Mike Quinsey


Mike Quinsey werd geboren in Croydon (Engeland) in 1934. Hij is vader van twee zoons en tijdens zijn professionele leven werkte hij voor verschillende elektrische of mechanische bedrijven. In zijn vrije tijd schreef hij vele artikelen voor spirituele tijdschriften en het internet, en hij geeft lezingen over onderwerpen als buitenaardsen, UFO’s en genezing. Hij heeft zijn eigen spirituele radioshow op BBS Radio. De geascendeerde Meester St. Germain hem om elke ochtend achter zijn computer te gaan zitten om boodschappen aan te nemen. Sinds die tijd heeft hij ze elke dag ontvangen. Op maandag, woensdag en vrijdag channelt hij leden van de Galactische Federatie, zoals SaLuSa.


Daar de focus voor veranderingen vaak gericht is op President Obama en de Verenigde Staten, wordt soms vergeten dat de gehele wereld hierbij betrokken is. Voor het geval je het nog niet weet, ontluiken er over de hele wereld bewegingen voor verandering, en jullie als Menselijk collectief versnellen de dag waarop een ieder er gewaar van wordt. Mensen laten hun rechten gelden om datgene te eisen wat zij als belangrijk zien in hun leven, door de controle weg te halen bij diegenen die alleen uit eigen belang werken. Het is succesvol maar vaak alleen ten koste van confrontaties, en voortdurende ontkenning van hun rechten door de autoriteiten en het militaire apparaat.

De wereld bevindt zich nog steeds in een staat van beroering, maar wij zien alles vooruitgaan zoals bedoeld om de resultaten naar voren te brengen die vereist zijn om jullie stevig op het pad van het Nieuwe Tijdperk te zetten. De oude systemen en manieren van de dualiteit worden naar voren gebracht voor wat zij zijn, zijnde een middel om jullie onder controle te houden. Zij moeten verwijderd worden, of veranderd als ook maar een deel van hen in staat zal zijn om in de hogere trillingen te blijven. Sommige van de veranderingen gebeuren vrij natuurlijk, maar sommige situaties zijn door de mens gemaakt en hebben extra aandacht nodig als zij afgebroken moeten worden.

Alles dat jullie gedurende enige tijd zullen zien zijn de signalen van desintegratie. De Euro is zeer onstabiel en enige andere betaalmiddelen houden ook niet erg goed stand meer. Binnenkort zal Disclosure plaatsvinden, maar verwacht het niet verreikend te zijn in de beginstadiums. Het zal tijd nemen om de geheimhouding die overvloedig is waar het alles betreft aangaande Buitenaardsen en UFO's weg te pellen. Jullie zien regelmatig onze vaartuigen en vaak in grote aantallen als wij doorgaan met onze reiniging van jullie atmosfeer, en onze ogen op diegenen houden die nog steeds vastbesloten zijn om moeilijkheden te veroorzaken.

De druk die jullie op de autoriteiten leggen, weet hen verzekerd dat je niet zal toestaan dat het oude systeem blijft voortbestaan. Jullie roep om verandering zet je op het pad voor de introductie van de Nieuwe Tijdperk ’s voordelen die jullie tot nu toe waren onthouden. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat er stappen genomen dienen te worden voor de introductie van vrije energie, daar over de gehele wereld escalatie van gas- en elektriciteitsprijzen worden toegestaan, tot het punt dat mensen ze niet meer kunnen betalen. We vragen ons af hoeveel demonstraties er gaan plaatsvinden voordat het onderwerp serieus wordt overwogen.

Onze bondgenoten zijn zekerder dan ooit, en gaan door met het verplaatsen van de duistere Mensen naar waar ze het minst tot last zijn. Zij liggen met elkaar overhoop en wanhopen over het duidelijk ontbreken van hun macht om te bepalen wat er gaat gebeuren. De controle over de wereld ligt niet meer in hun bereik, en ze kunnen alleen nog maar dromen over hoe het was geweest ware zij de macht niet kwijtgeraakt. De Lichtwerkers gaan voorwaarts met hernieuwd vertrouwen en maken voorbereidingen voor een laatste actie, die definitief een einde maakt aan eventuele laatste mogelijkheden van de duistere Mensen om vooruitgang te boeken.

Galactic Channelings

Waarheen leiden je reizen je nu, na alle opwinding rond Ascentie nadat het niet de grote verwachte veranderingen heeft gebracht. Zoals we je verteld hebben, heb je absoluut niets verloren als gevolg van de manier waarop Ascentie voorbij is gegaan zonder de lang verwachte veranderingen. Deze staan klaar om ten tonele te verschijnen zodra ze op zodanige manier gecoördineerd kunnen worden dat ze maximaal in ieders voordeel zijn. Je begrijpt dat de oude systemen niet kunnen blijven daar ze niet het beste met een ieder voor hebben, en dat is juist het hele punt waar het om draait wat betreft het nieuwe systeem in te voeren.

Sinds lange tijd zijn de energie quotiënten (resultaten) op Aarde langzaam gegroeid, maar sinds jullie er een grote verhoging in hebben ervaren, zijn ze enorm toegenomen. Het betekent dat jullie niveaus van Licht in grotere mate toenemen, en de resultaten zullen geleidelijk zichtbaar worden wanneer de grip van de duistere Mensen op mensen steeds meer wordt losgelaten. Het Licht heeft lange tijd de waarheid onthult betreffende hun activiteiten, en ze zijn niet langer in staat jullie voor de gek te houden met hun plannen zich de macht toe te eigenen. In feite wordt het hen snel duidelijk dat hun tijd voorbij is, en zij klampen zich vast aan van alles wat hen hoop geeft om het onvermijdelijke eind van hun periode van regeren te voorkomen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees