Selamat Balik! De nieuwe realiteit begint aan de laatste fase van manifestering. Lang geleden, in het oude Atlantis, begonnen jullie je te realiseren dat jullie op mysterieuze wijze waren gereduceerd tot niets meer dan een stuk speelgoed van de duistere Atlantische cabal. Deze groep leiders, prinsen en koningen deed het afschuwelijke werk voor de Anchara-leiding op Orion. Ze hadden de vaardigheden van hun tegenstanders beperkt tot een niveau waarop ze niet langer een dreiging vormden voor hun gemene praktijken. Deze lafhartige daad werd steeds opnieuw herhaald tijdens de laatste 3000 jaar van het Atlantische Imperium. Jullie voorouders waren in feite “laboratoriumratten” voor deze duistere gasten.

 

Sheldan Nidle

Jullie werden met name kwetsbaar toen dit imperium plotseling in de krochten van de geschiedenis zonk. Vanaf die tijd werd op Gaia’s aangezicht een grote en machtige serie afschuwelijke dynastieën gesticht. Deze dynastieën waren niet in staat jullie innerlijke Liefde voor waarheid, vrijheid en kameraadschap uit te doven. Dit stelde de Hemel in staat de dispensatie te geven voor een genadige terugkeer naar volledig bewustzijn. Het zijn deze kwaliteiten die ons naar jullie kusten brachten.

De huidige tijd is er één van grote aanpassingen aan jullie maatschappelijke inzichten. Het duister heeft, speciaal in de laatste 70 jaar, complexe onderling verbonden geheime regeringen geconstrueerd die elkaar onderling steunen, of ze nu van Britse, Aziatische, Europese of Amerikaanse oorsprong zijn. Dit addernest moest eerst worden getemd voordat echte vooruitgang in het beheersen ervan mogelijk was. Eerst ontdekten we slechts een kleine serie groepen en enkelingen die toegewijd waren aan ditzelfde doel. Het kostte ons bijna 2 decennia om het vertrouwen te krijgen dat we nodig hadden om waarachtig verder te gaan. Gedurende deze tijd kwamen we onder voortdurend toezicht van de duistere oligarchen en hun vele arglistige bondgenoten. We hebben dit verhaal talloze malen eerder verteld. We doen dit nu weer om te benadrukken wat we nu hebben ontdekt. Dit heeft nu te maken met hoe deze duisteren momenteel opereren. Deze immorele boeven bezitten het Internet en verscheidene aspecten ervan. Hun voortdurende machinaties veroorzaken een vertraging in het proces van hoe jullie zegeningen over deze aardbol naar jullie toe gebracht worden.

Dit communicatieprobleem resulteerde in een kort oponthoud, dat een kleine herziening in de originele schema’s nodig maakte. Deze problemen zijn nu opgelost en de noodzakelijke instructies voor het creëren van nieuw bestuur gaan verder. We zijn ervan overtuigd dat deze samenzwering nu afgelopen is . De belangrijkste boeven werden geïsoleerd en zijn volledig onder controle. Jullie naderen snel het punt waarop een aantal sleutelgebeurtenissen eindelijk kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk deze immorele ploerten vast te zetten zodat ze zich niet langer op enigerlei wijze kunnen bemoeien met wat er nu gepland is. De oude families en hun bondgenoten hebben de middelen om de aangeboren inzichten omtrent hoe deze wereld werkt, te hernieuwen. Ze gaan eerst de herverdeling van rijkdom en macht behandelen. Deze acties zullen jullie je langverwachte vrijheid geven. Het zal eveneens nieuw bestuur in staat stellen het einde van de decennialange UFO doofpot aan te kondigen!

Deze nieuwe vrijheid betekent dat jullie nieuwe verantwoordelijkheden krijgen t.a.v. jullie gemeenschappen en jezelf om de middelen te creëren om creatief jullie gemeenschaps- en wereldproblemen op te lossen. Binnenin jullie allemaal zit een enorme energie die jullie makkelijk kan helpen perfecte oplossingen te ontdekken. Dit kan jullie in staat stellen samen te komen en een serie plannen te smeden die alles wat jullie aanvankelijk aanpakken kan afhandelen. Dit proces is hoe wij, gebruikmakend van vloeiend management, snelle en makkelijke oplossingen vinden. Onthoud dat terwijl jullie ontdekken hoe dit proces voor jullie kan werken, dit de manier is waarop jullie voorouders in Lemurië voor elk probleem een oplossing vonden. Gebruik dit om jezelf voor te bereiden op het werken met jullie mentors. Wat wij prefereren is een diepgaande dialoog tussen jullie. Hierin zullen jullie ontdekken hoe veel van jullie gewoonten en gevoelens ontstonden. Bovendien gaan jullie voorgaande levens onderzoeken en hoe ze jullie huidige levens beïnvloeden. We moeten eveneens diep ingaan op hoe jullie genoom werd ontworpen en hoe welke moeilijkheden dan ook, gecorrigeerd zullen worden.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Jullie leven in gezegende tijden! Een grote hervorming van deze werkelijkheid is nu gaande. Het duister en haar menselijke handlangers zijn tot voor kort in staat geweest om hun heerschappij onverminderd voort te zetten. Pas toen waren onze medewerkers bij machte een verandering in deze goddeloze linie af te dwingen. Verschillende zeer dappere onderhandelaars waren in staat een alliantie te vormen tussen verschillende ontevreden elementen binnen de legers van de wereld. Deze uiterst moedige Wezens gebruikten deze nieuwe alliantie om de oude families bij te staan en eindelijk de oligarchen van het duister tot inbinden te dwingen. Dit maakte een grootse procedure mogelijk die de verplaatsing van gelden toestaat, evenals de vorming van een nieuw internationaal financieel systeem. Er bestaat nu een korte onderbreking veroorzaakt door een op het laatste moment ontstane verstoring van de Aardse communicatiesystemen van het Licht. Dit wordt op het moment voor het grootste deel gecorrigeerd. Ons werd verteld dat deze verstoring de werkzaamheden, die jullie je zegeningen en jullie vrijheid moeten brengen, niet helemaal heeft stilgelegd!

Als de tijd gekomen is voor deze uitgebreide distributie van jullie zegeningen, wees je dan bewust van de velen op deze Aarde die grote offers hebben gebracht om deze nieuwe wereld te laten manifesteren. Neem de tijd om te bidden of te mediteren voor deze geweldige Zielen! Blijf positief en in staat om de droombeelden en de positieve energieën, die deze goddelijke zaken mogelijk maken, uit te stralen. Kom tezamen om degenen te zegenen die het duister terug hebben gedrongen en maak deze wonderlijke daden mogelijk te geschieden! We zijn allen een heilig collectief van Wezens die lang hebben geleden en die nu met de toestemming van de Hemel in staat zijn om aan de rand van een uiterst gezegende serie successen te staan. Er zal veel van jullie verwacht worden. Gebruik deze momenten om te bidden en plannen te maken over hoe deze prachtige nieuwe visie vorm zal krijgen. Jullie zijn uniek en speciaal. Laten we deze werkelijkheid tonen tot welke magnifieke dingen jullie in staat zijn!

Deze wereld is altijd vol met onnodige teleurstellingen geweest. Deze keer zullen jullie schitteren en laten zien dat een nieuwe realiteit gevormd kan worden uit de oude. Dit nieuwe rijk zal de quarantaine waar jullie je sinds de val van Atlantis in bevonden hebben, transformeren. Dat is het moment waarop jullie de noodzaak van een nieuw bewustzijn, dat jullie belichamen, opeisen en demonstreren. Jullie zullen je menselijke familieleden ontmoeten en een genaderijke procedure starten die naar volledig bewustzijn zal leiden. Wij erkennen wat jullie doen en zijn van plan jullie volledig in te lichten over vele gebeurtenissen die in het verleden plaatsgevonden hebben. De sleutel is waarheid en een nimmer eindigende nieuwsgierigheid naar wie jullie werkelijk zijn. De waarheid zal door ons worden verschaft in een belangrijke serie gesprekken met een ieder van jullie. Deze lessen zullen een startpunt betekenen voor wat jullie uiteindelijk zullen weten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we zoals altijd ons verslag van wat er op jullie aardbol gaande is. Het duister is nu bezig zich terug te trekken en een nieuwe werkelijkheid zal weldra voor jullie ogen vorm krijgen. De arrestaties en de opkomst van NESARA zijn nabij. Wees geduldig en positief! Een nieuwe tijd voor iedereen is aanstaande en laat het ontstaan met alle positieve energieën die jullie kunnen manifesteren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees