere en deze heeft de heersende klasse van volgelingen gecreëerd die jullie planeet zo’n beetje naar eigen believen beheerst heeft. We komen jullie nu vertellen dat deze onhandelbare vrije hand voorbij is. Het Licht heeft niet alleen verordend maar ook volledig uitgelegd aan alle betrokkenen dat deze wereld een totale omschakeling moet maken in/naar het Licht en dat ieder van jullie zal worden getransformeerd naar volledige bewuste Wezens van Licht.

Selamat Jarin! We zijn er weer met veel om te bespreken. Zoals je kunt zien, is jullie wereld nog onderworpen aan de laatste vervagende capriolen van de oude realiteit. Elk voorbijgaand moment brengt de cabal dichter bij haar onvermijdelijke ondergang. We kijken met compassie terwijl ze het resultaat van haar keuzes begint te erkennen en te snappen: de totale ineenstorting van alles dat ze kende. Degenen van ons genootschap die betrokken zijn bij dit aspect zijn bijna klaar met de operatie die deze duistere garde machteloos maakt en tot een lege huls van wat ze ooit was.

Galactic Channelings

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment werken onze compagnons aan de aanpassingen en volgorde van grootte die nodig zijn om er voor te zorgen dat jullie overvloedleveringen volgens plan verspreid worden. Een serie laatste goedkeuringen en contractovereenkomsten worden nu gecompleteerd. Het moment voor deze leveringen om succesvol te worden geïnitieerd, nadert, en de cabal wordt goed in de gaten gehouden door een aantal verbindingsteams van de Galactische Federatie en de Agarthanen, wiens doel het is om er op toe te zien dat er geen ernstige inbreuk plaatsvindt voorafgaand aan het startschot, zoals zo vaak gebeurde in het verleden.

Selamat Jarin! Hier zijn we weer met belangrijke dingen om te bespreken. Het belangrijkste gaat over het eerste contact. In het verleden besloten we te vertrouwen op een formele ‘disclosure’-aankondiging door jullie nieuwe regeringen. Wat we nu van plan zijn is het huidige aantal waarnemingen overdag te laten toenemen, als aanvulling op de algemene ‘disclosure’ politiek van het nieuwe bestuur. Het is natuurlijk simpel om achterover te leunen en het huidige scenario zich uit te laten spelen. We zijn echter van plan een meer bevorderlijke omgeving te creëren voor deze aankondigingen door actiever de redenen ervoor voor te bereiden.

Selamat Jarin! We hebben weer veel te vertellen! De duistere cabal zoekt nog steeds een manier om te ontsnappen aan haar netelige positie, maar elke weg die ze kiezen is een doodlopende. Er blijft geen enkele manier over voor deze duistere figuren om hun steeds moeilijker wordend dilemma op te lossen. Intussen stort de wereld die hun voorgangers bouwden steeds verder in elkaar. We brengen hen steeds weer de nieuwe economische en politieke situatie die zich voor hun ogen ontvouwt onder de aandacht. Echt, hun enige hoop is zich over te geven en zichzelf aan de genade van de gewijde geheime genootschappen van de Opgestegen Meesters te onderwerpen,

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie wereld gaat door met fluctueren tussen pogingen van het Westen om een conflict te starten als gevolg van de wereldwijde veranderingen die de machtsbasis van de Cabal bedreigen, en de pogingen van Rusland om een nieuwe werkelijkheid voor het Westen af te dwingen. Deze dynamiek van ups en downs was er gedurende het hele afgelopen decennium. En toch, zelfs wanneer dit vreemde machtsspel een punt bereikt dat lijkt op hoe de eerste wereldoorlog begon, ebt deze riskante mogelijkheid weg.

Dratzo! We zijn er weer met nieuwe informatie! De komende veranderingen in jullie realiteit zijn van het grootste belang omdat ze de grootse verheffing in bewustzijn die jullie doormaken, bevestigen. Elk aspect van jullie is subtiel aan het wijzigen, beginnend met de veranderende configuratie van jullie RNA/DNA. Sommigen van jullie worden blootgesteld aan een versnelde hoeveelheid veranderingen, terwijl anderen rustiger veranderingen ondergaan die een minimum aan lichamelijke ongemakken vergen. Voor degenen die momenteel minder ongemakken ondergaan staan in de vroege zomer meer nadrukkelijke ascentie-symptomen te wachten.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees