Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


sheldan Nidle

Selamat Balik! We brengen jullie geweldig nieuws! Het nieuwe bankensysteem waarover we van tijd tot tijd hebben gesproken wordt snel een internationale realiteit. Intussen gaat de ontmanteling van de bestuurscorporatie van de VS door. De naties van de wereld begrijpen volledig wat deze komende ineenstorting echt betekent. Een nieuw economisch en financieel systeem doemt op, hetgeen de VS op één lijn brengt met een aantal naties in Europa, Azië en het westerse halfrond. Deze nieuwe set van realiteiten brengt eindelijk een einde aan de zeer vervormde realiteiten die jullie wereld tijdens de eerste zes decennia van het naoorlogse tijdperk van W.O. 2 hebben bestuurd.

sheldan Nidle

Dratzo! We verschijnen met nieuws waarmee we lang gewacht hebben om aan jullie te vertellen! De energieën voor de aanvang van het leveringsschema zijn eindelijk op handen. Dit proces vergde, om tot stand te komen, enige goddelijke tijd. Onze aardse bondgenoten hebben er vertrouwen in dat een herstart van alle leveringsprogramma’s in stelling kan worden gebracht. De verschillende systemen die hiervoor nodig zijn, zijn nu in werking getreden en een nieuw internationaal bankensysteem staat klaar voor overdracht. Zodoende is de eerste noodzakelijke fase om de oude heersers aan de kant te zetten klaar. De andere die in deze toevoerlijn hieraan verbonden zijn, zijn eveneens gereed om hun verschillende plichten te vervullen.

sheldan Nidle

Selamat Balik! We hebben goed nieuws! Het proces van het verminderen van de verschrikkelijke invloed van het duister gaat door. Het Licht is, door de juiste gebeden en goddelijke handelingen zeer dichtbij het ontmantelen van de laatste, vele millennia geleden door de Anunnaki geplaatste hindernis. Deze serie goddelijke handelingen zal de talloze fondsen vrijmaken en deze genadig laten verdelen. De Agarthanen hebben sleutels in hun bezit voor speciale chants en decreten, speciaal gemaakt voor juist dat doel. Deze handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het daarvoor de juiste goddelijke tijd is. Dat speciale moment is nu.

sheldan Nidle

Selamat Jalwa! We komen! Er gebeurt veel rond deze wereldbol! Onze aardse bondgenoten brengen de verschillende initiële fondsen naar sleutelstellingen. Jullie kunnen verwachten dat deze huidige tijd er een is waarin de machtsstructuur van de duistere cabal eindelijk plaats zal maken voor de nieuwe. Wij hebben dit zich zien ontvouwen en hebben gezien hoe de laatste aanzienlijke weerstand van de cabal in snel tempo van het toneel verdwijnt. Millennialang is de cabal het voertuig geweest met behulp waarvan de Anunnaki, jullie voormalige oppermeesters, dit rijk regeerden. De Hemel heeft plichtsgetrouw strijdmachten gestuurd met instructies omtrent hoe op goddelijke wijze te opereren.

sheldan Nidle

Selamat Jalwa! Wees verheugd! Er zijn vele gebeurtenissen ten goede. De oude families en hun aardse bondgenoten hebben de duistere cabal op haar knieën gebracht! Dit feit wordt bekendgemaakt door de simpele handeling van een uitgebreide overdracht van gelden door degenen die deze zeer nobele zaak en haar wonderbaarlijke missie dienen. Meer dan 13 millennia geleden begonnen jullie voorouders een groot avontuur, dat begon met de val van Atlantis en de heerschappij van de Anunnaki. Deze weg leidde jullie voorouders door drie “gouden tijdperken” in wat wordt genoemd geschreven geschiedenis. Hierin bleven jullie voorouders trouw aan hun zaak en bepaalden ze het toneel voor wat er momenteel gebeurt.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen met meer nieuws omtrent de vooruitgang die geboekt wordt om de realiteit van jullie wereld te veranderen. De vele leden van onze Aardse bondgenoten beginnen het onderdeel van de levering van hun talloze welvaartsprogramma’s te bereiken. De duistere cabal heeft geen succes gehad in het verhinderen van de voorbereiding door onze bondgenoten, van de middelen voor de veilige overdracht van jullie vele zegeningen. De levering van deze verschillende fondsen is onderdeel van een grote operatie om jullie wereld naar een nieuw financieel systeem over te zetten.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen met meer goed nieuws omtrent het proces van de levering van de zegeningen aan jullie. Deze afgelopen week zagen we een grote serie controlepunten worden bereikt (afgevinkt). Een aantal verbazingwekkende gebeurtenissen is de komende week voorbestemd om te gebeuren. Jullie staan nu daadwerkelijk op de drempel van de start van de overdrachten van verschillende zegeningen. We zijn extatisch dat dit inderdaad het geval is. Toen we ongeveer 25 jaar geleden arriveerden, waren we aanvankelijk verrast over de totale arrogantie van de duistere garde die jullie vele mondiale samenlevingen beheerste. Deze individuen leken totaal niet bereid de gewijde decreten van de Hemel te gehoorzamen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees