Mike Quinsey


Mike Quinsey werd geboren in Croydon (Engeland) in 1934. Hij is vader van twee zoons en tijdens zijn professionele leven werkte hij voor verschillende elektrische of mechanische bedrijven. In zijn vrije tijd schreef hij vele artikelen voor spirituele tijdschriften en het internet, en hij geeft lezingen over onderwerpen als buitenaardsen, UFO’s en genezing. Hij heeft zijn eigen spirituele radioshow op BBS Radio. De geascendeerde Meester St. Germain hem om elke ochtend achter zijn computer te gaan zitten om boodschappen aan te nemen. Sinds die tijd heeft hij ze elke dag ontvangen. Op maandag, woensdag en vrijdag channelt hij leden van de Galactische Federatie, zoals SaLuSa.


Wij groeten een ieder die nog altijd de mantel van Liefde en Licht dragen, en een pad in het Nieuwe Tijdperk maken. De doelen waar jullie naar streven zijn dichterbij dan ooit, en jullie doorzetten om ze helpen te realiseren zal binnenkort resultaat brengen. Met de terugtrekking van de duistere Mensen, die niet instaat zijn om voldoende ondersteuning te verzamelen als voorheen, maken onze bondgenoten veel sneller vooruitgang. Vele acties bereiken een kritiek punt, en we hopen een paar zeer positieve tekens(signs) te realiseren om jullie te overtuigen.

Niets heeft jullie progressie achteruit gebracht, waar het Ascentie betreft en alles gaat verder op een acceptabele manier. Ergens langs jullie pad en niet te ver in de toekomst zal jullie beschaving volledig ascenderen/opstijgen zoals gepland is. Op die tijd zullen jullie het punt van de kritieke massa hebben bereikt en zal het niet afhankelijk zijn van iets anders voor zijn succes. Dus is het nu aan jullie om de omstandigheden te creëren waarbij dit kan worden bereikt, door een krachtig focus vast te houden op alles dat jullie wensen. Verlies het zicht niet op het feit dat jullie de hele tijd je toekomst scheppen, met veel parallelle werelden. Stel zeker wat het is dat je wilt en zet je intentie op alles dat zuiver en holistisch/heel is, en ten goede, ter verbetering van iedereen.

Sommige mensen vragen zich nog af waarom 21 december voorbij ging zonder dat er veel gebeurde. We willen benadrukken dat jullie als beschaving een grote stap voorwaarts hebben gezet. Het is belangrijk om je aandacht te richten op datgene wat je gemanifesteerd wilt zien. Dat gebeurt vervolgens ook langzaam maar zeker. Doordat je de lagere energieën achter je hebt gelaten is het gemakkelijker om resultaat te boeken omdat je niet langer wordt tegengehouden. Voortgang zien we als de mate waarin je in staat bent je bewustzijn te verruimen. Het bereikte voor de datum van Ascentie niet het verwachte of gewenste niveau. Als je intentie krachtiger was geweest zou wellicht een beter resultaat zijn bereikt.

Gedurende je vele levens in de cyclus van dualiteit werd je geconfronteerd met immense uitdagingen waardoor je op spiritueel niveau meer bent gegroeid. De dualiteit zoals je die kent verliest zijn grip op je en verdwijnt meer richting de achtergrond. Je blijft worstelen met de invloed ervan terwijl je jezelf verlost van de lagere energieën. We weten dat het moeilijk is om houdingen, ideeën en overtuigingen los te laten. Alle kennis zit echter in je en daar zul je de waarheid vinden. In het verleden was het gemakkelijk om te oordelen, maar nu wil je naar een nieuw niveau waarop je alle zielen als één ziet.

Het maakt niet uit hoeveel voorspellingen er zijn gedaan … want het zijn allemaal mogelijkheden die afhankelijk zijn van jullie creatieve krachten in de mate waarop ze zich materialiseren. Dus we vertellen jullie dat je hebt ervaren wat je creëerde, maar voor degenen die meer bewijs van de verhoging van de trillingsfrequentie (ascensie) verwachtten was het teleurstellend. We begrijpen jullie gevoelens, maar het proces van de vibratiestijging is niet gestopt en zal zelfs sneller verlopen dan tot nu toe. De vibratiestijging van de energie in jullie zonnestelsel vond plaats via de uitlijning van jullie Zon en de grote Centrale Zon van de Galaxy, en er hebben evenveel zielen wel als niet enig bewijs hiervan ervaren.

Er zijn veel verschillende meningen over het belang van de samenstand op 21 december. Hoe dan ook voelen jullie allemaal tot op een bepaalde hoogte een verandering in frequentie. Het kan niet voorbij gaan zonder je te beïnvloeden, maar mensen die er actief aan deelnemen zullen er meer van meekrijgen. De langetermijneffecten laten zien dat vele veranderingen plaatsvonden, maar dat er tijd voor nodig was voordat ze zich manifesteerden. De ontwikkeling van het massabewustzijn van de mensen heeft een flinke impuls gekregen. Creatie is het resultaat van je projecties, verlangens en intenties. Nu er meer licht dan ooit is gegrond op aarde is het van belang om positief te zijn en goed na te denken over waar je je gedachten op richt.

Je raakt gewend aan het idee dat de dualiteit zoals je die hebt ervaren tot het verleden behoort, zodat je verder kunt gaan met het opschonen van alle oude persoonlijke energieën die geen plaats hebben in de hogere dimensies. Het zou gemakkelijker moeten zijn nu je bent opgetild naar een hogere frequentie omdat je instinctief weet wat je aandacht nodig heeft. Het keerpunt is bereikt en er is geen weg terug. Met de Ascentie van de aarde heb je het gouden tijdperk bereikt en kun je reorganiseren en opschonen om een galactische beschaving op te zetten. We weten dat velen van jullie die op 12-12 weinig hebben gevoeld, inmiddels veranderingen beginnen op te merken. Dit blijft doorgaan terwijl je lichaam reageert op de energieën die je aarde bereiken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees