Er wordt vooruitgang geboekt, mijn lief. Onze dank gaat uit naar al die verlichte mensen op de hele wereld die Londen omringd hebben met liefde en licht. Deze klus vergt tijd en inspanning. Ik weet dat jullie op zielsniveau snappen wat er van jullie wordt gevraagd. Het is van groot belang. De resultaten van jullie inspanningen zullen duidelijk worden voor allen die de Aarde bewonen. Hoewel sommigen mogelijk niet het volledige belang begrijpen van wat er van jullie wordt gevraagd, doe alsjeblieft mee. Iedere ziel heeft een belangrijke rol te spelen bij het redden van Planeet Aarde. Jullie moeten het ROOSTER beschermen en activeren om de Aarde te beschermen.

 

montague-veronica_keen

 

De leylijnen moeten vrij worden gehouden van de duistere controle. Om te voorkomen dat de ENERGIE van de leylijnen naar de mensheid vloeit heeft de duistere kant OORLOGEN, TRAUMA, ANGST en MISBRUIK nodig. Wanneer je satanisch misbruik ziet, weet dat het zorgvuldig is gepland, speciaal in die gebieden waar belangrijke leylijnen zijn. Degenen die jullie planeet willen overnemen moeten het bloed drinken en het vlees eten, speciaal van baby’s.

Commentaar van Veronica. (ik ontmoette een familie van drie meisjes die baby’s moesten produceren om te offeren. Deze meisjes werden naar de huizen van een paar heel belangrijke mensen gebracht, die daarna de baby’s ritueel slachtten. Dat was ongeveer 30 jaar geleden. Ik heb met vele anderen gesproken die eveneens over dezelfde ervaringen spraken. Maar ik werd door de ‘powers that be’ tegengehouden bij het openbaar maken van deze praktijken.)

Veronica en ik hebben geprobeerd jullie omtrent dit soort praktijken te informeren. Die kunnen niet genegeerd worden. Onschuldige kinderen hebben iedere dag met gewelddadige dood te maken, over de hele wereld. Kun je echt blij zijn met deze situatie? De onschuldigen hebben jullie bescherming nodig en verdienen die.

Connecting the Dots - Seeing the Larger Picture door Bradley Loves

Degenen die voorbereidingen moeten treffen om Planeet Aarde haastig te verlaten, mocht hun overname mislukken (en mislukken zal het), zijn blij dat ze, om hun ontsnappingsroute veilig te stellen, de Oekraïne en Rusland met jullie hulp kunnen vernietigen. Het is geen toeval dat er problemen in dit gebied werden gecreëerd. Zij zijn niet in staat medelijden te hebben; zelfs niet met hun eigen soort. Ze vermoorden hun eigen soort net zo makkelijk als ze niet gehoorzamen. Jullie participatie bij het redden van jullie planeet is noodzakelijk en wordt aan beide zijden van het leven gewaardeerd.

Ik heb belangstellend toegekeken, mijn lief, terwijl je de Planeet Aarde onderzocht vanaf haar conceptie, en de verschillende pogingen om de controle over te nemen etc. Ik zag je opwinding toen je las over hetgeen in 11.200 v Chr. werd voorbereid om ervoor te zorgen dat de kennis in de huidige tijd op Aarde beschikbaar zou zijn. Ik gaf je deze informatie tijdens een seance, vier jaar geleden, dus was het opwindend voor je om het zelf tegen te komen.

Ja mijn lief, voorbereidingen werden al die jaren geleden voor deze tijd gemaakt. De Elders (Oudsten) wisten dat op een dag in de verre toekomst deze informatie nodig zou zijn. Niets gebeurt bij toeval. Het was de bedoeling dat je het zou vinden. Het is tijd om de waarheid te leren omtrent de verschillende soorten die op Aarde geleefd hebben en omtrent degenen die haar over wilden nemen om haar voor zichzelf te hebben, net als nu.

Observeer aandachtig degenen die om OORLOG roepen. Elke dag geven ze je meer redenen waarom er oorlog moet komen. Ze vertellen je niet dat hun hele bestaan afhangt van het hebben van nog een oorlog. Ze hebben vele landen vernietigd en duizenden mensen vermoord. Het kan ze niets schelen. Zelfbehoud is wat hen voortdrijft. Wie zij zeggen dat ze zijn en wie ze precies zijn wordt goed voor jullie verborgen gehouden. Dezelfde mensen verschijnen opnieuw, gebruikmakend van andere lichamen en identiteiten; maar het is hetzelfde KWAAD, in een nieuwe verpakking.

Alles wat ze jullie hebben geleerd is gebaseerd op LEUGENS. Ze willen niet dat jullie ooit de waarheid kennen. Ontwaken voor de waarheid is nimmer een gemakkelijk proces, maar jullie hebben geen tijd te verliezen.

Omdat de mensen en masse wakker worden, worden maatregelen tegen ze genomen door de regeringen. In Amerika verlangt de regering massale immunisatie van de bevolking. Jullie zijn je volledig bewust van wat er aan toegevoegd kan worden om de mensen af te stompen. Vraag jezelf af wie er achter dit plan zit. Streef naar waarheid.

De Ierse regering heeft eveneens zijn toevlucht gezocht bij draconische maatregelen. Zij die protesteren zijn in de gevangenis gestopt. Van wie neemt Enda Kenny, de Ierse Premier, zijn orders aan?

De bevolking van Ierland zal voorop gaan op het pad naar licht en waarheid. De TRIBE OF DAN (de Stam Van Dan) zal zich niet monddood laten maken. Het is hun tijd om te worden wie ze werkelijk zijn. Het zal de eerste stap zijn naar het onthullen van de waarheid die voor jullie verborgen is gehouden. Het is een belangrijke tijd voor het Ierse volk. Hun waarheid zal alles dat voor de mensheid verborgen werd, ontsluiten.

De gehele wereld zal een enorme stap voorwaarts nemen wanneer de waarheid wordt blootgelegd. Er zullen geen redenen voor oorlog meer zijn. De mensheid zal als EEN samenkomen. Dit is jullie mogelijkheid om een PARADIJS OP AARDE te scheppen. Dit is zoals het bedoeld was.

Zend alsjeblieft liefde en licht naar die prachtige kinderen uit Hampstead, in Londen, die ervoor gekozen hebben naar de Aarde terug te keren om te onthullen wat er gaande is en zo anderen te beschermen tegen hetzelfde lot.

Stuur liefde en licht naar Londen, naar iedereen die daar leeft, en naar de leylijnen, zodat ze hun energie vrij mogen geven om de onderdrukking van de mensheid te dwarsbomen.

Vergeet ook al diegenen die lijden onder de greep van de onderdrukkers niet. Zij hebben eveneens jullie hulp nodig. Visualiseer liefde wanneer mogelijk. Weet dat er NOOIT een reden is voor oorlog. Jullie hebben dezelfde leugens steeds opnieuw herhaald horen worden. Enkel de naam van de hoofdpersoon die vernietigd zal worden, verandert. Het is altijd dezelfde formule. Trap er niet opnieuw in.

Jullie ontwaken vernietigt de macht van jullie vijanden. Ze kunnen 3D nooit ontstijgen, dus proberen ze jullie ook in 3D te vangen. Wees op je hoede wat betreft hun plannen en vermijd ze. Accepteer niets op het eerste gezicht. Doe je eigen onderzoek.

Veronica, de aanvallen zijn intenser geworden. Jij begrijpt waarom. Zij die willen voorkomen dat de waarheid wordt onthuld vallen altijd de boodschapper aan. Zij die de waarheid aan het licht brengen worden aangevallen. Ze hebben allemaal financiële- en gezondheidsproblemen en hun vrienden worden geïntimideerd. Deze aanvallen worden op vele manieren uitgevoerd. Psychische aanvallen die pijn en spanning veroorzaken zijn populaire methodes. Ze moorden straffeloos.

De mensheid beweegt zich vooruit het Licht in. Het werken op Londen, om alles dat duister en corrupt is te verwijderen, is noodzakelijk.

Veronica, je stelt te hoge eisen aan jezelf. Neem meer tijd voor het onderzoek en doe rustiger aan. Je weet dat het onmogelijk is op al die e-mails te reageren; de mensen begrijpen dit.

Samen, mijn lief, zullen we helpen de weg te wijzen.

 

Bron : Galactic Channelings

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees