Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


sheldan Nidle

Dratzo! We komen met prachtige informatie! De betalingen komen steeds dichterbij en onze aardse bondgenoten nemen nu beslissingen over de inleidende schema’s. Deze betalingen zijn verbonden aan een aantal andere projecten die in relatie staan tot jullie terugkeer naar een goudstandaard en een mondiale valuta-reset. Deze programma’s zijn ook onderdeel van een financiële aanpassing die een nieuw mondiaal financieel systeem zal opleveren. Dit nieuwe systeem zal die overeenkomsten vervangen die eerder in Dumbarton Oaks in de VS werden uitgevaardigd.

sheldan Nidle

Selamat Jalwa! (Wees in eeuwigdurende Blijdschap!) We komen met meer nieuws! Het laatste overblijfsel van de weerstand van het duister zit in haar bankensysteem. Deze ellendelingen vertragen de verspreiding van jullie zegeningen door zogenaamd slecht voorbereid te zijn op de doorvoering van jullie fondsen. We hebben onze aardse bondgenoten geïnstrueerd om deadlines te stellen en persoonlijk toezicht te houden op de laatste stappen in dit proces. Daarbij vertellen onze bondgenoten ons dat een groot aantal nieuwe vermogensmanagers voor jullie moeten worden voorbereid.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen met heel interessant nieuws! Het proces dat jullie realiteit verandert gaat gewoon door ondanks pogingen van de duistere cabal om het verder te vertragen. Dit veroorzaakte het mislukken van de aankondiging van het allereerste begin van de levering van jullie welvaartszendingen. Het duister is er over het algemeen niet in geslaagd het begin van deze leveringen te voorkomen. Dit proces beweegt zich echter voort naar een tijdstip waarop het succes publiekelijk kan worden gezien. Over het geheel genomen zijn we verheugd dat de regeringen die nu door het duister worden gecontroleerd op hun laatste benen lopen. De eerste maand van het nieuwe jaar belooft jullie de welvaart en het bestuur te geven dat lange tijd voor jullie werd voorspeld.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen op deze datum meer met jullie bespreken. De verschillende door het Licht gecreëerde coalities zijn bezig hun operaties met als doel de duistere cabal uit de macht te zetten af te ronden. Deze groepen liggen iets voor op de gezamenlijk afgesproken schema’s. We zijn zeer verheugd met deze resultaten. Het nieuwe Gregoriaanse jaar belooft veel terwijl het zich voorbereidt om zich voor jullie te manifesteren. Dit jaar gaat het eindelijk mogelijk maken de cabal en diens talloze hulpkrachten uit te schakelen. Deze komende overwinning gaat jullie de vrijheid en welvaart brengen die we jullie al zo lang hebben beloofd.

Galactic Channelings

Selamat Balik! We komen op deze dag met goed nieuws!Jullie zegeningen komen steeds dichterbij. Degenen die de verspreiding van fondsen lange tijd vertraagd hebben zijn nu ofwel gearresteerd of zijn onder dreiging van te worden gearresteerd. Een uniek distributiesysteem is getest en succesvol bevonden. Voor het einde van dit Gregoriaanse jaar zullen velen van jullie deze zegeningen ontvangen. We willen onze aardse bondgenoten bedanken vanwege de volledige medewerking. Het is essentieel dat er tenminste enig bewijs van iets positiefs gegeven moet worden. De huidige tijd is daarvoor uitermate geschikt. We hebben in de laatste paar jaren ontdekt hoe doortrapt degenen zijn die aan de macht zijn.

sheldan Nidle

Dratzo! We brengen jullie meer nieuws. Op dit moment is het mechanisme om jullie je zegeningen te geven geactiveerd. Onze liaisons rapporteren dat de eerste aspecten van dit proces onderweg zijn en dat ze geen hobbels tegen zijn gekomen. Onze Aardse bondgenoten gebruiken vol vertrouwen een leveringssysteem dat gedurende jaren goed werd getest. Het is onze wens om een aantal belangrijke elementen ruim voor Kerstmis op zijn plaats te hebben.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen nu uitleggen wat er momenteel op jullie wereldbol gebeurt. De handlangers van het duister die jullie rijk controleren zitten in een lastig parket. De strategieën die altijd hebben gewerkt om het Licht te verwarren werken niet langer. Een speciale tegen-strategie leidt nu tot de nederlaag van de cabal. Dientengevolge tasten zij nu in het duister en zijn ze niet in staat met een winnend plan te komen. Dit dilemma heeft gezorgd voor paniek binnen hun wereldwijde leiderschap. De grote internationale financiële dienstengroepen en hun multinationale medewerkers begrijpen dat hun nederlaag en arrestatie inderdaad imminent is.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees