Selamat Jarin! We zijn er weer met veel om te bespreken. Zoals je kunt zien, is jullie wereld nog onderworpen aan de laatste vervagende capriolen van de oude realiteit. Elk voorbijgaand moment brengt de cabal dichter bij haar onvermijdelijke ondergang. We kijken met compassie terwijl ze het resultaat van haar keuzes begint te erkennen en te snappen: de totale ineenstorting van alles dat ze kende. Degenen van ons genootschap die betrokken zijn bij dit aspect zijn bijna klaar met de operatie die deze duistere garde machteloos maakt en tot een lege huls van wat ze ooit was.

 

 

 

Het nieuwe bestuur dat de oude orde zal opvolgen gaat het masterplan voor verandering en het geschatte schema uitleggen, en delen hiervan zullen waarschijnlijk zelfs de meest geïnformeerden onder jullie verbazen. Deze uitzendingen zullen snel tot een volledige ‘disclosure’ omtrent ons welwillend bestaan en de redenen waarom we hier zijn leiden. Wanneer dit eenmaal is gedaan kunnen we met de Opgestegen Meesters werken en jullie een chronologische schets geven van jullie oorsprong en geschiedenis, alsmede een introductie tot de wonderen van volledig bewustzijn. Onze primaire missie is jullie terug te brengen naar een staat van verbinding met je Zelf, en dit zal volbracht worden wanneer we geland zijn en jullie zijn voorgesteld aan jullie Binnen Aarde familie.

Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen wat er nodig is voor jullie transformatie naar een volledig bewust Wezen; het is waarachtig een zeer complexe en delicate operatie. Jullie hebben een paar miljard sets RNA/DNA schakelaars die moeten worden omgedraaid. Jullie hebben eveneens meer dan een miljoen kilometer unieke fysieke structuren die speciale wijzigingen nodig hebben. Dit wordt allemaal bereikt door een middel dat de Hemel ontworpen heeft en dat eveneens door jullie goddelijke Wil zal worden gecontroleerd. Dit hele proces wordt uitgevoerd via een set gewijde formules, aan ons gegeven door onze medische teams en onze hemelse raadgevers. Er worden technieken gebruikt die alleen worden toegestaan vanwege het speciale mandaat dat verbonden is met jullie bestemming: een volledig bewust Lichtwezen te worden. De Hemel ziet op dit alles toe en verzekert ons dat jullie je volgens het goddelijke schema zullen verheffen, hetgeen zich in een specifiek tijdsbestek vertaalt. Jullie staan op het randje van dit tijdstip nu jullie goddelijke moment daar is. Als je om je heen kijkt betaamt het jullie om het immense belang van dit zeer unieke en kostbare moment te bespeuren.

Elke dag werken we in op jullie duistere cabal en verbazen we ons over hun hardnekkige en ogenschijnlijk onbewuste houding bij het vooruitzicht op enige toekomstige verandering. In werkelijkheid doet ze simpelweg wat het Goddelijke wenst. Aan de ene kant gelooft ze sterk in zichzelf en haar onoverwinnelijkheid, en aan de andere kant kijkt ze panisch naar hoe haar vele plannen worden gedwarsboomd door de veranderende condities als gevolg van de botsing tussen haar verlangens en jullie inkomende goddelijke werkelijkheid. Ze erkent nu dat deze tweeslachtigheid onhoudbaar is nu ze ziet hoe dicht ze de ineenstorting van haar wereld genaderd is, en een gevoel van ondergang is over de leiderschapsgroepen gekomen nu ze in het gezicht van het onbekende staren. Ze beginnen in te zien dat de onoverwinnelijkheid en macht die ze voor lief namen illusie zijn en alle plannen die ze maakten uiteindelijk hallucinaties waren. Vandaar hun wanordelijke acties, en hun vermogen om de wereldzaken richting te geven hapert en neemt af. Terwijl hun grip verzwakt gebruikt het Licht de ontstane ruimte, en nu is een grote verschuiving naar het Licht hier! Jullie realiteit is aangekomen op wat haar ‘goddelijke verschuivingspunt’ wordt genoemd.

Tijdens de volgende fase van operaties zullen ongekende aankondigingen worden uitgezonden, vergezeld van een grootse uitgifte van rijkdom, nieuw bestuur en ‘disclosure’. Jullie nieuwe bestuur zal volledig transparant zijn en een waarachtig instrument van het Goddelijke. Mirakels en wonderen zullen aan de orde van de dag zijn! Neem even een moment om je je het enorme belang van wat voor jullie ligt te realiseren. Het is zo gemakkelijk om de impact van deze gebeurtenissen op je emoties, jullie levens, jullie buurten en de mensheid in zijn geheel te onderschatten. Het ogenschijnlijk onmogelijke zal voor jullie uitgerold worden, hetgeen een passende dankbaarheid en bescheidenheid van diep van binnen zal oproepen. Maar voel ook de triomf, wanneer alles dat jullie zo lang zo geduldig hebben gevisualiseerd eindelijk waarheid wordt! Dit is geen tijd om verveeld te zijn; het is waarop al jullie werk en toewijding gefocust was. En nu zijn jullie kracht en compassie nog steeds nodig, wanneer de duistere garde hun verantwoordings-rechtszaken ondergaan en hun plaatsen tussen jullie innemen. Wanneer jullie tot volledig bewustzijn terugkeren zal alle pijn en boosheid verdwijnen, net als het verleden!

Hosanna voor het Licht! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op een tijd van vreugde en een grote verschuiving in jullie realiteit. Millennia leidden naar dit moment! Jullie zijn getuige van iets heel speciaals, dat velen voor onmogelijk hielden: de beëindiging van een ingewortelde realiteit die jullie dwong om te denken en handelen en dingen te geloven, zoals het duister praktisch voor haar doeleinden achtte. Elke dag werd het Heilige ontheiligd en het Goede weinig speelruimte toegestaan. Deze onderdrukking van jullie natuurlijke staat van Zijn eindigt en jullie zien het duister overal om jullie heen in ongenade vallen. We wachten in duidelijke vervoering en bereiden ons voor op het onthullen van de waarheid die jullie zo lang werd onthouden. De uitgifte van fondsen en de verschuiving in bestuur zijn slechts de eerste tekenen van wat gaat komen! Jullie wereld wordt halsoverkop opgeladen naar nieuwe paradigma’s en jullie groeiende bewustzijn kan de disfunctionele schaamteloosheid van de duistere cabal niet langer aanschouwen.

De Hemel heeft de veranderingen die jullie wereld naar deze staat van transitie bracht bevolen. Jullie ontwaken collectief voor het wereldwijde dilemma dat door het duister werd gewrocht door hebzucht en totale veronachtzaming van de natuur. Jullie erkennen eveneens de onveranderlijkheid van de korte tijd die nog rest om deze immense ongepastheden te herstellen. Om dit te doen hebben jullie vergevorderde technische hulp en know-how nodig, dus hebben we speciale dispensaties verschaft die jullie ruimtefamilies in staat stellen snel te verbeteren wat zich dringend aandient.

Deze gezamenlijke onderneming zal jullie Wil voor het Goede versterken en snel Gaia’s oppervlaktewereld repareren. Deze activiteit zal jullie ook voorbereiden op jullie gewijde lessen en ieder van jullie in staat stellen persoonlijk naar Gaia uit te reiken, hetgeen je zal helpen om met haar te worden uitgelijnd en om haar veelvoud aan ineengrijpende ecosystemen te bewonderen.

We stellen voor dat de overblijvende tijd gebruikt wordt voor reflectie: het is belangrijk om te zien wat er gebeurt en jezelf voor te bereiden op een gewijde reis van Waarheid en Liefde. Jullie gaan werken met degenen die lang geleden werden toegestaan jullie alleen indirect te benaderen toen jullie in gelimiteerd bewustzijn vervielen. In de navolgende millennia werd deze familieleden alleen een klein beetje interactie met jullie toegestaan. Dit gaat nu veranderen en jullie zullen hen over de uitzendmedia en nu en dan persoonlijk kunnen zien. Jullie zullen leren omtrent Liefde, en dat overvloed in alles de aard van het universum is. Jullie zullen leren hoe te gedijen in een wereld vrij van gebrek, strijd en hardvochtige eenzijdige regels. Jullie zullen zien hoe anders jullie oppervlaktewereld zal worden! Daarna, diep binnen in jullie gewijde Moeder, kunnen jullie opnieuw tot volledig bewustzijn komen en over jullie bestemming leren.

Vandaag vervolgden wij onze boodschappen. We verheugen ons in alles wat er gebeurt. Deze mooie, veranderende planeet begint de uitbundigheid en vreugde van een Wezen dat haar binnenste en oppervlakte rijken samenbrengt te uiten. Ook jullie staan op het punt een prachtige set Hemelse geschenken te ontvangen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

De meeste leden van de Galactische Federatie zijn volledig bewuste wezens. Om je vertrouwd te maken met onze ruimte familie, klik hier.

 

Bron: Galactic Channelings

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees