Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Selamat Balik! Wij zijn terug! Jullie wereld is geheel in beslag genomen door de laatste fase van een conflict welke begon toen de Anunnaki hun duistere aardse pionnen verliet, opdat ze voor zichzelf moesten zorgen, en zich vervolgens bij de rangen van het Licht aansloten. Deze abrupte omschakeling zorgde voor massale chaos onder de verschillende groepen van de machtige elite op jullie wereld voor bijna een half decennium. De nadering van de tweede Bush administratie gaf de pro-westerse cliques van de duistere pionnen een voorlopig voordeel boven hun Aziatische tegenhanger, maar nu is het tij gekeerd en diegenen de macht lang voor de hegemonie van het Westen hadden, claimen nu hun voormalige autoriteit terug.

Dratzo! We komen! Er is veel voortgang geboekt in jullie wereld. Allereerst hebben degenen die bezig zijn de Duisternis uit te schakelen met succes de middelen verkregen om de leiders van jullie belangrijkste regeringen aan te klagen en deze aanklacht past bij de verschillende juridische acties (zoals het recht op schadevergoeding) om een nieuw financieel systeem op te zetten en het failliete, op schulden gebaseerde systeem te beëindigen. Ondanks veel duistere tegenwerking in de rechtszalen, hebben deze juridische instrumenten de vele procedurele obstakels overwonnen die in het door de duisternis beheerste rechtssysteem geplaatst zijn.

Selamat Balik! We zijn er weer met meer nieuws! Allereerst, een beetje laat: Gelukkig Nieuw Galactisch Jaar voor iedereen! Dit is het jaar 10 Caban, een galactisch jaar dat grotendeels is gereserveerd voor innerlijke en uiterlijke ontdekkingen. Het moedigt je aan meer te leren omtrent wie je werkelijk bent en om naar je aangeboren mogelijkheden te kijken in een nieuw licht, en het zijn deze energieën die nu heel erg aanwezig worden in jullie realiteit. Er breekt een periode aan van manifestatie en ontdekken wat je denkt waar het Leven over gaat en in wat voor wereld je dientengevolge wenst te leven. De komende welvaart en het nieuwe bestuur gaan dit proces van zelfontdekking kickstarten.

Selamat Balik! We zijn er weer om verder te praten. Jullie globale samenleving begint de transitie die werd ontworpen om alle aspecten ervan te herbouwen en te vernieuwen. Nieuw bestuur zal een nieuw financieel systeem ondersteunen, en op het Noord-Amerikaanse continent zal het de edicten zoals door NESARA worden gestipuleerd volgen. Dit nieuwe bestuur zal alle schulden annuleren en de schuldenslavernij van haar inwoners beëindigen. Een compleet nieuw niveau van vrijheid zal ontstaan wanneer de Canadese- en V.S regeringen de voorwaarden in hun handvesten doorzetten die alle burgers bevrijden en ze waarlijk soeverein laten zijn.

Selamat Jarin! We komen om jullie meer te vertellen. Jullie wereld is begonnen haar nieuwe realiteit te manifesteren! Degenen die al zo lang de myriaden onderdelen van het nieuwe bestuur en het nieuwe monetaire systeem bijeen brachten beginnen eindelijk hun vermaarde opbrengst te onthullen. Deze nieuwe verdragen, die een nieuw ethos reflecteren, zullen jullie vrede en welvaart brengen en een einde maken aan de wereldwijd aanvaarde filosofie die rijkdom in handen legde van een paar bevoorrechten. In deze nieuwe maatschappij zal iedereen welvarend zijn en zodoende kan het aloude geloof omtrent geld te ruste worden gelegd.

Dratzo! We zijn er weer met meer informatie voor jullie. Jullie realiteit verandert! De duistere cabalisten flippen en zoeken naar steeds wanhopiger manieren om hun toenemende dilemma’s op te lossen. Zoals we al zo vaak hebben uitgelegd is er voor hen geen enkele manier om zichzelf uit hun steeds moeilijker wordende situatie te onttrekken door het gebruik van hun oude slinkse methodes. Het licht is onweerstaanbaar bezig dit rijk terug te nemen en haar veilig naar haar vriendelijke richting terug te brengen.

Selamat Balik! We hebben jullie veel te vertellen. Op dit moment is een uitwisseling van wettige documenten onderweg die de weg plaveit voor de laatste uitwisselingen die de verschillende welvaartsprogramma’s goedkeurt die volledig worden gefinancierd door de Dragon families. Het autoriseert tevens Quan Yin en St. Germain om de uitbetalingspapieren van hun wereldtrustfondsen te tekenen. De personen die deel uitmaken van deze internationale raad van beheer zijn eveneens betrokken bij deze complexe ondertekeningsprocedures. Op dit moment waarschuwen de vele organisaties die opgericht zijn om deze fondsen te verdelen hun regionale beheerders dat de langverwachte tijd snel nadert.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees