Sheldan Nidle


Sheldan Nidle werd geboren in New York in 1946. Hij zegt in contact geweest te zijn met buitenaardsen sinds de dag dat hij geboren is. Op de middelbare school werd hij geplaatst in geavanceerde wetenschapsprogramma’s in gebieden met onderwerpen als natuurkunde, scheikunde en meetkunde. Hij werkte voornamelijk als wetenschappelijk onderzoeker aan het energieveld. In 1997 richtte hij de Planetaire Activatie Organisatie [Planetary Activation Organization (PAO)]. Hij channelt leden van de Galactische Federatie van Licht, meestal de Siriërs.


sheldan Nidle

Dratzo! We komen en zijn opgewonden over wat er op jullie wereld gebeurt. Onze liaisons melden dat er grote vooruitgang wordt geboekt bij het opzetten van een veilig en betrouwbaar systeem voor de mondiale overdrachten van jullie vele verschillende soorten humanitaire- en welvaartsfondsen. Deze fondsen sluiten op dit moment een proces af dat lang en omslachtig is geweest om een veilige overdracht aan jullie te garanderen. Deze maand begint de veilige afgifte van deze fondsen vorm te krijgen. Deze operatie zal een aantal andere groepen, die ontworpen zijn om sommige regeringen te veranderen en NESARA als operationeel af te kondigen, gereed maken.

sheldan Nidle

Dratzo! We komen met blij nieuws! De eerste testen van een uiterst doordacht en goed voorbereid distributiesysteem zijn begonnen! Veel van de bankiers die betrokken zijn bij dit systeem hebben veel ervaring zodat dit systeem kan slagen. Daarbij zijn enkele Europese leden van deze oude families bezig deze fondsen in het bijzonder te kwalificeren. Ze weten wat er nodig is zodat deze gelden de Atlantische oceaan over kunnen steken en met gezwinde spoed naar jullie rekeningen kunnen worden overgemaakt. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze zegeningen dat doen waarvoor ze bestemd zijn.

sheldan Nidle

Selamat Jarin! Deze keer komen we om jullie te informeren over wat er op het moment gaande is in jullie realiteit. De duistere oligarchie die in jullie wereld aan de macht is wordt zwakker. Het behoudt echter op sommige gebieden nog steeds macht, dat ze gebruikt om de overgang naar een nieuwe werkelijkheid te vertragen. De belangrijkste sleutel hiervoor is de manipulatie van de gelduitwisseling tussen de ene internationale bank en de andere. Een consortium van verschillende regeringen en een verzameling van voorgeselecteerde private banken controleert dit proces voor het grootste deel. Door het aanvaardbare te beperken kan dit consortium hetgeen via deze belangrijke weg passeert vertragen of zelfs voorkomen.

sheldan Nidle

Selamat Jarin! We komen wederom met heel goed nieuws! Zij die op het gebied van bankieren en geld met onze vennoten samenwerken, melden dat een aantal essentiële fondsen nu worden vrijgegeven. Deze verschillende introducerende fondsen zullen de planning van een aantal welvaartsprogramma’s mogelijk maken. Derhalve zijn we verder gevorderd op de weg die tot het vrijgeven van de welvaartsfondsen leidt en daarmee samengaand een directe oorzaak voor de opkomst van nieuw bestuur. Dit alles levert alleen maar meer bewijs dat jullie de komende weken eindelijk een groot welvaartspakket zullen ontvangen. In feite zullen deze gebeurtenissen ons eveneens allemaal dichter bij ‘disclosure’ brengen.

sheldan Nidle

Selamat Balik! We komen met nieuws omtrent de vooruitgang die geboekt is bij het opzetten van een tijdschema voor de overdracht van jullie welvaartsfondsen. Er hangt veel af van twee belangrijke beslissingen. Deze worden nu onderzocht door een aantal van de oude families wat betreft hoe deze uitgebreide uitbetalingen afgehandeld moeten worden door de ontelbare banken die betrokken zijn bij de steeds maar groeiende leveringsnetwerken. Eveneens zijn vele regeringen betrokken bij de overdrachten van deze gelden aan jullie. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de beveiliging van deze fondsen een van de belangrijkste redenen van vertraging is in de afgelopen paar jaar.

sheldan Nidle

Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn.

sheldan Nidle

Selamat Jarin! Wij komen in Vreugde terug! De aardse bondgenoten die de leiding hebben bij het toezien dat de internationale overdracht van valuta correct en zonder partijdigheid wordt uitgevoerd zijn klaar om binnenkort een proces in gang te zetten, dat zal leiden tot de mondiale verdeling van jullie zegeningen. Ze voeren de laatste testen uit op dit nieuwe systeem. Dit systeem is verbonden met de mondiale valuta re-set. Daarbij zal dit proces uiteindelijk de condities scheppen waarmee de NESARA wetgeving eindelijk, in de V.S. en wereldwijd, uitgevaardigd kan worden. Nieuw bestuur is het meest belangrijke doel voor ons. We hebben gezien hoe de cover-up en de wereldwijde campagne van desinformatie door het oude pro-cabal regime op ons werden losgelaten.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees