Doordat jullie verlicht zijn ervaren jullie een beter begrip van de illusie die werd gecreëerd om jullie geknecht te houden. Jullie zien het Licht en met het licht komt liefde, en deze liefde verbindt jullie opnieuw met God (Het Al Dat Is). Jullie keren terug naar het universele geheel. Verbind je met deze liefdesenergie, want waar liefde is kan geen angst of ziekte zijn. Leer opnieuw met liefde kijken naar alles, zelfs naar degenen die jullie werden aangemoedigd te vrezen. Jullie liefde zal hun macht over jullie verdrijven. Hou van jezelf, dit is zo belangrijk, want als je niet van jezelf houdt kun je ook niet van iemand of iets anders houden.

 

 

 

Om de samenleving te veranderen, begin eerst met jezelf te veranderen. Je kunt niet achterover leunen en op politici en dergelijke vertrouwen om iets te veranderen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de chaos om jullie heen. Jullie zijn de architecten van deze grote verandering. Creëer in gedachten de wereld zoals je die zou willen, waarin mensen elkaar liefhebben en waar geen geweld en angst is, waar vrede heerst. Jullie kunnen het. Alles is op zijn plaats om dit te laten gebeuren. Iedereen moet het gezamenlijk creëren. Neem jullie macht terug.

Waar angst is, schep vreugde, en de angst zal verdwijnen. Zorg ervoor dat jullie gedachten en handelingen zuiver zijn, dan zal er geen ruimte zijn voor lijden of agressie van enigerlei aard. Jullie worden wakker uit een nachtmerrie waar jullie eeuwenlang in hebben geleefd. Jullie kunnen de wereld “healen”. Verwijder alle barrières die door geloof, regeringen, ras etc zijn geschapen en jullie zullen vrij zijn. Deze muren werden moedwillig gecreëerd om jullie onder controle te houden. Jullie wereld moet veranderen, dus deze muren moeten geslecht worden. Jullie mantra moet zijn: IK WIL VREDE, GEEN OORLOG. IK WIL LIEFDE. Jullie werden afgescheiden van liefde, maar liefde is alles wat er is. Accepteer dat jullie liefde nodig hebben en zie hoe jullie wereld ten goede verandert. Jullie hebben elkaars liefde nodig. De liefdestrilling moet in jullie hart en ziel zijn. Onthoud dat om liefde te vinden je dat eerst moet GEVEN. Waar liefde is is geen oorlog, geweld of ziekte. Liefde is volmaakte gelukzaligheid. Alle muren zijn slechts illusie. Gebrek aan liefde is verantwoordelijk voor alles dat verkeerd is in jullie wereld. Liefde is energie, prachtige energie. Wanneer je liefde hebt in je leven heb je alles. Denk met je hart en leef vanuit je hart. De “mind” wordt gecontroleerd, het is een matrix. Door degenen waar je bang voor bent lief te hebben, neutraliseer je ze. Dat is ware macht, DE MACHT VAN LIEFDE.

Wanneer het licht van de waarheid verschijnt laat het alles zien wat jullie in het duister hield. Hoewel ze hun macht gebruikten om jullie onwetend te houden vechten ze voor een verloren zaak. Telkens wanneer een ziel de waarheid omarmt is er vreugde hier in de geestenwereld. We zijn elke stap van de weg bij jullie. We vragen jullie voort te gaan en de boodschap te verspreiden Deel jullie kennis met iedereen die jullie ontmoeten, want het is zeer de moeite waard om iemands geest te openen voor de waarheid. Jullie hebben geen wapens nodig om de wereld te veroveren, alleen liefde en waarheid. Jullie beleven de grootste verandering die jullie wereld ooit gezien heeft. Jullie hebben er voor gekozen degenen te zijn die het duister verwijderen en de wereld naar het licht terug te leiden. Geniet van de reis, want het is de opwindendste van jullie leven.

Ik vraag allen die een lijntje hebben met de geestenwereld om bescherming te bieden aan degenen in de frontlinie van deze transitie. Iedereen moet daaraan deelnemen. Door het zenden van liefde en licht spelen jullie ook een rol. Het is de grootste rol van jullie leven, zo veel hangt er van af.

De corruptie die generaties lang zo succesvol was verborgen is nu openbaar, tentoongesteld in al zijn verdorvenheid. Ze kunnen de golf van blootstellingen niet langer controleren. Alle corruptie moet aan het licht gebracht en verwijderd worden. Er is geen plaats voor corruptie in een wereld waar liefde en vrede heersen. Geen land zal worden aangevallen. Geen mens zal nog in angst of oorlog hoeven leven. Jullie allemaal laten dit gebeuren door het licht te omarmen.

Mijn lieve vrouw krijgt veel boodschappen van liefde van overal ter wereld. Ze worden allemaal zeer gewaardeerd en ze zorgen voor een liefdesschakel tussen zo veel landen. Het is de macht van liefde die Veronica en mij in staat stelt om samen te blijven werken. We zijn verheugd dat zo velen van jullie

in de antieke geschiedenis delven om de waarheid vast te stellen; een tijd voor de overname door de duistere krachten. Het is tijd om te weten wie jullie zijn en om jullie geschiedenis te kennen.

Jullie vragen waarom het Ierse DNA in zo veel landen aanwezig is, als het waar is wat jullie in de corrupte geschiedenis werd verteld, dat ze ongeletterd, dom en onbehouwen waren? Feitelijk waren ze de leraren van de wereld, 2000 jaar geleden. Zij zijn het ARISCHE RAS. Het bewijs kan niet langer verborgen blijven, het zal voor iedereen zichtbaar worden gemaakt. De waarheid kan niet voor altijd voor jullie ontkend worden. Kom tezamen in liefde en harmonie en breng deze verandering tot stand.

Jullie hebben de macht om dit te doen.

Mijn liefde verlaat je nooit. Ik laat je zien dat ik te allen tijde bij je ben.

Je aanbiddende Monty

 

Bron: Galactic Channels

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees