Het Ontwaken verhindert de Cabal nu succesvol te zijn met haar VALSE VLAG OPERATIES. De meerderheid van de bevolking ziet deze vooropgezette gebeurtenissen nu voor wat ze zijn. Ze zullen niet langer werken, hoe overtuigend ze ook lijken. Die formule kan nooit meer werken. Al hun pogingen om een derde wereldoorlog te starten zijn ontmaskerd en zullen ontmaskerd blijven worden. De mensheid is het stadium van goedgelovigheid mbt wat er op tv en in de kranten wordt verteld voorbij. De zogenoemde experts verspillen hun tijd met de ontwaakten proberen te overtuigen hun leugens te geloven. Die dagen zijn voorbij.

 

montague-veronica_keenDeze volgende paar weken zijn van groot belang. Er kan veel gebeuren. Open jullie hart en verwelkom het licht, aangezien het alles ten goede zal veranderen. Wanneer jullie eenmaal het verleden zien en de manier waarop jullie werden gecontroleerd, zullen jullie medelijdend kijken naar degenen die jullie controleerden en jullie zullen je afvragen hoe je hen ooit als superieur geaccepteerd hebben.

Alles in jullie leven zal veranderen, niets blijft hetzelfde. Degenen onder jullie die voorbereid zijn, zullen o.k. zijn. Maar degenen die niet voorbereid zijn, zullen ontredderd zijn. Dat zijn degenen die jullie hulp nodig zullen hebben.

Onze Centra zullen in die hulp voorzien. Ze zullen mensen hebben die iedereen zal helpen de transitie te maken. We hebben hulp gevraagd om het eerste Centrum op te zetten. Helaas hebben we het geldstelsel van de Cabal nodig om in de fondsen te voorzien, die nodig zijn om het Centrum aan te kopen. De mensen zal worden geleerd hoe te leven zonder het controlesysteem van de Cabal, waaraan jullie zo gewend zijn geraakt. Jullie moeten de verandering zo snel mogelijk laten plaatsvinden, zodat het moorden stopt. Het is allemaal in jullie handen. Wees dus bereid om voorwaarts te gaan, uit de 3D realiteit die elk aspect van jullie leven beheerst. Ieder wettig document vertelt jullie dat je niets bent: niemand. Je bezit je eigen huis niet, je bezit je eigen auto niet. Lees de documenten die je blindelings accepteert en tekent. Die zouden je moeten vertellen dat alles niet is zoals je geloofde en hoopte dat het was. Jullie zijn voor de gek gehouden, belogen en misleid. Jullie moeten hieromtrent wakker worden en de juiste stappen ondernemen om het te veranderen.

Via onze Centra zullen we jullie door de wirwar van misleiding leiden. Ik vraag jullie ze (de Centra) mogelijk te maken, aangezien ze iedereen die waarheid en licht zoekt ten goede zullen komen. Zoveel prachtige mensen hebben hun hulp aan de Centra aangeboden. Ze hebben de noodzakelijke disciplines bestudeerd die zullen voorzien in de informatie omtrent het verbouwen van voedsel en het voorzien in vrije energie; de mogelijkheid de rampen waarmee jullie te kampen hebben te overleven. Kom tezamen en ga voorwaarts, het tijdperk van Licht en Liefde binnen.

Het Vaticaan kijkt tegen het einde van haar heerschappij aan. Het kan niet worden toegestaan te overleven. Zeker zal iedereen nu toch wel de ogen voor de WAARHEID hebben geopend. Het Vaticaan is verantwoordelijk voor het in ANGST leven en sterven van zo velen. Het heeft zo veel levens vernietigd.

De oude religie van liefde, zoals in Ierland gepraktiseerd voor de Vaticaanse heerschappij, zal opnieuw bovenkomen en de mensheid zal het omarmen en in vrede leven.

Jullie, een ieder van jullie is nu verantwoordelijk voor het scheppen van de toekomst die je wenst te zien. Geen leugens meer: alles in de openbaarheid, volledig transparant, zoals het altijd had moeten zijn.

Neem de verantwoordelijkheid en zorg dat het gebeurt. Het is in jullie handen, aangezien jullie de architecten zijn van de toekomst die je wilt zien. Bereid je voor op de ondergang van het oude systeem van controle. Doe een plechtige belofte aan je kinderen en alle toekomstige generaties dat je alle noodzakelijke stappen zult zetten om de transitie te assisteren en dat je niet langer het corrupte controlesysteem dat jullie nu verstrikt houdt helpt of er lippendienst aan betaalt.

Ik beloof jullie, je toekomst overtreft je stoutste dromen! Het is er allemaal, er op wachtend dat jullie de noodzakelijke stappen zetten om het te laten gebeuren. Geloof dus in jezelf. Jullie kunnen er voor zorgen.

Jullie bevinden je op een kruising waar een beslissing moet worden genomen: blijf je in het 3D gecontroleerde denken, of stap je met vertrouwen in een mooiere toekomst, in de zekere wetenschap dat welke hulp je ook nodig hebt om voor iedereen een betere wereld te creëren, daar wacht op jou om de juiste volgende stappen te zetten.

Je kunt niet aan de zijlijn blijven staan, aangezien er een besluit moet worden genomen, en snel. De vooruitgang, het licht in, kan niet worden uitgesteld. Stap uit de ANGST en ga voorwaarts, of blijf angst hebben voor het leven zelf en ga door in een bestaan, mogelijk erger dan je tot nu toe hebt meegemaakt, aangezien het zonder licht zal zijn.

Denk zorgvuldig na over je opties voordat je een besluit neemt. Veronica en ik hebben ons ingespannen om jullie de keuzes te laten zien, maar de beslissing is aan jullie.

Ga alsjeblieft door met jullie werk aan de leylijnen. Ooit zullen jullie je het belang van dit werk realiseren, hetgeen vele deuren voor jullie zal openen.

Mijn lief, je werklast neemt elke dag toe. Je draagt een zware last. Je weet in je ziel dat je missie zal slagen, want het eindresultaat werd je getoond.

Mijn liefde omgeeft je voortdurend. Je bent nooit alleen.

Altijd, je aanbiddende

Monty

NB. Monty herinnerde me er net aan dat ik vergat toe te voegen dat hij had geschreven iedereen die gedoneerd heeft te bedanken.

Beide zijden van het leven wensen onze diepe dankbaarheid over te brengen aan al degenen die een donatie hebben gedaan tbv de aankoop van ons eerste Centrum. Alle namen zullen op de muur worden geschreven zodat ze nooit vergeten zullen worden. Zij lieten het gebeuren. Zij hebben de eerste stappen naar een betere toekomst gezet.

Dank jullie.

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees