Dratzo! We verschijnen met nieuws waarmee we lang gewacht hebben om aan jullie te vertellen! De energieën voor de aanvang van het leveringsschema zijn eindelijk op handen. Dit proces vergde, om tot stand te komen, enige goddelijke tijd. Onze aardse bondgenoten hebben er vertrouwen in dat een herstart van alle leveringsprogramma’s in stelling kan worden gebracht. De verschillende systemen die hiervoor nodig zijn, zijn nu in werking getreden en een nieuw internationaal bankensysteem staat klaar voor overdracht. Zodoende is de eerste noodzakelijke fase om de oude heersers aan de kant te zetten klaar. De andere die in deze toevoerlijn hieraan verbonden zijn, zijn eveneens gereed om hun verschillende plichten te vervullen.

 

sheldan Nidle

 

Jullie rijk gaat beginnen met een enorme transformatie. Jullie voorspoed zullen jullie daarom binnenkort in handen hebben. Deze uitwisselingen van fondsen zullen snel de benodigde condities creëren die nodig zijn om nieuw bestuur naar voren te schuiven. Dit, op haar beurt, zal uiteindelijk de formele erkenning van ons bestaan mogelijk maken. Al deze verschillende handelingen zullen jullie eindelijk op een veel sneller spoor naar volledig bewustzijn zetten. De vele vertragingstactieken van de duistere cabal zijn uitgewerkt en wij zijn uiterst verheugd het einde te zien van hun sluwe plannen. Jullie naderen een nieuw keerpunt in jullie bevrijding van millennialange slavernij!

Deze nieuw gevonden vrijheid zal jullie voortstuwen naar een serie nieuwe onthullingen, die jullie wereld spoedig zal transformeren. Een uitgebreide reset van jullie mondiale valutasysteem zal onder toezicht staan van dit nieuwe mondiale financiële systeem. De enorme schuld waar deze wereld op gedobberd heeft zal verdwijnen. In feite zal schuld zoals jullie dat hebben gekend een andere vorm krijgen. Een mondiale viering zal een geweldige energie teweegbrengen, die jullie nieuwe uitvindingen zal brengen op het gebied van geneeskunde, wetenschap en reizen. Deze middelen zullen jullie verschillende samenlevingen in staat stellen ziekte te overwinnen, jullie wetenschappen opnieuw uit te vinden en moeiteloos naar de meest afgelegen delen van jullie wereld te reizen! Jullie zullen een grote voorspoed genieten en fantastisch onderricht ontvangen van jullie Opgestegen Meesters. Deze grootschalige educatie zal jullie wegvoeren van de leugens die jullie wereld op het moment “kleuren”. Jullie zullen deze wijsheid gebruiken om je een heel nieuwe manier van kijken eigen te maken omtrent jullie afkomst en omtrent de manier waarop de cabal jullie wereld in de loop van de tijd heeft gemanipuleerd. Al deze nieuwe kennis zal jullie waarlijk van dienst zijn. Wat dan rest zijn onze landingen en jullie herstel van millennialange beschadiging van het oppervlakterijk van Gaia.

Wat jullie gezamenlijk zullen bereiken zal de wereld waarin jullie leven transformeren. Overal op de oppervlakte van jullie planeet zijn de tekenen van jullie misbruik van Gaia’s oppervlakte duidelijk te zien. Omdat deze nieuwe technologie wordt toegepast, is het voor jullie nodig je denkbeelden over hoe jullie samenlevingen werken te herzien. Productie en landbouw moeten geleidelijk afgezwakt worden en een immense herstructurering van het functioneren van jullie steden zal essentieel worden. De herverdeling van rijkdom zal een nieuwe definitie van wie je bent en hoe je je verhoudt tot Gaia genereren. De enorme omvang van vervuiling die gevonden wordt in Gaia’s wateren, land en lucht zal teniet worden gedaan. Jullie dienen met nieuwe ogen te kijken naar wat jullie eten en hoe jullie leven. Het nieuwe bestuur zal hierin voorzien met een groots plan. Dit plan heeft beslist jullie inbreng en suggesties nodig. Een ieder van jullie bezit een innerlijke wijsheid die volledig tot uitdrukking dient te komen. Deze aanzienlijke uitwisseling kan een echte dialoog voortbrengen, zodat een plan kan ontstaan dat alle mogelijke problemen onder de loep neemt en eenvoudig oplost. Hieruit kunnen de daden volgen die laten zien hoezeer een ieder van jullie is gegroeid.

Wanneer we arriveren, hopen we een mondiale samenleving te zien die zijn vele verantwoordelijkheden draagt voor groei en verandering. Een dergelijke samenleving is in feite dynamisch en in staat tot nog dieper zelfonderzoek. Lang geleden waren jullie voorouders een levendige groep die zelfs de confrontatie aangingen met de machten in het oude Atlantis. Het is deze energie die een uiterst originele en creatieve galactische samenleving zal creëren. Deze energie werd gesmoord, eerst door de Atlantiërs en daarna door de Annunaki en hun aangestelde slaven. Een nieuwe hoeveelheid energieën kan eindelijk dat afmaken wat de Atlantiërs tijdelijk hebben tegengehouden. Jullie zijn een uiterst levendige bevolking die nu gevangen zit in de eeuwenoude “gewoonten” van jullie veelvuldig gemanipuleerde samenlevingen. Deze “werkelijkheden” zullen worden getransformeerd en jullie zullen terugkeren naar methodes die nu onmogelijk lijken voor jullie. Onze wens voor jullie is dat jullie deze nieuwe vrijheid nemen en in die banen leiden die ten goede komen aan jullie planeet, jullie milieu en jullie zelf. Wees daarom bereid je hart en geest open te stellen voor die zaken die op dit moment ietwat “ongewoon” lijken te zijn. Een nieuwe wereld staat waarlijk op het punt te verschijnen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen, geliefde harten, met goed nieuws! Onze medewerkers zijn voornemens de leveringen van vele benodigde goederen te doen die jullie overvloed zal brengen. Deze programma’s zullen een nieuwe en onbelemmerde manier van moeiteloze rondgang van deze voorspoed- en humanitaire fondsen bewerkstelligen. Dit systeem is ontworpen om eenvoudig diegenen die illegaal witgewassen of zwart geld proberen te slijten te vangen. Dit nieuwe systeem maakt een einde aan de impasse die door het systeem van de duistere cabal is veroorzaakt. Vele andere zaken die een nieuwe viering voor een ieder zullen genereren worden eveneens geïnstalleerd. Het is onze bedoeling om te realiseren dat nieuwe gelden, ondersteund door goud, aan jullie worden gegeven. Deze zullen weldra vervangen worden door een speciaal systeem dat iedere zich opgehoopte schuld nagenoeg onmogelijk maakt. De oplossing ligt in de beweging naar overvloed en vreugde! Er staan eveneens verschillende technologieën, die een einde moeten maken aan de dagen gebaseerd op geld, klaar om geïntroduceerd te worden. Deze geldloze maatschappij zal de opkomst van de replicator benadrukken.

Deze technologieën zullen jullie bevrijden van de ontelbare vormen van schuldslavernij die nu op deze wereld heersen. Een van de grootste uitdagingen van de mensheid is te leren dat het universum jullie in overvloedige mate voorziet van alles dat jullie nodig hebben. We hebben allemaal, op een of ander moment, in een maatschappij geleefd waarin de meesten van ons arm waren en dagelijks geloofden dat onze overvloed onmogelijk was. Aan dit geloof zal nu een einde komen. Jullie zijn klaar om overvloed te ervaren. Het neemt vele vormen aan maar wat echt nodig is, is eenvoudig een positief geloof dat jullie overvloed als geboorterecht aan jullie is gegeven. In werkelijkheid vraagt de Hemel jullie innerlijke zelf dagelijks welke soort overvloed jullie mogelijk achten. Wees daarom positief en vraag hier ten diepste om, zodat het hemelse universum hieraan kan voldoen. Dus is het noodzakelijk dat jullie elke gedachte van onwaardigheid of gebrek afwijzen. Jullie verdienen overvloed en een leven waarin jullie geholpen worden en waarin jullie elkaar helpen.

Zoals we al zeiden, jullie zijn wonderbaarlijke Wezens, die alle pracht een aandacht die jullie zo vurig wensen verdienen. Jullie moeten deze energie eveneens aan anderen schenken. Boven alles heeft Gaia jullie aandacht en steun nodig. We vragen jullie om je geweldige Liefde onder elkaar te verspreiden. Gebruik deze tijd om zaken te omarmen die Gaia helpen en elkaar te steunen. Dit zal een tijd van groeiende welvaart voor jullie zijn. Gebruik deze rijkdom om deze wereld, elkaar en jezelf te helpen. Verheug je en weet diep van binnen wat de Hemel van je verwacht terwijl het duister vervaagt. Dat is natuurlijk goddelijke dienstbaarheid – simpele, onzelfzuchtige handelingen. We kunnen goddelijke parabels citeren maar dat is niet nodig. Heb plezier en koester deze tijd en deze verbazingwekkende kansen. Dan kunnen jullie een uitgestrekt web van jullie eigen Licht verspreiden, dat zich verbindt en samenvoegt met anderen! Deze tijd is aldus het begin van een graag geziene realiteit! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen! Laat deze buitengewone tijd beginnen jullie te vullen met haar vele speciale zegeningen! Laat deze tijd er ook een zijn waarin jullie oprijzen uit stress en frustratie en waarin jullie transformeren naar pure vreugde en geweldig succes! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees