Dratzo! De beslissende ontmoetingen zijn gaande. Planningen zijn gemaakt omdat een aantal overeenkomsten een algemene uitgifte van fondsen, evenals een miniem begin van de formele omschakeling van de cabal naar het Licht, mogelijk heeft gemaakt. Deze handelingen zullen het begin betekenen van de manifestatie van een nieuwe realiteit. Zoals vorige week al werd gezegd, is het nieuwe financiële systeem gereed en zal deze geleidelijk aan in werking worden gesteld. Zij die belast zijn met speciale veiligheid ten aanzien van de nieuwe republieken hebben er alle vertrouwen in dat de langdurig geheim gehouden entiteiten eindelijk fatsoenlijk aangekondigd kunnen worden.

 

Sheldan Nidle

Dit proces voltrekt zich enkel omdat we duidelijk hebben gemaakt dat het programma van de Hemel afhankelijk is van formatie van nieuw bestuur en uiteindelijk van het gecontinueerde gebruik van eenvoudig te beïnvloeden fiatgelden. Derhalve zal er een mondiale welvaart zijn, gebaseerd op een wereldwijde reset van valuta en, het allerbelangrijkste, valuta die een werkelijke waarde hebben. Deze zullen gebaseerd worden op de toepassing van edele metalen als ondersteuning. Dit is hoogstens een tijdelijke maatregel aangezien geld binnenkort zal verdwijnen omdat processors en andere verwante technologieën hun opwachting zullen maken. Deze toepassingen zullen een combinatie zijn van Aardse- en Federatietechnologieën. Jullie betreden een tijd van toegenomen bewustzijn en de wetenschap dat jullie niet alleen zijn.

Het nieuwe bestuur zal gebaseerd worden op de transformatie van schuldslavernij naar bevrijding. Wat is de werkelijke betekenis hiervan? Het houdt in dat jullie een hele serie kerninzichten, die millennia geleden door de Anunnaki en hun handlangers op jullie overgebracht werden, zijn ontstegen. Jullie hebben vrijheid bereikt en laten de concepten van gebrek en nutteloosheid achter je. Succesvolle mannen en vrouwen rijzen uit boven dit geloof. Jullie zullen je deze belangrijke serie inzichten, die de manier waarop jullie denken en deze oude realiteit zien, achter je laten. Deze welvaart zal binnenin jullie geankerd worden. De ware persoonlijkheid van een succesvol persoon zal plotseling tevoorschijn komen. Hiermee wordt een grote dosis bescheidenheid en de behoefte om elkaar te helpen gecombineerd. Jullie zullen dit rijk in een geheel nieuw Licht bezien! Jullie zullen het belang inzien van het creëren van een waarachtige gemeenschap. Deze gemeenschap zal op mondiaal niveau ontstaan en het proces, dat ervoor moet zorgen dat dit nieuw te vormen rijk een einde afdwingt aan de vervuiling van licht, water en bodem, ondersteunen. Deze nieuwe wereld zal op een vreugdevolle manier Gaia en haar vele aspecten van jullie galactische menselijke familie met elkaar verbinden.

Zoals jullie kunnen zien zal dit welvarende nieuwe rijk talloze nieuwe uitlaatkleppen vormen om haar dankbaarheid en welwillendheid te tonen. Jullie bevinden je in deze prachtige toestand waarin je geld kunt ontstijgen en volledig begrip kunt hebben van wie je bent. Het tijdperk van Overleven en ‘ieder voor zich’ zal over en uit zijn. Het zullen deze schitterende Wezens zijn die in vreugde naar volledig bewustzijn zullen terugkeren. We kijken toe, terwijl jullie dit nieuwe bewustzijn gebruiken om oorlog te voorkomen, bestuur aan te passen om jullie beter van dienst te zijn en jullie vertrouwen in de ecologie te vergroten. Deze voorbereidingen zijn nog maar het begin van waar jullie, als groot collectief, toe in staat zijn. Terwijl de verschillende soorten fondsen beschikbaar komen, zullen jullie deze gebruiken om elkaar te helpen met de inzet van ‘helingscentra’, de opkomst van uitgebreide infrastructurele projecten en een collectieve ‘waakhond’-benadering van bestuur. Dit geeft het ontstaan weer van een geweldig gevoel binnenin jullie om te willen leven in een ‘fatsoenlijke wereld’, vervuld van vreugde, vrijheid en een stevige constitutionele bescherming die jullie absolute rechten waarborgt. Deze overgang zal door zowel jullie Opgestegen Meesters als ons worden bijgestaan.

Deze wijzigingen aan jullie bewustzijn worden enorm geholpen door de energieën, die de Hemel hier in steeds grotere hoeveelheden aanvoert. Deze energieën veranderen de hormonale structuur van jullie fysieke zelf op een heel subtiele wijze. Het maakt deze veranderingen mogelijk, die jullie bewustzijn laten groeien en die binnen in jullie nieuwe percepties van deze werkelijkheid en alles daarin, creëren. Jullie worden voorbereid om uit jullie kindertijd (dit 3D-rijk) op te stijgen en langzaam de uiterste randen van jullie nieuwe 5D-rijk te betreden. Hier hebben jullie je eigen Kristallen Lichtkamers voor nodig om deze operatie te completeren. Wij in de Galactische Federatie zien hierop toe samen met jullie eigen fysieke lichaamsengelen. Deze procedure is bedoeld om een volgend kritiek stadium te bereiken waarin jullie blootgesteld zijn aan een speciale welvaart, ontworpen om jullie de manier waarop jullie deze realiteit waarnemen te laten wijzigen. Deze groei in welvaart zal nieuw bestuur tot gevolg hebben en daarmee een nieuwe geboorte van jullie natuurlijke rechten. Dit zal tevens onze aankomst markeren. Dit zal een nieuwe tijd zijn voor een eerste kennismaking met jullie ware geschiedenis en jullie komende nieuwe verantwoordelijkheden!!!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze dag markeert een ommekeer in de strijd van de oppervlaktemensheid tegen het duister. De Hemel heeft jullie toegang tot volledig bewustzijn gegeven. Vandaag namen jullie de eerste hindernis in jullie langzame maar zekere mars. Onderweg naar het bereiken van dit grootse doel kan eindelijk een ijkpunt worden genoteerd. De handlangers van de Anunnaki hebben hun macht aan jullie overgedragen. Zodoende zijn nu de allereerste stappen richting een zeer nodige welvaart gezet! Bovendien heeft de Hemel haar verschillende engelbewaarders geautoriseerd om nog een serie fysieke veranderingen voor te bereiden, die de eerste van vele stadia die jullie voorbereiden op volledig bewustzijn zal completeren. Dit gecompleteerde stadium stelt de ankers in voor jullie nieuwe chakra’s en wijzigde de werking van het meridianensysteem in jullie fysieke lichaam. Ons is verteld dat dit grondstadium wordt opgevolgd door een stadium waarin meer van jullie meer etherische lagen zullen worden geconsolideerd. Dit zal door de medische teams en ons worden gemonitord.

We vragen jullie m.b.t. wat er gebeurt om positief te blijven en wanneer jullie maar hulp nodig hebben om ons te vragen. We zijn hier om genade te brengen en jullie te helpen leren in dit soort moeilijke omstandigheden welwillend te zijn. We moeten onszelf zien als een spirituele gemeenschap die bijeenkomt om elkaar door deze huidige tijd heen te helpen. Jullie, mijn geliefde kinderen, zijn speciaal en gaan door een heel ongewone operatie die decennia geleden door de Hemel werd geïnitieerd. Dit gewijde proces zal voortgaan en zal pas ophouden wanneer jullie succesvol door de wonderbaarlijke nuances van de Kristallen Lichtkamers genavigeerd hebben. Meer dan 15 millennia geleden voerde de Atlantische Priesterkaste aanvankelijk het eerste van vele afschuwelijke experimenten op jullie uit. Deze groep van gevierde mannen en vrouwen was vastbesloten de ondergang van hun samenleving te voorkomen en wilde in een goed blaadje komen bij hun duistere kameraden. Rare experimenten op jullie voorouders waren het resultaat.

We vragen jullie positief te blijven. In de zeer nabije toekomst zijn we van plan hetgeen we jullie net hebben verteld uit te breiden. Onze gezamenlijke geschiedenis is een wandtapijt dat voorzichtig moet worden ontrafeld. Ons doel is jullie te begeleiden naar een volledig begrip van de manier waarop je een beperkt bewust Wezen werd en op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe je naar je voormalige staat wordt teruggebracht. Ieder van ons heeft, net als jullie, verschillende levens in stille wanhoop geleefd. Gratie gaf ons na deze levens een erkende manier om een ceremonie te hebben die ons terugbracht naar onze staat van onsterfelijkheid. Deze staat ontstaat omdat de Hemel wenst dat wij onze genade en kracht van de Liefde gebruiken om jullie te begeleiden. De Hemel wenste dat wij het Goddelijke representeerden omdat wij, naar haar heilige oordeel, vele spiritueel voorbeeldige levens hebben geleefd. Derhalve moesten wij via heilige ceremonie transformeren en Opgestegen Meesters worden. We werden naar een spiritueel “opvoedkamp” gestuurd waar we te horen kregen over onze goddelijke dienstbaarheid.

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Dit is er een over vreugde en over het besef dat een belangrijke mijlpaal werd gepasseerd. Jullie staan nu veel dichter bij je heilige doel van de terugkeer naar jullie vroegere staat als fysieke Engelen. Deze reis is nu zover om een paar bevredigender wendingen toe te voegen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees