Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Selamat Balik! We hebben veel met jullie te bespreken. Degenen die jullie rijk duizenden jaren hebben gecontroleerd zijn ziek en bezorgd over het feit dat de tijd van hun overgave snel nadert. We zijn verheugd dit nieuws te krijgen en toch snappen we hoe onwerkelijk dit voelt voor degenen die, net zoals hun voormalige meesters, de Anunnaki, alleen nadachten over overwinningen; al snel wisten ze niet meer wat verliezen was. Nu staan ze op het punt te capituleren en zien ze waarachtig dat hun macht uit hun handen glipt.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen terug met meer nieuws. Jullie wereld zit nu een beetje in een lastig parket. Terwijl jullie nieuwe realiteit zich begint te wortelen te midden van de oude disfunctionele structuren wordt er een toestand gecreëerd die vreemde tweedelingen veroorzaakt. Vele nieuwe elementen zijn op hun plaats, maar nog niet operationeel, dus noch de oude, noch de nieuwe realiteit functioneert volledig. Natuurlijk zoekt de Cabal naarstig naar mogelijkheden om hiervan te profiteren door haar plannen door te drukken om waar mogelijk oponthoud te veroorzaken, hoewel ze uit ervaring weet dat deze allemaal gedoemd zijn te mislukken.

Selamat Jalwa! (Wees immer vrolijk!) We komen wat inzichten delen over wat er op jullie wereld gaande is. Het op schuld gebaseerde economische systeem van de duistere cabal hangt waarlijk ‘aan een draadje’ en gaat door met een staaltje schuldformering die zeer verbazend is. Feitelijk heeft het een punt bereikt waar het gewicht van de schulden de infrastructuur van het systeem heeft ondermijnd, dreigend het ten onder te laten gaan, en het is duidelijk geworden dat het duister het centrum niet langer bij elkaar kan houden. Het ziet het moment naderen waar een nieuw systeem het moet overnemen en het ziet in dat dit het einde inluidt van hun positie aan de top.

Selamat Jarin! We komen nu in vreugde! Er gebeurt veel op jullie wereld dat de weg baant naar een nieuwe wereld, een wereld van vrede, gevuld met welvaart. We komen om jullie te berichten dat deze ontwikkelingen een teken zijn dat het nieuwe tijdperk voor de mensheid begint! Het nieuwe tijdperk van openheid zal beginnen met een serie speciale regeringsverklaringen die het einde aanduiden van jullie lange associatie met de duistere krachten. We kunnen jullie eindelijk informeren dat de Cabal, bestaand uit degenen die jullie wereld zo lang beheersten, haar macht gaat overdragen aan nieuwe groepen die staan voor universele vrijheid, soevereiniteit en welvaart.

Dratzo! We brengen goed nieuws! Degenen die voortvarend werken om deze realiteit te veranderen zijn klaar met hun speciale taken, zo dat nu een nieuw tijdperk klaar is om zich te manifesteren. Een schitterende en overvloedige wereld staat op het punt voor de hele mensheid te worden gecreëerd! Er is nog slechts een hele korte tijd over, voordat dit alles zich voor jullie ogen vormt. Wanneer jullie om je heen kijken, neem je een wereld waar die op de rand staat van nieuwe geweldsniveaus, met een monetair systeem dat de meesten van jullie onophoudelijk laat zwoegen in een poging aan het alternatief te ontsnappen: ploeterend in armoede.

Selamat Balik! Vandaag komen we veel vertellen. Zoals jullie weten zijn er verschillende gebeurtenissen onderweg die jullie naar jullie grote overwinning leiden. Er is aandacht besteed aan het benodigde papierwerk en de handtekeningen die we vorige week noemden. Onze bondgenoten houden zich bezig met de diverse situaties op het wereldtoneel, en we hebben onze observatievloot gevraagd om de pogingen van het duister om een grootschalige vuurzee te forceren te stoppen.

Dratzo! We komen jullie vandaag heel veel vertellen! Jullie wereld blijft een geheim slagveld, met de volgelingen van de duistere kliek die grimmig rondhangen ondanks het terrein dat iedere dag door de krachten van het Licht wordt gewonnen. Deze langdurige operatie is enigszins ontmoedigend voor degenen die zichzelf hebben verbonden aan het Licht en zijn uiteindelijk onvermijdelijke overwinning. Het duister behoudt de controle over het grootste deel van het internationale monetaire stelsel, dat op enigerlei wijze heeft te maken met de Amerikaanse Federal Reserve en haar talrijke bancaire bondgenoten, alhoewel die greep niet meer is wat het ooit was.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees