Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


Selamat Balik! We zijn er weer met meer goed nieuws! De verschillende groepen die de laatste configuraties opzetten voor het nieuwe financiële systeem beginnen toezicht te houden op de laatste dagen van het afschuwelijke systeem van het duister. Een geweldige wereldwijde reset van valuta is klaar om te verschijnen. De eerste fase van deze complexe procedure is onderweg. De rest van dit nieuwe systeem zal opdoemen wanneer het nieuwe bestuur online komt. We hebben zorgvuldig toegekeken terwijl de talloze facties waaruit onze aardse bondgenoten bestaan hard werken om jullie wereld naar een nieuwe en blijvende welvaart te voeren.

Selamat Bratzo! We komen met een rapport over hetgeen zich rond jullie wereld formeert. Momenteel wordt het duister gedwongen een groot deel van haar aardse rijkdom en macht op te geven. Dientengevolge zijn alle belangrijke regeringen op jullie wereld ofwel failliet of bijna failliet. Dit feit wordt verborgen om te huidige listen te handhaven zonder de toorn en paniek aan te wakkeren die zal volgen wanneer deze waarheid bekend wordt. De ware welvaart van jullie globale samenlevingen zullen alleen verschijnen wanneer er een wereldwijde valuta revaluatie komt, gebaseerd op door goud ondersteunde valuta.

Selamat Bratzo! (Siriaans voor “Weest Tevreden!”) Talloze gebeurtenissen doemen op zodat waarlijk opwindende dingen zich kunnen manifesteren. De twee belangrijkste items zijn het nieuwe bestuur en de welvaartsleveringen. We werken ijverig om deze veranderingen tot stand te brengen. Degenen die de leiding hebben over deze projecten realiseren zich dat de huidige staat van jullie vele wereldwijde gemeenschappen en het bijna instorten van jullie wereldwijde financiële systeem niet langer getolereerd kan worden. De excessen van de belangrijkste Wereldbanken gaan nog steeds door.

Selamat Balik! We komen nu om een aantal gebeurtenissen te verklaren die op jullie wereld plaatsvinden. Het duister blijft zich terugtrekken. Haar geheime officieren zijn klaar om zich over te geven zodra daar om wordt gevraagd. Onze verschillende verbindingsmensen sluiten een serie persoonlijke discussies met de diverse leiders van onze aardse bondgenoten af. Deze gesprekken hebben een aantal recente datums voor de gebeurtenissen die voorafgaan aan de landingen opgeleverd, die zullen worden aangekondigd door het nieuwe bestuur. De gesprekken hebben ook de datum voor het einde van de UFO cover-up vastgesteld alsmede wanneer we formeel ons schema aan de oppervlakte mensheid kunnen aankondigen.

Dratzo! We zijn er weer met geweldig nieuws! De beweging naar jullie nieuwe realiteit is aan het versnellen. Een aantal geheime besprekingen op deze wereld heeft positieve resultaten opgeleverd die duidelijk zullen worden tijdens de grote ontmoetingen die in de komende week zullen plaatsvinden. Het moment voor collectieve acties die gemakkelijk voorwaartse inspanningen kunnen katapulteren nadert. We verwachten het uiteindelijke groene licht voor gebeurtenissen die nieuwe regeringen manifesteren en nieuwe valuta creëren. Talloze programma’s hebben een punt bereikt waarop het nu nodig is om enige gedachte aan verder uitstel te beëindigen.

Dratzo!! Er is veel gebeurd sinds de vorige keer dat we spraken. Een aantal afspraken zijn gemaakt en een schema voor de volgende paar verborgen gebeurtenissen is klaar. We zijn blij dat deze dingen vooruit gaan en het is belangrijk dat een aantal andere gebeurtenissen nu ook verschijnen. Op dit moment is het afgesproken schema bezig. Hoewel deze dingen niet tot in detail met jullie besproken kunnen worden zijn de duistere regeringen bezig weg te gaan. Totdat de huidige situatie is opgelost kunnen we jullie geen informatie geven over wat er vervolgens gaat gebeuren, maar de daadwerkelijke levering van verschillende welvaartsfondsen is zeer nabij.

Dratzo! We komen weer met goed nieuws! De laatste handlangers van het duister hebben nu speciaal topoverleg met de volgers van het Licht. De arrogante, ooit zo machtigen onderhandelen nu over de laatste voorwaarden voor hun wereldwijde overgave. De duistere Cabal is al gestript van het meeste van hun rijkdom en het Licht zal hun oude regimes transformeren. De afspraken die tijdens de top zijn gemaakt zullen een laatste tijdschema opleveren voor het stichten van een nieuw rijk – één die vrij is, welvarend en die elk persoon in staat stelt volledig soeverein te zijn.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees