Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


Galactic Channelings

Er was een verborgen controlesysteem actief in jullie wereld dat nu zichtbaar is geworden voor hen die wakker zijn. Omdat het zo lang niet werd uitgedaagd hadden de mensen het gewoon geaccepteerd. Er was zoveel gedaan om de mensen te overtuigen dat ze vrij waren, dat het nogal een schok was toen ze zich realiseerden dat ze in feite slaven waren. Alle oude kennis en begrip van de ware geschiedenis werd verwijderd en verborgen gehouden, om alleen gedeeld te worden met de geheime genootschappen die alles in jullie wereld onder controle hebben. Zoals ik al vaker heb gezegd: wanneer het Vaticaan valt, zal al deze kennis terugkomen in het publieke domein. Dit is wat nodig is voor het menselijk ras om te overleven.

Galactic Channelings

Wanneer je om je heen kijkt, mijn lief, kun je goed zien aan wat er in veel landen gebeurt wanneer mensen samenkomen, en ook uit de vele e-mails die je ontvangt dat de ‘shift’ is begonnen en aan kracht wint. Het 3D controlesysteem verliest elke dag meer terrein, binnen enkele weken wordt dat voor iedereen duidelijk. Ik heb je verteld dat vele machtige wezens uit lang vervlogen tijden naar de Aarde zijn teruggekeerd. Ze maken zichzelf bekend en leiden ons voorwaarts op de weg om de volledige transformatie van de planeet te bewerkstelligen.

Montague Keen

Het was een moeilijke maar interessante week voor je, mijn lief. We deelden je opwinding terwijl je de VERKLARING las die officieel door de SOEVEREINE MENSEN VAN HET OUDE IERLAND is gemaakt, die niet langer hun instemming geven aan de LEX ROMANA, het Tirannieke Systeem dat was opgelegd door Rome. De tranen die je plengde terwijl je over deze dappere houding die het Ierse volk innam las, waren tranen voor al degenen die leden door de heerschappij van Rome, niet alleen in Ierland. De wereld leed, de mensheid leed door hetgeen bijna 2000 jaar geleden was ingesteld. Mijn lief, we inspireerden velen om te onderzoeken wat verborgen was.

Montague Keen

"Aanschouw een feit als een kind en wees bereid elk vooroordeel op te geven en nederig te gaan naar welke afgrond de natuur je ook leidt, of je zult niets leren." (T.H.Huxley) Dit is wat ik vandaag nederig vraag aan een ieder van jullie. Kijk naar alles dat jullie tot op heden als feit hebben aangenomen. Controleer die zogenaamde feiten zelf en je zult tot je verbazing ontdekken dat jullie er door jullie opzichters werden ingeluisd te geloven wat zij vertelden dat de feiten waren. Over de hele wereld worden studies uitgevoerd om deze “feiten” te onderzoeken en men vindt de correcte antwoorden. DNA bewijst zonder ruimte voor twijfel, dat de claims dat een bepaald “ras” zijn oorsprong had in het Oosten, compleet onwaar zijn. De feiten weerspreken zo’n claim.

"Om erachter te komen wie over je regeert, hoef je alleen maar te ontdekken op wie je geen kritiek mag hebben." Voltaire . Mijn lief, ik vertelde je vele jaren geleden dat het Vaticaan moest vallen. Dit is het begin waarop jullie allemaal hebben gewacht. Het is de top van de piramide en het beheerst alles dat corrupt is in jullie wereld. De dam breekt en het gevolg zal overweldigend zijn. Hoewel kindermisbruik een groot deel ervan is, zal het het GELD zijn dat het vernietigd. De meerderheid van jullie heeft nooit vermoed dat het Vaticaan het geld en de oorlogen beheersten. Wanneer je rekening houdt met het aantal mensen dat het leven verloor dankzij handelingen van het Vaticaan zul je tot op het bot geschokt zijn.

Het is belangrijk om op je eigen oordeel te vertrouwen en niet blindelings alles wat jullie zogenoemde leiders zeggen te accepteren. Ze volgen allemaal hetzelfde script, maar gebruiken verschillende woorden. Er bestaan plannen die jullie tot in je kern zouden schokken wanneer jullie ze kenden en begrepen. Informatie over deze sinistere plannen is te vinden voor iedereen die in staat is er de tijd voor te nemen om naar te zoeken. Dit zijn de eindtijden en er wordt zo veel gedaan om dit feit voor jullie te verbergen. De Cabal strijdt een verloren strijd maar ze weigeren dit feit te accepteren. Ze zullen proberen zo veel mogelijk te vernietigen voordat ze hun nederlaag zullen aanvaarden.

Het delen van informatie is een heel belangrijk onderdeel van het ‘ontwaken’. Het is van het grootste belang te begrijpen dat het tijd wordt om te worden bevrijd van de wurggreep die het duister op jullie planeet heeft. Elke gedachte en handeling heeft energie, dus verzeker je er van dat je geen kostbare energie verspilt aan de trivialiteiten die gebruikt worden om jullie gedachten af te houden van de netelige positie waarin jullie je nu bevinden. Ze hebben OUDE KENNIS tegen jullie gebruikt. Ik heb jullie aangemoedigd oude kennis te onderzoeken, want daar zullen jullie de antwoorden vinden die jullie zoeken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees