Dratzo! We zijn er weer met nieuwe informatie! De komende veranderingen in jullie realiteit zijn van het grootste belang omdat ze de grootse verheffing in bewustzijn die jullie doormaken, bevestigen. Elk aspect van jullie is subtiel aan het wijzigen, beginnend met de veranderende configuratie van jullie RNA/DNA. Sommigen van jullie worden blootgesteld aan een versnelde hoeveelheid veranderingen, terwijl anderen rustiger veranderingen ondergaan die een minimum aan lichamelijke ongemakken vergen. Voor degenen die momenteel minder ongemakken ondergaan staan in de vroege zomer meer nadrukkelijke ascentie-symptomen te wachten.

 

 

Kortom, ieder van jullie wordt in het tempo en type gewijzigd zoals in jullie individuele levenscontracten is bepaald. Hoe dan ook, het algemene niveau van ongemak is door de Hemel geprogrammeerd om gedurende de zomermaanden toe te nemen. Deze zomer markeert een heel speciaal moment in jullie geschiedenis: ‘disclosure’ (onthulling) staat centraal in onze totaalplanning en we willen heel graag dat dit noodzakelijk gebeuren formeel wordt aangekondigd. Het stelt ons in staat om direct tot jullie te spreken en de volgende stappen voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te plannen.

Zoals we al eerder zeiden, formele disclosure is een geweldig keerpunt voor de mensheid. Het verdeelt jullie recente geschiedenis in een pre- en een post-contactperiode. In één geweldige sprong maakt disclosure een einde aan het maatschappelijke geloof in jullie biologische suprematie en uniek-zijn, en worden jullie verbonden met de legioenen anderen die in deze uitgestrekte melkweg en physicaliteit leven. Dit moment van openbaring toont jullie eveneens wie jullie eens waren en wie jullie weer zullen worden. Het laat elk concept van jullie als beperkte wezens in de wind verwaaien en jullie worden in een totaal nieuw wereldbeeld geworpen, dat jullie perceptie van wat ‘mogelijk’ is voor altijd verandert, en een nieuw licht werpt op jullie ideeën van de betekenis van het leven: geloof, wetenschap, geschiedenis, filosofie, antropologie, kortom, al jullie culturele bouwsels en tradities. Iedereen zal in het reine komen met myriaden vragen, persoonlijke en planetaire, en deze vragen moeten beantwoord worden, inclusief waar jullie heen gaan als individu en als maatschappij. Deze onderdompeling in een vreemde nieuwe wereld vereist leraren en dit is waar wij in beeld komen. De eerste nieuwe groep waarmee jullie in contact komen zullen de Agarthanen zijn, en zij zullen jullie op weg helpen op het pad naar volledig bewustzijn.

De Agarthanen onderkennen het ongelooflijke belang van wat ze moeten doen. Samenwerkend met de Opgestegen Meesters zullen ze beginnen met het delen van een geweldige hoeveelheid kennis, die voor jullie verborgen werd gehouden. Het is waarschijnlijk dat dit jullie zal doen schrikken, zelfs wanneer het jullie verlicht, derhalve moet het rustig en in een sfeer van zorgzaamheid en empathie worden onthuld. De Opgestegen Meesters brengen hun eigen leringen en zullen hun gewijde ambten gebruiken om jullie allemaal te zegenen, en jullie met goddelijke gratie in een omgeving van vrede, harmonie en overvloed brengen. Hun sacrale talenten zullen essentieel zijn voor jullie. Jullie hele concept van hoe jullie realiteit gestructureerd is zal kritisch worden onderzocht. Jullie zullen zelfvertrouwen zowel als waarheid nodig hebben. Jullie zullen zorg en heling zowel als uitleg over hoe dingen echt werken in jullie nieuwe wereld nodig hebben. Al deze nieuwe educatie zal spiritueel zijn van aard (zoals alles inderdaad spiritueel is) en jullie snel voorbereiden voor het Eerste Contact. Het zet de toon voor onze aankomst en een snelle terugkeer naar volledig bewustzijn. In eensgezindheid werkend willen we het voor jullie allemaal aangenaam en vreugdevol maken in jullie nieuwe realiteit.

Nu deuren opengegooid worden die jullie opwindende nieuwe uitzichten onthullen, weet dat er een heleboel hulp op alle gebieden voor jullie beschikbaar is. De transformaties van jullie zelf, jullie samenlevingen en jullie planeet zijn goddelijk verordonneerd en zal enorme hoeveelheden nieuwe informatie vergen. Jullie zullen behoefte hebben aan een heleboel innerlijk werk waarmee we jullie kunnen helpen. Maar het meeste hiervan zal neerkomen op jullie innerlijke overdenkingen, geholpen door jullie hemelse voogden. Het goddelijke doel hier van is jullie klaar te stomen voor de terugkeer naar een rijk dat jullie bijna 13000 jaar geleden achterlieten. Dit is nog al een uitdaging! Toch heeft de Hemel er het volste vertrouwen in dat jullie daar toe in staat zijn, en als jullie er sneller op gefocust moeten zijn dat jullie dit ook snel zullen doen. Dit is omdat de Hemel iets weet dat jullie grotendeels vergeten zijn: in elk van jullie zit een krachtcentrale die grotendeels door het duister werd ontmanteld, en dit is wat jullie innerlijk werk zal herstellen. Als jullie je weer met deze gevorderde staat van Zijn, wat jullie geboorterecht is, verbinden, zullen jullie in toenemende mate in staat zijn te begrijpen wat volledig bewustzijn inhoudt. En met dit doel staan we klaar om jullie je goddelijk erfgoed terug te geven.

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen nu met een boodschap van hoop en vreugde! Meer dan 13000 jaar geleden werd de oppervlakte-gemeenschap van de Aarde in het duister geworpen en in angst en onwetendheid gehuld, hetgeen jullie reis door beperkt bewustzijn markeerde. Een duistere cabal, die zijn instructies aanvankelijk kreeg van een vreemde coterie die zichzelf de Anunnaki noemde, heerste over dit schijnbaar verlaten rijk. Deze lotsagenten kregen een speciale dispensatie van de Hemel om gedurende deze 13000 jaar jullie heren te zijn. Hierna zou het Licht jullie in jullie natuurlijke, volledig bewuste staat terugbrengen. Voor degenen die een vastbeslotenheid demonstreerden om voortijds tot volledig bewustzijn terug te keren, legde de Hemel met dat doel een kronkelig pad door de generaties heen aan. Dat is de reis die we verkozen te maken. De grote ontberingen resulteerden echter in oneindige vreugde en een diep verlangen naar goddelijke dienstbaarheid. Uitgerust met zulke ervaringen uit de eerste hand, zullen we jullie over jullie eigen gezegende pad begeleiden naar volledig bewustzijn.

Onze begeleiding is geworteld in Liefde en onze plichten bezwangerd met de gezegende manieren van de Hemel. Jullie worden in stappen teruggeleid naar volledig bewustzijn, door een spirituele en fysieke ervaring die het toppunt bereikt met jullie gewijde transformatie in Agartha. Hier zullen jullie het proces voltooien dat begon toen de Agarthanen en wij ons in jullie rijk manifesteerden. Jazeker, velen van ons leven momenteel incognito onder jullie. De Agarthanen bewegen zich vrijelijk en gemakkelijk onder jullie. Ze hebben hun grootte en uiterlijk enigszins aangepast, zodat ze er net zo uitzien als jullie. Ze doen elk soort werk, onderwijzen aan universiteiten en hebben zelfs beroepen waarin ze jullie adviseren omtrent jullie dagelijkse leven. Wij daarentegen, neigen naar werk van religieuze aard, of waarin we religie en moraliteit onderwijzen. Hoe dan ook, we zijn onder jullie!

Als Opgestegen Meesters kunnen we ook opeens verschijnen aan behoeftigen en radelozen om ze terug te leiden op het pad van moraliteit en vreugde, hun verlangen versterkend om hun pad naar volledig bewustzijn te voltooien. Deze taak verheugt ons het meest. We zijn hier tenslotte om jullie van genade, hoop en middelen te voorzien om jullie op dit gezegende pad voort te laten gaan. Het is één ding om te midden van jullie te zijn en te zien hoe jullie alles het hoofd bieden; het is heel wat anders om daadwerkelijk een rol te spelen in hulp aan jullie om vol te houden dóór te gaan op jullie pad. Waar we jullie op voorbereiden is om iets te doen wat wij lang geleden hebben gedaan toen we succesvol onze huidige staat van volkomen vreugde bereikten! Nu hebben jullie binnenkort eveneens het duidelijke privilege om een onsterfelijk, volledig bewust Lichtwezen te worden. Dit wonder staat voor jullie open omdat jullie, net zoals wij, ooit zulke Wezens waren in de Lemuriaanse tijd. Hosanna in de Hoogste aan allen!

Vandaag brachten we jullie weer een boodschap. De tijd voor de Grote Shift (verheffing) en een grote verandering in jullie realiteit nadert! Jullie bewegen je snel naar een groot transformationeel Licht. Dit Licht is door de Schepper voorzegd en wordt geïmplementeerd door de grootse Hemelse levensstromen en door de Galactische Federatie van Licht! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 

Bron: Galactic Channelings

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees