De opwinding wordt groter nu het bewustzijn toeneemt. Mensen ervaren de veranderingen in zowel geest als lichaam. Jullie hebben veel om opgewonden over te zijn aangezien jullie ontwaken een verandering heeft veroorzaakt bij de Duistere Controleurs vanwege het licht dat nu door de geesten en zielen van de mensheid stroomt. Word je bewust van het licht dat van de zon straalt. Verwelkom het en gebruik elke mogelijkheid om je ermee te verbinden. De Duisteren proberen het voor jullie te blokkeren door het gebruik van chemtrails maar het kan er nog steeds doorheen komen, dus is het belangrijk om je ermee te verbinden. Zonlicht is belangrijk.

Montague Keen

Stel de vraag, waarom wordt er zoveel moeite gedaan om het zonlicht voor jullie te blokkeren? Wie heeft het recht om het zonlicht, dat jullie door God gegeven recht is om te hebben en van te genieten, te blokkeren? Deze vragen moeten gesteld worden, en verklaringen geëist. Jullie kunnen niet langer passief afwachten en jullie levens op deze manier laten verontreinigen. Het is tijd om te stoppen slachtoffer te zijn. Jullie hebben een stem, dus wanneer jullie als een stem bijeenkomen moeten de antwoorden worden gegeven. Als je verandering wilt moet je erom vragen.

Er is meer dan genoeg informatie voor jullie in het publieke domein om onderzoek te doen naar chemtrails. De fluoride besmetting, genetisch gemodificeerde gewassen etc, het moet allemaal in de openbaarheid worden gebracht en bediscussieerd. De feiten zijn er, ze zijn niet verborgen, en jullie zijn niet machteloos. We kunnen jullie begeleiden, maar de actie die moet worden ondernomen moet van jullie komen. Sta jezelf niet to om afgeleid te worden door domme lasterpraat over zaken die er niet toe doen. Dit is hoe ze jullie gedachten vullen met onbelangrijkheden zodat jullie vergeten wat belangrijk is.

Mooie woorden worden gesproken door zogenoemde leiders maar hun OGEN kunnen de boodschappen die uit hun mond komen niet verbloemen. De ogen kunnen niet liegen aangezien ze de spiegels van de ziel zijn. Jullie kunnen de dingen niet langer op het eerste gezicht aannemen.

Dit zijn belangrijke tijden aangezien de volgende paar maanden de volledige transformatie van jullie wereld zouden kunnen brengen. Jullie moeten allemaal dezelfde bedoeling hebben, allemaal hetzelfde willen, - liefde, licht en vrede voor de hele mensheid. Nu is er de gelegenheid om dit snel en vreedzaam te laten gebeuren. Vertrouw elkaar en vergeet alle door mensen gemaakte verschillen. Diep van binnen zijn jullie allemaal broeders en zusters die in vrede en harmonie willen leven. Wanneer mooie acties niet vergezeld gaan van mooie woorden, zie ze dan voor wat ze zijn. Jullie ogen zijn nu geopend, dus deze tactieken werken niet meer. Ze vertellen jullie gewoonlijk ergens anders naar te kijken. Ze zeggen….Kijk niet naar mijn handelingen, want ik wil me voor je verstoppen! Hoe dan ook, jullie kunnen hier nu doorheen kijken. Spoedig zullen ze de boodschap snappen dat DADEN MEER ZEGGEN DAN WOORDEN. Want woorden alleen zijn niet langer aanvaardbaar: het is tijd om actie te verwachten en te eisen, vreedzaam en altijd met waardigheid.

Met degenen die mijn vrouw “onze vrienden van buiten” noemt, (jullie buitenaardse familie), hebben we vele pogingen om WO 3 te beginnen voorkomen. We hebben succesvol vele raketten en ander oorlogstuig onbruikbaar gemaakt. De oorlogsmachine is in moeilijkheden en geld zal het probleem dat we voor ze hebben gecreëerd niet oplossen. Ze leren nu hoe het voelt om hulpeloos te zijn. Ze zoeken wanhopig naar nieuwe wegen om de controle die door hun vingers glipt te behouden.

De mensheid is gewend geraakt om slachtoffer te spelen, dat altijd accepteert wat de groten en de goeden hem vertellen wat er aan de hand is. Maar nu kunnen de mensen zien wat waar is en wat niet. De propaganda werkt niet meer. Dus van mensen kan niet langer worden gevraagd landen binnen te gaan om mensen te doden stomweg vanwege de grillen van politici en bankiers. Nu begrijpen ze dat doden DODEN is en nimmer gerechtvaardigd kan worden.

De ware redenen voor het verklaren van oorlog aan een ander land gaan veel dieper dan waar jullie je ooit bewust van waren. Kijk naar de oude geschiedenis van die landen en je zult zien wat er verborgen werd gehouden. Het is de ENERGIE die ze bevatten die jullie controleurs zorgen baart. Alles is energie. Totnogtoe heeft de Cabal de energieën van de planeet tegengehouden en gecontroleerd. Bekijk de sporen van de chemtrails, want ze volgen precies de energielijnen in een poging deze waardevolle energie te vernietigen, die vrijelijk beschikbaar zou moeten zijn ten goede van de hele mensheid.

Er zijn gewijde plaatsen over jullie hele wereld die ontheiligd zijn en bedekt werden. Al die prachtige energie moet worden vrijgemaakt. Degenen van jullie die weten hoe dit moet, hebben een plicht om stappen te ondernemen om die energie vrij te maken, aangezien het alles op Aarde ten goede zal komen. Onderneem deze taak met liefde voor alle levende dingen in jullie hart. Loop blootsvoets over het gras. Jullie moeten waarlijk geaarde menselijke wezens worden. Dit zal je een diep gevoel van erbij horen opleveren wat je niet eerder ervaren hebt, want deze informatie werd jullie onthouden. Door het vrij te maken creëer je de vrede waar je ziel om schreeuwt. Verbind je met de Aarde en met elkaar, want jullie zitten er allemaal samen in. De ketens die jullie belemmeren beginnen af te glijden en zwakker te worden. Dit moet gebeuren om vrij te komen van de knevels.

Veel zal gedaan worden om angst te creëren. Trap er niet in. Het zou beter zijn om al het zogenoemde NIEUWS te vermijden, of het nu in de krant staat of op TV is. Het kan niet worden vertrouwd. Het komt allemaal van dezelfde propagandamachine, gebruikt en gecontroleerd door degenen die jullie onderdanig en onder controle willen houden. Ik heb er al vele keren op gewezen dat jullie gedachten je werkelijkheid scheppen. Houd duidelijk in gedachten wat juist is voor jullie. Blijf niet hangen in het negatieve. Verhoog in plaats daarvan je trilling, en laat die hoog blijven. We vertrouwen er op dat jullie dit snel en met succes doen.

Veronica en ik willen degenen die met liefde en goede wensen geholpen hebben met de hulp bij de aankoop van een andere auto bedanken. Jullie giften en vriendelijke wensen werden dankbaar ontvangen en gewaardeerd. Het surplus zal worden gebruikt om te helpen bij het huren van apparatuur die nodig is voor het project dat moet worden uitgevoerd om een betere wereld te creëren voor allen die er leven.

Ons werk gaat door. We zullen onze doelen bereiken.

Mijn lief, als je werk er op zit, zul je weer bij me zijn. Samen zullen we helpen een betere levenservaring op Aarde te creëren voor de hele mensheid.

Altijd, je aanbiddende

Monty

 

Bron: Galactic Channelings

{fcomment id=2901}

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees