Montague Keen


De primaire missie van de Montague scherp Foundation is het ondersteunen van de vooruitgang van de mensheid door onderwijs en innovatief onderzoek. Onze doelen: Ontdekkingen in alternatieve geneeskunde en genezing,Onderzoek in eco-vriendelijke innovatieve landbouwpraktijken,Onderzoek naar het hiernamaals, Baanbrekende alternatieve energiebronnen,De Stichting werd in April 2006 geregistreerd, en directe begeleiding voor haar missie heeft ontvangen van Montague Keen na zijn overlijden in 2004.


Doordat jullie verlicht zijn ervaren jullie een beter begrip van de illusie die werd gecreëerd om jullie geknecht te houden. Jullie zien het Licht en met het licht komt liefde, en deze liefde verbindt jullie opnieuw met God (Het Al Dat Is). Jullie keren terug naar het universele geheel. Verbind je met deze liefdesenergie, want waar liefde is kan geen angst of ziekte zijn. Leer opnieuw met liefde kijken naar alles, zelfs naar degenen die jullie werden aangemoedigd te vrezen. Jullie liefde zal hun macht over jullie verdrijven. Hou van jezelf, dit is zo belangrijk, want als je niet van jezelf houdt kun je ook niet van iemand of iets anders houden.

Dit is voor velen van jullie een moeilijke tijd, want de duistere entiteiten infiltreren waar ze maar kunnen om ontwrichting en chaos te veroorzaken in hun wanhoop om te overleven. Iemand bracht onlangs inderdaad zulke entiteiten naar ons huis. De aanhoudende onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening die voorkwamen dat je ons werk kon voortzetten is een voorbeeld van deze bemoeienis. Het zoekt mensen uit die dicht bij je komen om ons werk te ontwrichten en disharmonie te veroorzaken waar die niet zou moeten zijn.

Ik voel je opwinding, mijn lief. Het bewijs is er en het is voor iedereen beschikbaar. De CABAL is EINDELIJK ontmaskerd. Ja, het heeft lang geduurd, maar het moest grondig en goed te begrijpen zijn. Nu spreken de feiten voor zichzelf. Het is een ieders plicht de ware feiten te erkennen en er naar te handelen. Jullie, mensen, kunnen nu zien hoe jullie geknecht waren door een corrupt systeem. Jullie zijn niet eens eigenaren van je eigen huis; jullie zijn slechts bewoner. Ook bezitten jullie je eigen auto niet. Jullie is nooit de waarheid verteld over wat dan ook. Zelfs jullie kinderen zijn van de staat: die ze willekeurig kan en zal verwijderen.

Gegroet vanaf deze kant van het leven ten tijde van de feestelijkheden, waar families bijeen komen om vaarwel te zeggen tegen het oude en welkom tegen het nieuwe jaar. Dit jaar vieren jullie natuurlijk het begin van het Aquarius tijdperk. Velen onder jullie ervaren het opruimen van alle oude bagage die werd gebruikt om jullie onder controle te houden. De bagage was deel geworden van wie jullie zijn, dus het verlies ervan was voor velen van jullie traumatisch. Jullie harten en gedachten moeten vrij zijn van rommel wanneer jullie een leven van vrijheid in stappen, wanneer de waarheid van de werkelijkheid waarin jullie bestaan zal worden onthuld.  Alles is in gereedheid om dit te laten gebeuren. 

Wat was het een moeilijke week voor je, mijn lief. Omdat je hooggevoelig bent hebben de hogere energieën heel veel effect op je. Ze brengen emoties naar boven die lang in het verleden begraven lagen. Bepaalde mensen gedroegen zich onlangs heel anders dan gewoonlijk en zijn nu erg in de war. Wanneer je op nu van je vooraf afgesproken pad afdwaalt zullen er allerlei soorten moeilijkheden komen om je opnieuw op het juiste spoor te zetten. Het is een oorlog tussen goed en kwaad, goed en fout. De Cabal wil je stevig op het materialistische pad. Ze veroorzaken financiële problemen die onoverkomelijk lijken voor zo velen van jullie. Wanneer jullie de moed hebben om uit de tredmolen te stappen en de controle over jullie leven te nemen zal alles op zijn pootjes terechtkomen en wordt jullie pad duidelijk. Vat moed, aanvaard en blijf geloven in de veranderingen

Mijn lief, wat een veranderingen zie je in deze tijd van openbaringen. Alles zal onthuld en verwijderd worden zo dat alleen licht overblijft. Een ding waar ik op moet wijzen is dat degenen die de realiteit van de toestand waarin jullie wereld zich bevindt weigeren te accepteren en hun ogen sluiten voor alles om hen heen, feitelijk medeplichtigen van het Duister worden. Jullie moeten leren verandering te omarmen, aangezien niets vooruit kan gaan totdat jullie dat doen. De Cabal gebruikt elke truc in hun arsenaal om je zo gek te krijgen om GM (genetisch gemanipuleerde) gewassen, inentingen, fluoride in de watervoorziening etc te accepteren.

Jullie wereld ontwaakt en de greep van de Cabal wordt losser nu het Licht van de Waarheid zich verspreidt. Nu zijn de mensen bereid serieus onderzoek te doen naar de ware geschiedenis van jullie wereld voordat de Cabal die veranderde, 2000 jaren geleden. Door bloedvergieten drongen ze hun doctrines het ene na het andere land op. Ze schiepen verdeeldheid door verschillende geloofs-systemen met de bedoeling conflicten te scheppen. Als jullie niet kijken naar hetgeen toen gedaan was, zullen jullie nooit begrijpen hoe de zaken te veranderen. Wanneer de waarheid eenmaal begrepen wordt, valt alles op zijn plaats. Je kunt niets veranderen totdat je begrijpt wat veranderd moet worden en wie er verantwoordelijk is voor de staat waarin jullie wereld zich bevindt. Jullie moeten jezelf afvragen wie je kunt vertrouwen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees