Mike Quinsey


Mike Quinsey werd geboren in Croydon (Engeland) in 1934. Hij is vader van twee zoons en tijdens zijn professionele leven werkte hij voor verschillende elektrische of mechanische bedrijven. In zijn vrije tijd schreef hij vele artikelen voor spirituele tijdschriften en het internet, en hij geeft lezingen over onderwerpen als buitenaardsen, UFO’s en genezing. Hij heeft zijn eigen spirituele radioshow op BBS Radio. De geascendeerde Meester St. Germain hem om elke ochtend achter zijn computer te gaan zitten om boodschappen aan te nemen. Sinds die tijd heeft hij ze elke dag ontvangen. Op maandag, woensdag en vrijdag channelt hij leden van de Galactische Federatie, zoals SaLuSa.


Terwijl we jullie wereld onderzoeken merken we dat jullie op individueel niveau steeds verder ontwaken en dat mensen meer over Ascentie durven te spreken. Het is soms moeilijk om exact over te brengen wat het voor ieder individu gaat betekenen, maar in ieder geval is het zaadje van kennis geplant. Er zijn plannen om op grote schaal informatie vrij te geven zodat mensen begrijpen wat voor wonderlijke kans er wordt geboden aan iedere ziel. Er zal nog steeds ongeloof en angst zijn onder mensen die voor het eerst over Ascentie horen, maar wanneer ze zien hoe anderen het nieuws met open armen ontvangen zullen ze zich zekerder voelen over hun toekomst. Mensen neigen er vaak naar om groepen te vormen en jullie instinct zegt je dat jullie samen sterk staan.

Zolang we onze taken kunnen afronden zoals gepland vormen vertragingen niet echt een probleem. We kunnen ons gemakkelijk aanpassen aan de verschillende situaties waarmee we worden geconfronteerd, maar dat betekent meer frustratie voor jullie omdat we alleen in algemene zin kunnen vertellen wat er gaande is. We zien zo veel groepen die zich bevrijden en goed werk doen om het onvermijdelijke einde van de oude garde te bespoedigen. We zullen er zijn om ze het laatste duwtje te geven zodat ze niet langer een bedreiging vormen voor ons en voor jullie. Dat zal het teken zijn voor ons om in actie te komen. De instorting van het economische systeem is nabij en kan niet worden voorkomen. Jullie zien de laatste verwoede pogingen van de oude garde om vast te houden aan wat ze nog heeft, maar haar macht neemt snel af.

Het gaat allemaal van een leien dakje, hoewel er nog moeilijke perioden zullen komen. Die gaan echter snel voorbij en zullen zo weinig mogelijk ongemakken met zich meebrengen. Onze bondgenoten realiseren zich hoe dicht ze bij het bereiken van hun doelen zijn en we zullen ze altijd steunen. De fysieke veranderingen op aarde zijn niet zo catastrofaal gebleken zoals werd geprofeteerd. Sommigen wijzen op de kernramp van Fukushima, maar dat was een operatie onder valse vlag. Hoewel het normaal is dat er aardbevingen plaatsvinden, hebben ze normaal gezien geen serieuze consequenties. Dergelijke gebeurtenissen houden we altijd scherp in de gaten en we minimaliseren de gevolgen. We zijn nog altijd nauw betrokken bij Disclosure en dit jaar hebben jullie meer bewijs gezien van onze aanwezigheid dan voorheen. Het maakt de weg vrij voor volledige Disclosure, die gepland staat voor het einde van het jaar.

Het is nooit te laat om je zinnen op Ascentie te zetten. Als jullie denken er klaar voor te zijn, ligt het zeker binnen handbereik. Je moet de intentie hebben om vooruit te gaan, maar ook begrijpen dat Ascentie afhangt van je eigen bewustzijnsniveau. Het betekent dat jullie zonder uitzondering leven op een manier waarbij je één bent met al het andere leven. Door te leven vanuit liefde zullen jullie slagen, maar om dat te bereiken is het belangrijk om uit te stijgen boven de menselijke emoties die jullie tegenhouden. Jullie zijn geneigd eerst te doen en daarna pas vragen te stellen. Het is daarom belangrijk om op een andere manier te reageren op situaties. Het is ook essentieel om te vergeven als je het slachtoffer bent geworden van iemand anders, zelfs al kun je jezelf niets verwijten.

Disclosure wordt mogelijk het eerst aangekondigd door bronnen waar je het niet van zou verwachten en als het gebeurt worden andere landen gedwongen hun eigen contacten te onthullen. Ongetwijfeld zullen ze niet graag een totaalbeeld willen geven, maar het is nu tijd dat de waarheid naar buiten komt. Het meeste zal slechts een erkenning zijn van wat al bekend is. De nationale veiligheid wordt waarschijnlijk gebruikt als excuus om informatie achter te houden over afspraken met buitenaardsen die met de Amerikaanse regering samenwerken in ondergrondse bases. Dan speelt ook nog de kwestie van de wezens die gevangen zijn genomen nadat ze waren gered uit neergestorte toestellen. Er staat veel op het spel voor de oude garde en de waarheid zal worden onthuld wanneer de feiten naar buiten komen.

Zoals jullie ongetwijfeld niet ontgaan is verspreidt de onrust zich onder de wereldbevolking. Mensen willen niet langer het slachtoffer zijn van het geblunder van de bankiers, met ingrijpende bezuinigingen als gevolg. De regeringen zijn bang voor de macht van het volk en weten dat ze een andere oplossing voor alle problemen moeten vinden als de druk aanhoudt. Op de lange termijn is het kwijtschelden van de schulden een antwoord op de problemen, maar de tijd zal het leren of het wordt geaccepteerd. Jullie, het volk, werden bewust afhankelijk gehouden van de Illuminati. Zodoende konden ze exact bepalen hoe jullie je leven leidden. Het machtsspel wordt nog steeds gespeeld, maar het volk wint aan kracht omdat steeds meer mensen ontdekken hoe ze zijn misleid en de oude garde de controle over hun leven gaven. Als soevereine mensen zouden jullie een veel betere levensstandaard moeten hebben en overheden hebben mogelijkheden genoeg gehad om daarvoor te zorgen.

Omdat alles zich afspeelt in het nu hebben wij een andere kijk op de gebeurtenissen als jullie. We hebben een totaalbeeld waaruit we kunnen opmaken dat deze cyclus zoals gepland wordt afgerond. Eenmaal geascendeerd gaan jullie een nieuw tijdperk binnen en profiteren jullie van de hogere energieën en een verruimd bewustzijn. Dan zijn jullie eindelijk vrij van de oude garde. In de hogere dimensies is geen ruimte voor lagere energieën en jullie zullen de hogere vibraties echt gaan voelen. Het zal een nieuwe ervaring voor jullie zijn dat iedereen dezelfde trilling heeft, eerlijk is en kan worden vertrouwd. Het Gouden Tijdperk zal hemel op aarde brengen en de harmonie in al het leven zal zo duidelijk aanwezig zijn dat het een genoegen zal zijn om nu te leven en het te ervaren. Omdat jullie in al je behoeften worden voorzien zullen jullie meer geluk en voldoening dan ooit voelen. Dualiteit zou altijd een zware test worden om vast te blijven houden aan de waarheid. Ondanks de druk hebben jullie voor het licht gekozen. Houd het vast en laat geen twijfel toe, maar richt je in plaats daarvan op de hogere trillingen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees