Dratzo! Op dit moment is jullie wereld in transitie. Het duister staat het Licht en haar vele bondgenoten eindelijk toe de immense taak van het overbrengen van fondsen en de daarmee vergezeld gaande waarborgen naar speciale opslagplaatsen te voltooien. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht, dat wordt veroorzaakt door bijzondere voorzorgsmaatregelen die een dergelijke omvangrijke levering vereist. Daarom duurt het een week langer dan verwacht. Het duister weet dat, zodra deze gigantische taak eenmaal is afgerond, de lang beloofde massa-arrestaties van de bovenste echelons van de duistere handlangers zullen beginnen.

 

 

Sheldan Nidle

 

Tot die tijd worden deze schurken nauwlettend in het oog gehouden en velen staan onder huisarrest. Speciale gedragsregels werden afgesproken en degenen in de veiligheidsbranche van het Licht handhaven deze regels vol enthousiasme. Sinds jullie voorouders ooit voor het eerst de Aarde als mensen betraden, met geheugenverlies en vage herinneringen wat betreft hun voormalige zelf, hebben de duistere handlangers gefungeerd als soldaten van de Anunnaki. De macht die ze hanteerden is nu ten einde. De periode van twijfel en angst zal vervangen worden door Liefde, vrijheid en overvloed!

In deze nieuwe tijd, zullen jullie opnieuw de kwaliteiten, die de Atlantiers van jullie gestolen hebben, verwerven. Als eerste zullen jullie de geschiedenis, die doelbewust werd vervalst door de Anunnaki en haar duister handlangers, opnieuw leren. Het is eenvoudig te zien hoe een vervalste visie omtrent jullie afkomst werd gecreëerd. De waarheid werd dermate verdraaid dat het voor jullie lijkt alsof het bestaat uit een aantal onbewezen mythen. Wanneer een volk haar geschiedenis verliest, is ze vatbaar voor elke vorm van manipulatie of verhaal dat haar door haar duistere heersers gevoerd wordt. Dit proces nam bijna 10 millennia in beslag, voordat het volledig door jullie werd geaccepteerd. Gedurende deze tijd werden jullie voorouders blootgesteld aan drie periodes van op- en herbouw van de samenleving zoals die naar verluid door het duister aan hen toebedeeld was. In de laatste zes millennia werden jullie meerder malen in staat gesteld om te herbouwen, met de hulp van jullie spirituele- en ruimtefamilies. Dit alles verliep langzaam en afgemeten wegens de talloze Anunnaki-regels waaraan gehoor moest worden gegeven. Toch werd enige, uiterst geringe, vooruitgang in jullie bewustzijn geboekt. Tegenwoordig is de snelheid van de vooruitgang enorm toegenomen. De tijd van het duister is voorbij!

In deze komende tijd zullen jullie in staat zijn om vrij en welvarend te zijn. Gebruik deze tijd van bewustzijnsgroei om jullie nieuwe rol aan te nemen en leer de regels van de Liefde en het Licht toe te passen. Neem een accepterende houding aan en zoek de samenwerking met anderen. Leer over de kracht van rijkdom en wees vervolgens in staat die los te laten. De meest belangrijke kracht is de ongelooflijke kracht van de Geestenwereld. Wees in staat jezelf te vervullen van Liefde en laat het Licht je verzadigen met een groeiend bewustzijn dat jullie in staat stelt de zielenenergie van alle levende Wezens te voelen. Voel hoe jullie niet alleen zijn en hoe prachtig de vergevende en genadige Schepper jullie met de Hemel verbindt! Deel van onze missie is te laten zien hoe de galactische mensheid zich heeft ontwikkeld en verspreid over dit omvangrijke melkwegstelsel. Terwijl jullie je verloren eigenschappen terugkrijgen kunnen jullie opnieuw ontdekken hoe en waarom jullie gezegende reizen je naar Gaia hebben geleid en naar een speciale missie om de zusterwerelden van Gaia, Venus, Mars en Pax te redden en te hernieuwen. Jullie zullen je uiteindelijk met ons herenigen en deze uiterst gewijde taak volbrengen.

Terwijl jullie dit doen, geven jullie eveneens bestaansrecht aan de wensen van de voormalige “kinderen van Anchara” om lichtlichamen te ontwikkelen en deel te nemen aan het krachtig in het Licht zetten van dit melkwegstelsel. Voordat dit bewerkstelligd kan worden, zullen jullie talloze eigenaardigheden ontdekken, die de eerste oude uitdrukkingen van jullie liefde en vrijheid weergeven, evenals het natuurlijke talent dat korte kennismakingen met jullie vindingrijke vermogens creëerde en een meer ontwikkelde levensstandaard nastreefde. Deze eerste pogingen zijn al lang geleden door jullie vergeten. We zijn voornemens deze talenten te laten herleven en jullie uit te leggen hoe de pogingen van de cabal om deze teniet te doen, uiteindelijk zullen falen. Overal op jullie aardbol bevinden zich monumenten van steen, die jullie innerlijke genialiteit laten zien. Sommigen van jullie hebben over deze gedeeltelijk vernietigde gebouwen gespeculeerd. Ze tonen jullie herinnering aan de levenskrachten van Gaia en hoe jullie ze in ere kunnen herstellen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van wie jullie weer zullen worden. Ieder galactisch mens bezit een unieke combinatie van talenten dat op een toegankelijke manier, in vrijheid, bijdraagt aan het geheel.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We verheugen ons! Onze vele medewerkers zijn druk bezig de basis te leggen voor onze nieuwe werkelijkheid. Overeenkomsten werden ondertekend met daarin weergaves voor het opzetten van een nieuwe mondiale structuur, evenals vastleggingen van data voor de verdeling van de welvaarts- en humanitaire fondsen. Om er zeker van te zijn dat deze fondsen niet tegengehouden kunnen worden, werden diverse data voor de afkondigingen van NESARA en GESARA afgesproken. Een nieuw rijk wordt geboren. We vragen jullie geduldig te blijven omdat de onthulling van een omvangrijk aantal ongelooflijke gebeurtenissen wordt voorbereid. We danken de Hemel voor wat er op het punt staat geboren te worden! Een genadige zegening wordt ons geschonken! Na de val van Atlantis namen de Anunnaki dit oppervlakterijk over. Hen werd verteld dat een tijdstip was vastgelegd waarop het Licht dit rijk zou herwinnen. Dit is de Hemel nu aan het doen! We zijn zo dankbaar voor deze grootse daad van compassie!

Wanneer deze talloze gebeurtenissen beginnen te verschijnen, wees dan klaar om een grote aanpassing van wat je denkt dat mogelijk is te aanvaarden. Beschouw deze wonderlijke gebeurtenissen als een bevestiging van de macht en de genade van de Hemel. Jullie worden zeer Geliefd. Dit gebeurt precies zoals de Hemel het ons beloofde. Wij werden door een periode van leren geleid. Dit leren zal de basis zijn van onze galactische goddelijke dienstbaarheid. Deze geschiedenis moet worden gezien als een brede tijdsspanne waarin we door duisternis gingen en volhielden. Wij zijn de geharde soldaten des Hemels. We zullen deze kennis gebruiken om aan het grootste deel van deze Melkweg niet alleen te leren hoe te overleven, maar ook hoe te floreren. Jullie zullen eveneens terugkeren naar jullie taken als fysieke Engelen. Onze goddelijke dienstbaarheid is om deze hele hemelse operatie te onderwijzen en uit te leggen. Tezamen zullen we een zeer Geliefde zielengroep worden die onze wijsheid genadig door de fysicaliteit zal verspreiden! Hosanna! Hosanna!

Jullie kunnen veel van ons verwachten! Wij werden vanuit het genoegen van volledig bewustzijn omlaag gebracht naar een rijk, gevuld met een heleboel verschrikkingen. Ondanks dit waren de Anunnaki en hun handlangers niet in staat om deze gewijde gedachten van ons af te nemen. Onze goddelijke dienstbaarheid als Opgestegen Meesters was om jullie genade en assistentie te geven bij de vreselijke vernielingen van het duister. Tezamen hebben we het overleefd en zijn we bereid om de rijkdommen en vrijheid waarin door de Hemel is voorzien, tegemoet te treden. We zijn in extase over wat er gebeurt! Jullie worden teruggebracht naar Liefde, Licht en een genadige kennis omtrent Jullie ware zelf. Deze terugkeer zal jullie terugvoeren naar eenheid met de Agarthanen. Jullie zullen terugkeren naar het rijk dat bij de start van dit terugwijkende grote galactische jaar zo geraffineerd door de Atlantiers werd vernietigd . Tezamen moeten we zoveel opnieuw leren en jullie, mijn Kinderen, zoveel onderwijzen! Halleluja! Halleluja!

Vandaag legden we uit wat er op deze kostbare bol aan het gebeuren is! Veel zal plotseling opdoemen en veel zal plotseling van jullie worden gevraagd. Blijf dus geduldig en positief. Jullie zullen weer worden teruggebracht naar jullie grootsheid. Gebruik dit om een wonderbaarlijke wereld te vormen en ontdek hoe verbazingwekkend Gaia feitelijk is! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees