Mijn lief, het is onze liefste wens de mensheid door de vele veranderingen, die moeten plaatsvinden voordat het Nieuwe Tijdperk begint, te begeleiden en te steunen. Ik ben me er heel erg van bewust dat er velen op jullie wereld zijn die zich niet willen voorbereiden. Ze zijn bang. Ze klampen zich nog steeds vast aan hun 3D overtuigingen en manier van leven. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat wanneer de Cabal verwijderd is, alle infrastructuur die ze beheert ook verdwijnt. Dat kan niet anders. Dit is een feit waar iedereen mee in het reine moet komen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wanneer je een reis gaat ondernemen bereid je je eerst voor.

 

montague-veronica_keen

 

Dit is de grootste reis die de mensheid ooit tegemoet zag, dus moeten jullie je op alle eventualiteiten voorbereiden. Jullie moeten eten, drinken en ademhalen om te overleven. Dit is waarom ik jullie aanmoedig om betrokken te worden bij de Leercentra die we opzetten, waar informatie m.b.t. de manier waarop alle levensbehoeften worden gecreëerd voor iedereen beschikbaar zal zijn. We gaan al diegenen die onderzoek hebben gedaan bij elkaar brengen om de mensheid te leren hoe zich te redden in het Nieuwe Tijdperk van Verlichting dat bijna gaat beginnen.

De Cabal wil niet dat de mensheid overleeft en zal veel saboteren voordat ze zich van jullie planeet terugtrekken. Zij verachten de mensheid. Ze zien jullie als waardeloze consumeerders, die niets meer zijn dan slaven. Deze slavernij komt tot een einde. Jullie zien momenteel de laatste pogingen van de Cabal om aan de macht te blijven. De drang om politiestaten te creëren is begonnen; hun gebruik van valse vlag gebeurtenissen om ze te laten ontstaan zijn overduidelijk geworden voor degenen die ontwaakt zijn. Dit is niet de tijd om achterover te leunen en niets te doen, aangezien dat de Cabal toestemming geeft om door te gaan met haar laatste poging om haar droom van een Nieuwe Wereld Orde te creëren.

Degenen binnen de Cabal willen zonder restricties op Aarde leven. Ze willen hun manier van leven in de openbaarheid gebracht zien worden, zonder de noodzaak om te verbergen wat zij doen om op de planeet Aarde te overleven. Hun behoefte aan menselijk bloed werd altijd voor jullie verborgen gehouden. Nu doemt er bewijs op dat ze de behoefte voelen om ermee in de openbaarheid te komen. Ze vinden dat het tijd is dat jullie, de mensheid, hen begrijpt. Hun behoefte aan voortdurende oorlogen wordt overduidelijk. Het hersenspoelen van jongemannen om hun oorlogen te voeren is beklagenswaardig. Legers dragen alle insignes van bloedoffers zonder zich ooit af te vragen wat ze betekenen. Er wordt ze verteld dat ze trots moeten zijn om een bloedoffer te worden. Ze worden geïnjecteerd met virussen en verspreiden ze zo wijd en zijd. Ze zijn het instrument bij het doden van hun soortgenoten, toch zijn ze blind voor dit feit. Degenen die geloven in de propaganda m.b.t. vaccinatie en deze toedienen zijn eveneens het instrument bij het doden van hun eigen soort.

Degene die jullie wereld regeren gebruiken jullie op verschillende manieren om jullie medemens te doden. Jullie kunnen niet doorgaan je ogen te sluiten voor dit alles, want de tijd raakt op. Jullie moeten ontwaken. Weiger te worden bedrogen door degenen die stevig opgesloten zitten in 3D levens, die zijn als de spreekwoordelijke muis in de draaimolen, altijd rennend maar nooit ergens naartoe. Zo zien ze eruit, vanaf deze kant van het leven, wanneer we het leven op Aarde observeren.

Elke dag worden er meer hindernissen op jullie pad gelegd, hetgeen jullie noodzaakt overal meer moeite voor te doen zonder dat jullie iets bereiken. De Cabal is jullie aan het uitputten, zodat jullie mogelijk makkelijker zullen instemmen met haar eisen, omdat jullie te moe zijn om te vechten. Overleven wordt iedere dag moeilijker. Jullie moeten deze strijd tussen licht en duisternis winnen, want het ligt in jullie macht om een manier van leven op Aarde te creëren die alles is wat jullie je zouden kunnen wensen. Dit is waarom jullie in deze tijd op Aarde zijn. Jullie zijn teruggekomen. Jullie komen bijeen om ervoor te zorgen dat het leven op Aarde voortgaat in vrede en harmonie.

De mensen van Atlantis werden bedrogen en derhalve ging het ten onder, maar de herinnering aan die ondergang is nooit uit het bewustzijn van de Mens gewist. Deze zielen zijn naar de Aarde teruggekeerd om ervoor te zorgen dat ze niet in dezelfde val zullen trappen. Jullie moeten de lessen van het verleden leren en weigeren om dezelfde fouten te maken. Het zal zwaar zijn. Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn, maar jullie zullen slagen.

Sommige mensen zijn van mening dat ik teveel van Veronica verlang. Ze heeft vele levens geleefd, zelfs voordat planeet Aarde werd gecreëerd. Ze koos dit pad voordat ze naar de Aarde terugkwam. Dit is de reden dat ze op vele niveaus wordt aangevallen. Sommigen worden gebruikt om feiten te vervalsen om haar van haar werk af te leiden.

(Ik, Veronica, vraag jullie om naar onze website te gaan. Zoek MESSAGES op de homepagina. Lees het verslag van een seance, gedateerd 19 juni 2011. Het staat al sinds die tijd op de website. Het ontzenuwt Kelly’s versie van de gebeurtenissen).

Laten we bij elkaar komen, beide zijden van het leven samenwerkend om licht te laten schijnen op alles dat corrupt is. Leer anderen als medemens te zien, zonder etiketten, allen werkend aan een schitterender toekomst voor de hele mensheid. Probeer in iedereen het licht te zien, je er dan mee te verbinden, want jullie toekomst hangt ervan af. Bereid je voor op de toekomst. We zijn van plan twintig Centra over de hele wereld te hebben. De eerste moet in Ierland zijn. De reden hiervoor zal duidelijk worden wanneer we de waarheid over Ierland onthullen en haar belang laten zien. “Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.”

Belangrijke connecties, die vrucht zullen dragen, werden vorige week gemaakt. Alles zal bij elkaar komen wanneer de tijd rijp is.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees