Mike Quinsey


Mike Quinsey werd geboren in Croydon (Engeland) in 1934. Hij is vader van twee zoons en tijdens zijn professionele leven werkte hij voor verschillende elektrische of mechanische bedrijven. In zijn vrije tijd schreef hij vele artikelen voor spirituele tijdschriften en het internet, en hij geeft lezingen over onderwerpen als buitenaardsen, UFO’s en genezing. Hij heeft zijn eigen spirituele radioshow op BBS Radio. De geascendeerde Meester St. Germain hem om elke ochtend achter zijn computer te gaan zitten om boodschappen aan te nemen. Sinds die tijd heeft hij ze elke dag ontvangen. Op maandag, woensdag en vrijdag channelt hij leden van de Galactische Federatie, zoals SaLuSa.


Dit jaar vliegt voorbij en tot dusverre zijn er minder incidenten gemeld dan van tevoren werd verwacht. Het jaar is niet catastrofaal verlopen zoals velen hadden voorspeld. Ook zijn er nog geen veranderingen geweest die jullie omhoog hebben getild. Toch zijn jullie bewustzijnsniveaus dermate gestegen dat Ascentie nog altijd is verzekerd. Wanneer jullie om je heen kijken wordt duidelijk dat de instituten die ooit prominente plaatsen innamen in jullie wereld in elkaar beginnen te vallen. De waarheid onthult zoals verwacht veel over deze instellingen en hoe ze manipuleerden voor persoonlijk gewin. Jullie worden je er bewust van dat ze lange tijd van plan waren om jullie tot slaaf te maken en de controle over de wereld te krijgen. Jullie zien nu hoe dicht ze bij de verwezenlijking van hun plannen waren, maar ook hoe er een beweging ontstaat van mensen die zijn ontwaakt en het plan voor wereldwijde controle een halt toe hebben geroepen.

Zielen met diepgewortelde religieuze overtuigingen zullen de waarheid als als één van de laatsten accepteren. Er is rekening gehouden met dat probleem en de betreffende leraren die aan de basis stonden van de overtuigingen keren terug om de echte boodschap uit te leggen. Door de tijd heen is de interpretatie ervan bewust verdraaid zodat de machthebbers meer macht en controle konden krijgen. Het ging zo ver dat de ware boodschap is ondergesneeuwd. Door onze aanwezigheid en dienstbaarheid aan jullie beseffen jullie dat er een punt in jullie evolutie kan worden bereikt waarop jullie naar binnen keren om de waarheid te kunnen vinden. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat jullie niet met anderen zouden mogen praten, omdat het altijd goed is om andere zienswijzen te overwegen.

Het is voor jullie de grootste ontdekking dat jullie bewustzijnsniveaus de laatste jaren zeer behoorlijk zijn gestegen. Kennis is handig maar op zichzelf niet jullie paspoort tot Ascentie. Door te leven naar het hoogste denkbeeld dat je van jezelf hebt, zet je je doelen datgene te zijn wat je bestemming is. Je helpt ook om de niveaus van het Collectieve Bewustzijn te verhogen, en dat trekt weer meer zielen aan zodat op het einde een groter aantal van jullie ascenderen. Je zult ook ontdekken dat je boven de aantrekkingskracht van de lagere energieën kunt uitstijgen. Zij zullen niet langer een deel van je zijn wanneer je een hogere expressie van jezelf zoekt. Wat je in dit leven tevreden stemde is niet langer voldoende, en je bent gevoeliger geworden voor datgene wat ruzie en ontevredenheid creëert.

Jullie zullen weten dat we lang hebben gewerkt aan verschillende kwesties die jullie vooruitgang heeft opgehouden. Misschien hebben zelfs wij onderschat hoe moeilijk sommige zijn geweest maar we zien nu dat onze bondgenoten op de drempel staan van een plotselinge doorbraak. We zullen er van afzien te nauwkeurig te zijn maar dit keer zullen gebeurtenissen te grootschalig zijn om geheim te kunnen houden en de media zal ze niet kunnen blijven negeren.

Wij betreden het eindstadium van de voorbereidingen voor Ascentie, en daar is zeer veel samenwerking voor nodig met onze Bondgenoten. Om het web van corruptie te ontmantelen, en de corporaties die gemachtigd werden door de illuminati, is een enorme opdracht geweest en is nog steeds bezig. Houd in gedachten dat het plan van de duistere Mensen meer dan 200 jaar geleden is gemaakt, en z’n tentakels hebben bijna alle facetten van jullie bestaan gepenetreerd. Als een kanker heeft het zich verspreid zodat het moeilijk is om geheel te elimineren, maar het is ons gelukt om het te stoppen. Onze bondgenoten hebben de omstandigheden gebruikt die de duistere Mensen zelf hebben gecreëerd, om het tegen hen te keren en hebben hun machtsstructuur danig verzwakt.

De Olympische Spelen zijn afgesloten zonder incidenten ook al hadden de duistere Mensen daar andere ideeën over. Een groot spektakel heeft bewezen een gebeurtenis te zijn, waarin landen samen zijn gebracht, mensen heeft verbonden, en bewezen dat jullie als mensdom naast elkaar in vrede kunnen leven. De gevormde positieve energie heeft zich verbonden met het Licht rond de gehele wereld, en heeft jullie weer een stap dichter bij Ascentie gebracht. Met een periode van intens Licht dat op het punt staat te beginnen, zal het verder bouwen op het Licht dat reeds bestaat,  en jullie niveaus van bewustzijn zullen opmerkelijk groter worden. Lieve Mensen jullie zijn duidelijk op weg naar Ascentie en de enige persoon die je vooruitgang kan stoppen ben jijzelf. Terwijl jullie immuun worden voor de lagere frequenties, zien wij een glorieus pad voor jullie liggen die jullie rechtstreeks naar de volgende dimensie brengt. Er is geen reden om achteruit te zien, daar er zoveel is om naar uit te kijken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees