Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


De plannen om het internet aan te vallen konden niet doorgaan omdat goede mensen hun informatie wereldwijd deelden zodat het onmogelijk werd voor de Cabal om hun plannen uit te voeren. Het is belangrijk dat jullie van deze ervaring leren. Realiseer je dat je niet machteloos bent. Zoveel landen waren zich bewust van de plannen om het internet aan te vallen. Daarom vindt de Cabal het steeds moeilijker om hun plannen geheim te houden. Door samen te werken, bij elkaar te komen en als geheel in actie te komen, zal de mensheid overleven. Jullie hebben de Cabal niet nodig om te overleven. Hun plannen voor de mensheid zijn afschuwelijk, maar ze worden blootgelegd. Samen kunnen jullie voorkomen dat ze uitgevoerd worden.

Elke dag wordt het jullie duidelijker, waarom zo velen het moeilijk vinden te ontwaken. Alles wat ze geloofden blijkt nu onwaar te zijn. Ieder instituut dat ze steunden, vertrouwden en geloofden is nu precies tegenovergesteld aan wat ze geleerd was. Ze voelen dat elk weefsel van hun leven nu verscheurd wordt en ze zijn bang. Ze willen hun ogen voor dit alles sluiten. Daarom noemen ze het ‘complotten’, want het beangstigt hen.Het vergt moed om met open ogen te kijken naar hetgeen tot nu toe geheim werd gehouden en het te zien zoals het is: de beheersing en overname van jullie planeet en het menselijk ras. Jullie moeten vertrouwen hebben en sterk zijn in jullie overtuiging dat jullie op moeten komen voor waarheid en recht.

Galactic Channelings

Blijf sterk, mijn lief, wetend dat onze plannen vervuld zullen worden. Af en toe glipt er een aanval door. Onthoud dat het niets is vergeleken met hoe het was toen ik net was overgegaan. We beschermen je. Er is een schild om je heen. Je weet op zielsniveau dat we zullen slagen. Je ziet nu hoe degenen die het leven zoals je dat kent willen vernietigen, op de proef worden gesteld door degenen van het licht. De meeting van de cabal (in Watford, Engeland), die ze geheim wilden houden, wordt openlijk uitgedaagd door de niet te onderdrukken DAVID ICKE.

De veranderingen die momenteel plaatsvinden in jullie wereld, zowel energetisch als fysiek, kunnen niet worden gestopt. Ze zorgen voor een verandering in het controlesysteem dat jullie in het duister heeft gehouden. Velen zullen zich gaan uitspreken en om vergeving vragen voor hun arbeid tegen het belang van de mensheid. Ze zullen onthullen wat jullie te wachten staat en wanneer de Cabal van plan is om te proberen de mensheid zoals jullie die kennen te vernietigen. Ik wil jullie niet alarmeren, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal hoopt dmv het element van verrassing op een onbewaakt ogenblik toe te slaan.

Het licht van de waarheid ontmaskert zo veel. Degenen binnen de cabal zijn wanhopig: ze zijn aan het spartelen. De mensen accepteren niet langer wat ze wordt verteld zonder vragen te stellen. Ze checken nu het bewijs, en vragen zich af hoe ze in het verleden hebben kunnen accepteren wat ze werd verteld. Jullie geloofden dat zij die jullie regeerden jullie belang voor ogen hadden. Nu kunnen jullie zien dat dit niet waar is. De cabal regeert en jullie maken geen deel uit van haar plannen! Jullie hebben de ene valse vlag operatie na de andere gezien, uitgevoerd om ANGST te veroorzaken en vijanden te creëren die domme, gedachteloze mensen zonder vragen te stellen aanvallen.

Het is nu voor iedereen duidelijk hoe wanhopig de Cabal momenteel is. Ze vallen iedereen, die probeert licht naar jullie wereld te brengen, vanuit elke hoek aan. Wees waakzaam en alert. Ze vechten om te overleven en ze proberen iedereen die hun plannen in twijfel trekt te vernietigen. De tijd raakt op voor degenen die nog steeds weigeren het licht te zien, of het nu komt door angst of door onwetendheid. Er moeten grote beslissingen worden genomen met betrekking tot het leven op Aarde. De veranderingen zijn bezig, eerst kalm, maar spoedig gaan ze steeds sneller, dus moeten jullie op het goede spoor zitten.

Ja, mijn lief, geweldig nieuws. De Ieren kwamen bijeen in een enorm vertoon van solidariteit. De gebeurtenis, Van Duisternis naar Licht, was een groot succes: met 40.000 mensen die bijeenkwamen om het Licht te verwelkomen. Dit is waarop we gewacht en gehoopt hadden. Het is nog maar het begin. Reken erop dat de energie van deze gebeurtenis anderen verlicht en bemoedigt om het licht te verwelkomen en jullie macht terug te nemen. Wanneer mensen in solidariteit bijeenkomen, realiseren ze zich het belang van het delen van hun expertise, hun kennis en hun begrip van wat er werd gedaan om ze in het duister te houden.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees