Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment werken onze compagnons aan de aanpassingen en volgorde van grootte die nodig zijn om er voor te zorgen dat jullie overvloedleveringen volgens plan verspreid worden. Een serie laatste goedkeuringen en contractovereenkomsten worden nu gecompleteerd. Het moment voor deze leveringen om succesvol te worden geïnitieerd, nadert, en de cabal wordt goed in de gaten gehouden door een aantal verbindingsteams van de Galactische Federatie en de Agarthanen, wiens doel het is om er op toe te zien dat er geen ernstige inbreuk plaatsvindt voorafgaand aan het startschot, zoals zo vaak gebeurde in het verleden.

 

sheldan Nidle

 

Vanaf deze update zijn er pre-lancerings werkzaamheden gaande, en we zien geen belemmeringen die verkeersdrempels op, of afwijkingen van de ingeslagen weg zouden kunnen veroorzaken. De vele groepen waarmee we verbonden zijn hebben hun te-doen-lijsten afgewerkt en brengen het benodigde personeel in positie. We monitoren deze operatie van dichtbij om een formeel begin op een van te voren vastgesteld tijdstip te verzekeren. Deze acties, als ze eenmaal zijn begonnen, zullen de eerste pennenstreken zijn op een veel groter doek, bedoeld om jullie realiteit ongekend te veranderen!

Millennia geleden werd een rijk onder kwaad gesternte in het leven geroepen dat veel te lang jullie lot is geweest. Dit rijk verpletterde jullie enorme potentieel, verzwakte jullie Geest en liet degenen die aan de macht zijn jullie vertrappen. Dit rijk eindigt. Iedereen wordt vrij gemaakt en aangemoedigd om vrijelijk jullie afgesproken levenspad te volgen. Deze doelstelling zal gedijen zodra de alomtegenwoordige agenten van de duistere cabal uit dienst zijn verwijderd. Heel snel zullen jullie bevrijd zijn van de enorme hoeveelheden obstakels en lasten waarmee jullie sinds je geboorte werden opgezadeld. Om jullie te helpen met het begrijpen van het belang van de mogelijkheden die zich zo snel aandienen, hebben de Opgestegen Meesters en de Agarthanen een curriculum lessen voor jullie om jullie op de hoogte te stellen van wat er gebeurt, wat je moet weten en hoe je je het best kunt aanpassen aan jullie individuele omstandigheden. Deze lessen zullen alleen maar richtlijnen zijn die je kunt gebruiken om een beter begrip te krijgen van hoe jullie nieuwe wereld er uit kan zien. Gewapend met deze beginselen kunnen jullie een breder begrip krijgen van hoe jullie bewustzijn verandert, alsmede een duidelijker inschatting van het werk dat jullie en jullie individuele Federatie mentor samen zullen doen.

Stel je even voor wat een geweldige impact dit mentorprogramma op je zal hebben! Iedereen op deze planeet krijgt een eigen mentor toegewezen die verantwoordelijk zal zijn voor jullie voorzichtige en liefdevolle begeleiding uit de mist en verwarring van een duistere en stervende wereld, en in de toenemende glans van een Verlicht rijk dat velen zelfs in hun stoutste dromen niet voor mogelijk houden! Wat een boel om te verstouwen in zo’n korte tijd! Daarom hebben jullie ononderbroken (24/7) een persoonlijke gids aan jullie zijde nodig, die je kan informeren over zo ontzettend veel dingen, en die al je vragen en zorgen kan beantwoorden als ze zich aandienen. Nog veel verbazingwekkender dan de veranderingen aan jullie planeet en zonnestelsel zijn de veranderingen die binnen in jullie plaatsvinden en waar dit jullie zal brengen. Om je een beetje een idee te geven: jullie hebben een uitdrukking, (engels) “rags to riches” (van armoe naar rijkdom) en die van jullie is de moeder-van-alle-armoe-naar-rijkdom transformaties die op vele niveaus gebeurt, speciaal op het spirituele vlak. Zo’n vooruitzicht kan je snel overweldigen, en daarom zullen jullie wijze en liefhebbende mentoren nodig hebben om je op je gemak te stellen en je te informeren terwijl jullie nieuwe wereld zich ontvouwt.

Terwijl jullie nieuwe omgeving rond je tot bloei komt zul je gaan herontdekken wie je geschapen was te zijn, en waarom je incarneerde in dit specifieke deel van de physicaliteit. Nadat jullie eenmaal de enorme verandering die ‘first contact’ is te boven zijn gekomen, kunnen jullie je aandacht verplaatsen naar het begrijpen van de “brug’” welke jullie representeren. Jullie zullen in twee werelden leven: die van jullie huidige beperkte bewustzijn en het volledige bewustzijnsrijk waar jullie snel naar toe groeien. Hier worden vele nieuwe concepten dagelijkse realiteiten, zoals jullie levenscontracten en wat ze betekenen, alsmede de Vier Wetten en hun rol en implicatie in de galactische gemeenschap. Met deze gegevens kunnen jullie een weloverwogen onderzoek doen naar hoe je je galactische gemeenschap er uit wil laten zien. Jullie ervaring in het bewandelen van twee werelden geeft jullie een unieke wijsheid, en het is dit dat door de Hemel wordt gebruikt om het Licht te verspreiden. Vele wezens in physicaliteit hebben een Lichtlichaam nodig en jullie unieke ervaring op dit gebied zal voor hen van onschatbare waarde zijn om hun pad naar volledig bewustzijn te verkorten.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! Dit zijn veelbelovende dagen! Vele dingen gebeuren die een grote verandering in jullie zeer beperkende realiteit inluiden. Zaken op jullie wereld zijn ingesteld om te ontploffen (maar niet letterlijk!). Een nieuwe reeks van mogelijkheden is eindelijk verschenen, met beloften om mogelijkheden voor ons allen te creëren. Jullie wereld is verwikkeld in een strijd die de geboorte van een nieuw spectrum van bestaan voorbereidt; kortgezegd, een heel nieuw tijdperk en geheel nieuwe manieren om jullie levens in te richten. Het betekent ook dat we bij jullie kunnen komen om jullie te leren wat we weten van onze ervaringen om onsterfelijk te worden. Om jullie deze waarheden te brengen is een langverwacht plezier voor ons! Wat jullie je waarschijnlijk niet realiseren is dat jullie een wijsheid van onschatbare waarde bezitten die naar boven moet worden gehaald, en dit is waar wij voor van de partij zijn: het is onze taak om af te maken wat de grote spirituele leraren millennia geleden begonnen. Dan kunnen deze goddelijke waarheden eindelijk duidelijk worden erkend en door de mensheid op juiste waarde worden geschat.

Deze grote waarheden zullen het levende hart vormen in de kern van jullie galactische samenleving. Ieder van jullie is een groots en uniek aspect van de Schepper, en tezamen vormen we een prachtige verzameling die onderdeel is van de eenheid die al het leven is. We hebben allemaal plichten en activiteiten die we uitvoeren in overleg met het plaatselijke geheel, en dit op zijn beurt correleert met het grotere geheel als een enorme symfonie. Deze geweldige symfonie zal vreugde brengen aan de Hemel en aan allen die stoppen om te luisteren en te kijken naar diens gewijde effecten. De Geest stort haar Liefde en zorgzaamheid voor deze realiteit uit en we zijn toegewijd jullie een idee te geven van hetgeen gaat komen, en om jullie voor te bereiden op dit waarlijk spirituele en fysieke ‘first contact’. We hebben beloofd deze realiteit te verheffen, en daarna diep na te beraadslagen over wat het allemaal betekent. We staan op de vooravond van een golf activiteiten die onze wereld voor eeuwig zal transformeren!

Daarom komen we met vreugdevolle anticipatie en boordevol Liefde. We voelen diep de verantwoordelijkheid om jullie uit te leggen wat er zich gaat manifesteren in jullie levens. Deze wereld heeft in 13 millennia haar gelijke van hetgeen gaat komen niet gezien! De Hemel is door en door vastbesloten om ieder van jullie op zo’n manier te transformeren zodat Gaia omwikkeld wordt door een realiteit die een ware dispensatie van de Hemel is, alsmede een groots decreet van AEON *). Bovendien is er niets lukraak in deze onderneming; de intentie van het goddelijke plan vervult onze harten en informeert ons bij alles wat we doen. Sta daarom open voor wonderen en zie hoe jullie huidige duistere rijk vlucht voor de binnenkomende Liefdesstraling. Jarenlang zagen we de wereld langzaam ontwaken, en nu is het toenemende momentum van dien aard dat de lang beloofde veranderingen kunnen beginnen te verschijnen en een verschil gaan maken! Het moment waarop we zo lang hebben gewacht is nu hier! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichten. We danken jullie allemaal voor jullie Liefde en toewijding voor de zaak van bewustzijnstransformatie die de goddelijke Wil van de Geest is. Het tijdstip voor de grote verheffing van de mensheid is bijna daar. Dit zal het pad zijn dat ons allemaal naar ‘first contact’ en volledig bewustzijn leidt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

*) AEON: Het hoogste rijk van de Hemel en het gebied rond de Troon van de Schepper.

 

Bron : Galactic Channelings

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees